meer criteria
 • 06
  dec

  Waarom je het dak maar beter sneeuwvrij maakt

  Verschillende delen van Vlaanderen werden vorige week getrakteerd op een sneeuwtapijtje. Belangrijk om weten: wie als eigenaar het dak van z'n appartement of ander gebouw niet sneeuwvrij maakt, kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade door vallende sneeuw of ijs. Het Antwerpse Hof van Beroep velde een arrest in die zin en schiep daarmee een belangrijk precedent. De …
  Verschillende delen van Vlaanderen werden vorige week getrakteerd op een sneeuwtapijtje. Belangrijk om weten: wie als eigenaar het dak van z'n appartement of ander gebouw niet sneeuwvrij maakt, kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade door vallende sneeuw of ijs. Het Antwerpse Hof van Beroep velde een arrest in die zin en schiep daarmee een belangrijk precedent.

  De wagen van een man uit Sint-Truiden raakte beschadigd door een ijsblok dat van het dak van zijn appartementsgebouw viel. De man die een appartement in het gebouw huurde diende een klacht in. Hij ving bot bij de burgerlijke rechtbank in Hasselt, maar kreeg wel gelijk voor het Hof van Beroep.

  Het  Antwerpse Hof van Beroep achtte de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) van het appartementsgebouw verantwoordelijk voor de schade. Uit het arrest blijkt dat het Hof van oordeel is dat de VME een fout heeft begaan door het dak van het gebouw niet voldoende sneeuw- en ijsvrij te houden, met sneeuw- en ijsophopingen tot gevolg. "En als de eigenaars van mening zijn dat het te gevaarlijk was om de sneeuw te verwijderen, dan hadden zij tenminste maatregelen moeten nemen om anderen te waarschuwen voor het mogelijke gevaar", luidt het arrest. Het Hof van Beroep veroordeelde de eigenaars tot een schadevergoeding van ruim 4.000 euro.

  Belangrijke gevolgen
  De uitspraak heeft gevolgen voor alle eigenaars en de optredende syndicus. Concreet betekent dit dat mede-eigenaars van appartementsgebouwen of andere woningvormen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade door sneeuw die van het dak valt. Ook privéwoningen vallen onder deze regel. Artikel 1384 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat men te allen tijde als een goede huisvader moet optreden.

  Vrijmaken voetpad
  Het politiereglement van de gemeente voorziet doorgaans een regeling voor het sneeuw- en ijsvrij maken van het voetpad. Daarnaast is het mogelijk dat in het huishoudelijk reglement van de mede-eigendom specifieke regels zijn voorzien. Soms kan het de taak zijn van een conciërge als die er is, al kan het even goed de bewoner van het gelijkvloers of de syndicus zijn die ervoor moet zorgen. Dit verschilt van gebouw tot gebouw. Indien niets specifieks werd voorzien voor de mede-eigendom raadpleeg je best het politiereglement van de gemeente waar het gebouw is gelegen. 

 • 27
  nov

  Nieuw systeem van registratierechten, wat verandert er?

  Wellicht in 2018 wordt een nieuw, globaal tarief ingevoerd voor de registratierechten, dat zijn de belastingen die u moet betalen bij de aankoop van een nieuwe woning. Het nieuws staat in De Tijd. Belangrijk is vooral dat de belastingen niet meer zullen berekend worden op het kadastraal inkomen.   Als u een huis koopt, moet u belastingen betalen. In Vlaanderen zijn er twee m…

  Wellicht in 2018 wordt een nieuw, globaal tarief ingevoerd voor de registratierechten, dat zijn de belastingen die u moet betalen bij de aankoop van een nieuwe woning. Het nieuws staat in De Tijd. Belangrijk is vooral dat de belastingen niet meer zullen berekend worden op het kadastraal inkomen.

  Als u een huis koopt, moet u belastingen betalen. In Vlaanderen zijn er twee mogelijkheden. Ofwel valt uw woning onder een klein beschrijf ofwel een groot beschrijf. Bij een klein beschrijf betaalt u 5 procent belastingen op de aankoopwaarde. Bij een groot beschrijf is dat 10 procent.

  Het type beschrijf hangt af van het kadastraal inkomen. Dat is wat een woning jaarlijks zou opbrengen, mocht u ze verhuren. Die waarde dateert van 1975 en ze is dus hopeloos achterhaald. Daardoor kan het gebeuren dat een villa op het platteland een klein beschrijf krijgt en een nieuw appartement in de stad een groot beschrijf.

  Dat onderscheid gaat de Vlaamse regering dus wegwerken met een eengemaakt tarief dat lager zal liggen dan 10 procent (groot beschrijf) en vanzelfsprekend hoger dan 5. Het nieuwe systeem zal wellicht volgend jaar ingaan en daarbij zal er niet meer worden gekeken naar het kadastraal inkomen, maar wel naar de waarde van de woning.

  De maatregel staat in het regeerakkoord, maar daar wordt geen tarief vermeld. Dat tarief moet nog worden berekend en er zal ook nog moeten gediscussieerd worden binnen de regering. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) benadrukt wel dat het nieuwe tarief enkel geldt voor de gezinswoning.

  Bron: VRT

 • 20
  nov

  Eerste burenpremies voor renovaties toegekend

  De Vlaamse overheid heeft de eerste burenpremies toegekend aan renovatieprojecten in Hasselt, Tongeren en Oostende. Bij een burenpremie engageren minstens tien mensen uit dezelfde stad of gemeente zich om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) hoopt op die manier meer mensen te overtuigen hun woning energiezui…

  De Vlaamse overheid heeft de eerste burenpremies toegekend aan renovatieprojecten in Hasselt, Tongeren en Oostende.

  Bij een burenpremie engageren minstens tien mensen uit dezelfde stad of gemeente zich om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) hoopt op die manier meer mensen te overtuigen hun woning energiezuiniger te maken.

  'BENOvatiecoach'
  Sinds oktober is de burenpremie van de Vlaamse overheid van kracht. Als minstens tien mensen in dezelfde stad of gemeente samen hun huis of appartement energie-efficiënter maken, krijgen ze elk tot 400 euro om een 'BENOvatiecoach' aan te stellen. Die begeleidt het hele project van a tot z: een renovatieplan opstellen, offertes opvragen en vergelijken, de werken opvolgen, een kwaliteitscontrole uitvoeren, energiepremies aanvragen, enzovoort.

  Minder rompslomp
  Deze maand werden de eerste burenpremies toegekend voor renovatieprojecten in Hasselt, Tongeren en Oostende. Distributienetbeheerders Eandis en Infrax betalen de burenpremie uit, die bovenop de bestaande premies voor energiebesparende maatregelen komt.

  "De burenpremie kan een extra stimulans zijn voor wie weinig tijd heeft of er tegenop ziet om de werken van een energierenovatie op te volgen. Door mensen heel wat rompslomp uit handen te nemen, hopen we meer mensen te overtuigen om hun huis of appartement energie-efficiënter te maken", aldus Tommelein.

  Bron: De Tijd

 • 08
  nov

  Nieuwe antikraakwet is een feit

  De nieuwe antikraakwet, waar CIB Vlaanderen mee voor ijverde, is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat. Het kraken van panden is een fenomeen dat al …

  De nieuwe antikraakwet, waar CIB Vlaanderen mee voor ijverde, is een feit en zal van kracht worden op donderdag 16 november. De wet komt tegemoet aan het probleem dat de bestaande procedures om krakers te laten uitzetten veel te lang aanslepen. Bovendien wordt kraken nu altijd strafbaar, ook wanneer het om een niet-bewoond pand gaat.

  Het kraken van panden is een fenomeen dat al langer de publieke opinie beroert. Het thema ligt al even op de politieke agenda, want iedere legislatuur worden er verschillende wetsvoorstellen ingediend om kraken tegen te gaan. In het verleden heeft echter geen enkel wetsvoorstel de eindmeet gehaald. Dat is nu dus wel het geval.

  In de loop van 2016 en 2017 hebben enkele opvallende gevallen in het Gentse de problematiek van het kraken opnieuw centraal geplaatst. Zo was er medio 2016 een situatie waarbij de eigenaars op vakantie waren en door de buren verwittigd werden dat hun huis was bezet door krakers. Wanneer zij hulp probeerden in te roepen (vanuit het buitenland sowieso niet evident) wezen de lokale en federale overheden naar elkaar. Bij het uitblijven van een federale wet die een strafbaarstelling invoert, meende burgemeester Daniël Termont (sp.a) dat hij niet kon tussenkomen om het pand door de politie te laten ontruimen. Amper enkele maanden later verscheen in de media dat in Gent opnieuw drie huizen waren gekraakt, ditmaal huizen die op zeer korte termijn verbouwd zouden worden. En, afgelopen weekend nog leek een confrontatie tussen krakers en een groep omwonenden ernstig uit de hand te zullen lopen, mocht de politie niet zijn tussengekomen.

  Een politieke reactie kon niet uitblijven. De meerderheidspartijen schaarden zich achter een gezamenlijk wetsvoorstel dat een dubbel doel had: (1) kraken strafbaar stellen en (2) de procedures tot uitzetting van krakers versnellen zodat de eigenaar sneller opnieuw de beschikking krijgt over zijn onroerend goed. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden zowel het Strafwetboek als het Gerechtelijk Wetboek aangepast. Deze wijzigingen werden op half oktober goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en zullen op 16 november 2017 van kracht worden.

  Strafbaarstelling
  De strafbaarstelling van kraken zal voortaan ingeschreven zijn in twee verschillende artikelen van het Strafwetboek. Er is met name een onderscheid gemaakt naargelang het gaat om het kraken van bewoonde panden (art. 439 SW) of onbewoonde panden (art. 442/1 SW).

  Heden is er alleen in art. 439 SW een aanknopingspunt voor de strafrechtelijke vervolging van kraken. Maar de tekst voorziet louter een strafsanctie voor het binnendringen van een bewoond huis tegen de wil van de eigenaar of de persoon met een zakelijk of persoonlijk recht op de woning, en dan nog louter bij de verzwarende omstandigheden van het gebruik van bedreiging, geweld, braak, inklimming of valse sleutels.

  Niet zozeer het verblijf zelf in het pand is dus strafbaar maar louter de handeling van het binnendringen. Dit maakt dat vervolging van krakers vrijwel onmogelijk is, behalve in geval van betrapping op heterdaad. Anders moet men op de één of andere manier kunnen bewijzen dat de krakers ook effectief diegene waren die hadden binnengedrongen in het pand, bijvoorbeeld met behulp van braak. Louter het overschrijden van de drempel of het verblijven in het pand is niet strafbaar. Vervolging is dus niet vanzelfsprekend, temeer omdat in krakersmilieus schijnbaar frequent een methode van ‘voorkraak’ wordt gehanteerd, waarbij de inbreker zelf vervolgens niet in het kraakpand verblijven.

  Middels de nieuwe wet wordt ook ‘het bezetten van het goed of het erin verblijven zonder toestemming van de bewoners’ strafbaar (nieuwe versie art. 439 SW). Voor niet-bewoonde panden zal er een strafsanctie gelden voor ‘het binnendringen, het bezetten of het verblijven in het pand zonder zelf houder te zijn van een titel of recht’ (nieuw artikel 442/1 SW).

  De hoogte van de strafsanctie zal zwaarder zijn bij het kraken van bewoonde panden (een gevangenisstraf van 15 dagen tot twee jaar en een geldboete van €26 tot €300) dan bij het kraken van niet-bewoonde panden (gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand en/of een geldboete van €26 tot €100).

  Versnelling procedures
  Om te bekomen dat de eigenaar sneller de krakers zou kunnen uitzetten en opnieuw het genot van zijn goed verwerven werkt de nieuwe Wet op twee sporen.

  Het eerste spoor is de introductie van een systeem naar Nederlands model waarbij de procureur des konings de ontruiming kan bevelen van een niet-bewoond onroerend goed binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving van het bevel tot ontruiming. De eigenaar van een gekraakte woning zal zich voortaan dus ook tot de procureur des konings kunnen wenden om zijn pand te laten ontruimen. Tegen het bevel van de procureur des konings kan beroep worden ingediend bij de vrederechter, die zich op zeer korte termijn zal moeten uitspreken. Via deze beroepsmogelijkheid wordt de optie van een rechterlijke tussenkomst gevrijwaard.

  Het tweede spoor omvat het inschrijven van een nieuwe burgerrechtelijke procedure inzake de uithuiszetting van krakers (‘uithuiszetting uit plaatsen zonder recht of titel’) in een nieuw hoofdstuk in het Gerechtelijk Wetboek. Bij deze procedure:

  • kan de vordering worden ingeleid bij verzoekschrift op tegenspraak of, in geval van volstrekte noodzakelijkheid, bij eenzijdig verzoekschrift
  • kan de vordering worden ingeleid door elke houder van een recht of titel op het onroerend goed
  • moet in het verzoekschrift op straffe van nietigheid worden vermeld: (1) de dag, de maand en het jaar, (2) de naam, de voornaam het beroep en de woonplaats van de verzoeker, (3) het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering en (4) de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat
  • het bijvoegen van een getuigschrift van de woonplaats van de persoon tegen wie de vordering is ingesteld is alleen vereist in het geval van een verzoekschrift op tegenspraak
  • de oproep tot verschijning is binnen 8 dagen na de inschrijving van het verzoekschrift op de algemene rol bij een verzoekschrift op tegenspraak en binnen 2 dagen bij een eenzijdig verzoekschrift
  • de zaak kan aangehouden worden op de inleidingszitting of de vrederechter kan ze verwijzen naar een nabije datum, waarbij de vrederechter de duur van de debatten bepaalt
  • de vrederechter kan de conclusietermijnen ambtshalve en op een nabije datum vaststellen in het geval van een verzoekschrift op tegenspraak. De partijen moeten hun opmerkingen uiterlijk op de inleidingszitting doen gelden

  Deze burgerrechtelijke procedure zal aanzienlijk sneller verlopen dan de procedures die vandaag moeten worden gebruikt. Die slepen (te) lang aan. Ondertussen staat de eigenaar machteloos tegenover de vernielingen die de krakers mogelijk aanbrengen. En tijdens de loop van de procedures kunnen de krakers zich heden beroepen op de bescherming van de privésfeer, waardoor de eigenaar in totale onzekerheid blijft over de toestand waarin zijn/haar pand verkeert. Daaraan wil men met de nieuwe Wet remediëren.

  • Wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (BS 06 11 2017)
 • 31
  okt

  "Stel de aankoop van een woning niet langer uit"

  Wie voldoende geld heeft en toch van plan was een huis te kopen, stelt die aankoop best niet langer uit, zeggen verschillende vastgoedexperts en economen. Zowel de woningprijzen als de rente zitten in stijgende lijn. Volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, is de trendbreuk met de dalende rente al einde 2016 ingezet. "Maar een verdere toename van de rente staat …

  Wie voldoende geld heeft en toch van plan was een huis te kopen, stelt die aankoop best niet langer uit, zeggen verschillende vastgoedexperts en economen. Zowel de woningprijzen als de rente zitten in stijgende lijn.

  Volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, is de trendbreuk met de dalende rente al einde 2016 ingezet. "Maar een verdere toename van de rente staat in de sterren geschreven. Ik zou geen half jaar meer wachten."

  Woningprijzen stijgen dankzij goede conjunctuur
  Ook Johan Van Gompel van KBC is diezelfde mening toegedaan. ‘Wie voldoende geld heeft - een niet onbelangrijke voorwaarde - stelt een aankoop best niet te lang meer uit’, aldus de vastgoedexpert en econoom. Want er is meer dan een, zij het bescheiden, rentetoename. "Normaal zakken de prijzen met gemiddeld 2,2 procent als de rente met 1 procent stijgt. Maar we zien de woningprijzen dit jaar met 4 procent stijgen en volgend jaar nog eens met 2 procent."

  Volgens Van Gompel is dat een gevolg van de goede conjunctuur. "Er komen extra jobs bij en de inkomens stijgen, waardoor de betaalbaarheid van vastgoed toeneemt. Bovendien groeit het aantal gezinnen fors. Voorts zijn er steeds meer mensen die vastgoed kopen als belegging. Dat doet de prijzen evenmin dalen."

  John Romain, de oprichter van Immotheker Finotheker, is genuanceerder. "Of de rente met een half procent stijgt maakt niet veel uit. De banken, die graag vastrentende leningen van 18 jaar of minder verkopen, gaan dan die looptijd wat verlengen." Veel zorgwekkender dan een eventuele (kleine) stijging van de rente vindt Romain de evolutie van het uitgavenpatroon van een gezin, waardoor de helft nog maar over één maandloon als reserve beschikt.

  Romain wijst ook op de stijgende woningprijzen. ‘In Nederland ligt nu al bij twee derde van de transacties de verkoopprijs boven de vraagprijs, een trend die we ook bij ons merken. Het huis wordt tegen iets minder dan de geschatte waarde aangeboden. Kopers bieden tegen elkaar op."

  Bron: De Tijd

   
 • 23
  okt

  Beleggen in vastgoed is helemaal in

  Het recordaantal woningverkopen en de recordprijzen voor nieuwbouw hebben alles te maken met de toenemende interesse van beleggers in vastgoed. De driemaandelijkse Notarisbarometer wijst op twee tegengestelde trends op de Belgische vastgoedmarkt: stijgende verkoopcijfers en -prijzen, maar tegelijk een dalend aantal nieuwe woonleningen. In de voorbije zomermaanden, van juli tot september, w…

  Het recordaantal woningverkopen en de recordprijzen voor nieuwbouw hebben alles te maken met de toenemende interesse van beleggers in vastgoed.

  In de voorbije zomermaanden, van juli tot september, werden 7,7 procent minder nieuwe hypothecaire kredieten afgesloten dan in het voorgaande tweede trimester (april tot juni) en zelfs 13,3 procent minder dan in de zomer van vorig jaar. Conclusie: er wordt meer vastgoed gekocht zonder dat de kopers een beroep doen op een nieuwe woonlening.

  Hoe komt dat? Bart Van Opstal, woordvoerder van de notarisfederatie, wijst naar de grote aantrekkingskracht van vastgoed als alternatief voor de klassieke, financiële beleggingsformules.

  Effectentaks

  ‘Wie een woning aankoopt voor eigen gebruik, doet dat bijna altijd op krediet. De rentevoeten voor een woonkrediet zijn trouwens nog altijd laag. Maar steeds meer woningen worden niet voor eigen gebruik gekocht, maar als belegging, om te verhuren of weer door te verkopen. Die beleggers gebruiken veel vaker hun eigen liquiditeiten, zoals slapend kapitaal op een spaarboekje.’

  Volgens Van Opstal verminderen de aangekondigde effectentaks en andere beleidsmaatregelen, zoals hogere beurstaksen, de appetijt van beleggers in klassieke formules als aandelen of obligaties. ‘Vastgoed is op korte tijd heel populair geworden als alternatieve, aantrekkelijke investering.’

  Die trend bleek recent al uit een studie door de vastgoedwebsite Investr: in een op de vijf gevallen wordt vastgoed niet gekocht om zelf in te wonen, maar om te verhuren; bij nieuwbouwprojecten wordt zelfs de helft van de appartementen gekocht om te verhuren.

  Duurder

  Die verhoogde instroom van beleggers heeft een bijkomend effect: het duwt de vastgoedprijzen omhoog.

  ‘Zij kopen liefst een nieuwbouwwoning of -appartement, kant-en-klaar om te verhuren’, zegt Van Opstal namens de notarisfederatie. ‘Renovatiewerken en -kosten zien ze niet zitten. Maar omdat nieuwbouw duurder is dan een bestaand appartement, gaat de gemiddelde prijs omhoog.’

  Minder herfinancieringen

  Van Opstal ziet nog een tweede verklaring voor het dalende aantal woonleningen.

  ‘De golf aan herfinancieringen van bestaande woonleningen is voorbij. Enkele jaren geleden maakte de forse verlaging van de rentevoeten op hypothecair krediet dat veel huiseigenaars hun bestaande lening gingen herfinancieren, aan een lagere rentevoet. Dat was financieel erg voordelig en zorgde voor een enorme toename van het aantal nieuwe - eigenlijk ‘vernieuwde’ - woonkredieten, met stijgingspercentages per trimester van 10 tot 15 procent.’

  Die tijd is voorbij, zegt de notarisfederatie. ‘Bijna iedereen die er voordeel mee kon doen, heeft dat intussen al gedaan.’

   

  Bron: De Standaard

 • 16
  okt

  9 op 10 Vlamingen willen energiezuinig wonen

  Zes op de tien woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de energienorm. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Energie Agentschap. Nochtans vinden we het isoleren van woningen wel belangrijk. Vlamingen vinden het isoleren van huizen en bijgevolg besparen op verwarmingskosten belangrijk,  maar ze doen het nog te weinig.  De kosten van het renoveren zijn het bela…
  Zes op de tien woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de energienorm. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Energie Agentschap. Nochtans vinden we het isoleren van woningen wel belangrijk.

  Vlamingen vinden het isoleren van huizen en bijgevolg besparen op verwarmingskosten belangrijk,  maar ze doen het nog te weinig.  De kosten van het renoveren zijn het belangrijkste bezwaar. Maar de bevoegde Vlaamse minister van energie Bart Tommelein (Open VLD) wijst ook op onvoldoende kennis van de premies die er zijn om te renoveren.

  Het verschil tussen denken en doen
  Om de twee jaar doet het Vlaams Energie Agentschap een enquête bij duizend Vlamingen. En dat levert merkwaardige resultaten op. Negen op de tien Vlamingen vinden energiezuinig wonen belangrijk. En toch voldoet maar zes op de tien woningen aan de energienorm. "De Vlaming vindt renoveren blijkbaar geen prioriteit en daar moet verandering in komen", zegt minister Tommelein.

  Ruim 90% van de huizen heeft dubbel glas. In 85% van de woningen is er geheel of gedeeltelijk dak- of zolderisolatie. Voor spouwmuurisolatie is dat amper 47%. En veel verbetering lijkt er in die cijfers niet meteen te komen. Want slechts één op de tien Vlamingen is van plan de komende vijf jaar te investeren in isolatie, glas of moderne verwarmingsketels.

  Steunmaatregelen te weinig gekend
  De Vlaming vindt de kosten om te renoveren te hoog en de terugverdientermijn te lang. "Maar uit de bevraging blijkt vooral dat de Vlaming niet goed op de hoogte is van de steunmaatregelen die er zijn", zegt minister Bart Tommelein. Amper vier op de tien Vlamingen kent bijvoorbeeld de Vlaamse Energielening. Iets meer dan de helft van de Vlamingen weet wel dat er premies zijn voor isolatie, glas of zonneboilers, maar maakt er geen gebruik van. Veel minder bekend zijn de totaalrenovatiebonus, de burenpremie of de korting op de onroerende voorheffing.

  Bart Tommelein: "We hebben de Energielening recent hervormd om renoveren een boost te geven en zullen de andere bestaande middelen nog meer onder de aandacht brengen. BENOveren – beter renoveren – is een prioriteit." Naar aanleiding van de enquête Rationeel Energie Gebruik benadrukt de minister dat energiezuinigheid de eerste pijler van zijn beleid is. Als we minder energie verbruiken, moeten we minder energie produceren, en halen we ook sneller onze doelstellingen hernieuwbare energie", zo redeneert Tommelein.

  Bron: VRTnws.be

 • 09
  okt

  Belgen geloven sterk in immer stijgende huizenprijzen

  De meeste huiseigenaren in Europa verwachten het komende jaar stijgende huizenprijzen. In België is zelfs ruim 40 procent van mening dat huizenprijzen nooit zullen dalen. Dat blijkt uit een internationaal woningmarktonderzoek van ING. In Europa heeft bijna 20 procent van alle huizenbezitters moeite met de maandelijkse hypotheeklasten. In ons land is dat volgens de enquête…

  De meeste huiseigenaren in Europa verwachten het komende jaar stijgende huizenprijzen. In België is zelfs ruim 40 procent van mening dat huizenprijzen nooit zullen dalen. Dat blijkt uit een internationaal woningmarktonderzoek van ING.

  In Europa heeft bijna 20 procent van alle huizenbezitters moeite met de maandelijkse hypotheeklasten. In ons land is dat volgens de enquête door ING 16 procent. Nederland scoort opvallend goed. Bij onze Noorderburen vindt slecht 4 procent van de huizenbezitters het moeilijk om aan de maandelijkse verplichtingen te voldoen. Negatieve uitschieter is Turkije, waar 37 procent betalingsmoeilijkheden ondervindt.

  Prijzen omhoog
  De meeste huiseigenaren (59 procent) in Europa zijn het eens over de richting waarin de huizenprijzen in hun buurt zich de komende twaalf maanden ontwikkelen: omhoog. Alleen de Britten en de Italianen zijn iets minder positief. Gezien de prijsontwikkelingen in die landen is dat volgens ING niet verrassend. In het Verenigd Koninkrijk zwakken de prijsstijgingen af, terwijl huizenprijzen in Italië het jongste jaar gemiddeld helemaal niet gestegen zijn. De Luxemburgers tonen zich dan weer bijzonder optimistisch: 86 procent rekent op een prijsklim. In ons land is dat 59 procent, tegenover 65 procent in 2016.

  Een derde van de Europeanen onderschrijft de stelling dat huizenprijzen nooit zullen dalen. Bij de Nederlanders, die uit een zware vastgoedcrisis komen, is dat slecht 13 procent. Ons land scoort erg hoog met 45 procent van de respondenten die meent dat de prijzen nooit zullen dalen. Alleen in Luxemburg (56 procent) en Turkije (59 procent) is er nog een groter geloof in het altijd opwaartse pad van de huizenprijzen.

  Bron: Trends

 • 29
  sep

  Belg geeft derde van zijn geld uit aan woning

  In 2016 bedroegen de gemiddelde uitgaven van de gezinnen in België ongeveer 34.000 euro. Het merendeel van de gezinsuitgaven (36 procent) ging naar de woning. Daarvan werd 30 procent (of 10.400 euro) voor de woning zelf en 6 procent (of 1.992 euro) voor de aankleding van de woning en het onderhoud voorzien. Zo'n 15 procent van het budget werd aangewend voor voeding, dranken en tabak. …

  In 2016 bedroegen de gemiddelde uitgaven van de gezinnen in België ongeveer 34.000 euro. Het merendeel van de gezinsuitgaven (36 procent) ging naar de woning. Daarvan werd 30 procent (of 10.400 euro) voor de woning zelf en 6 procent (of 1.992 euro) voor de aankleding van de woning en het onderhoud voorzien. Zo'n 15 procent van het budget werd aangewend voor voeding, dranken en tabak.

  Ook transport en communicatie nemen met 15 procent een stevig hap uit het budget. Daarna kwamen persoonlijke verzorging en diensten (10 procent), cultuur en vrije tijd (7,5 procent), horeca (6,4 procent), gezondheid (4,6 procent) en kleding en schoenen (4,3 procent).

  De gegevens komen uit het huishoudbudgetonderzoek dat de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium heeft georganiseerd in 2016. Deze enquête wordt ook gebruikt voor de berekening van de consumptieprijsindex, voor de actualisering van de indexkorf en voor de schatting van de consumptieve bestedingen van de huishoudens voor de nationale rekeningen.

  Vlamingen gaven verhoudingsgewijs meer uit voor meubels, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten en voor hotels, cafés en restaurants. Walen besteedden meer geld aan energie-uitgaven en aan transport. De Brusselse huishoudens ten slotte besteedden meer geld aan hun woning, voeding en niet -alcoholische dranken. Opvallend detail: van de 100 huishoudens in België beschikten er 82 over een wagen, maar slechts in Brussel zijn dat er slechts 53. De file- en tunnelproblemen van de hoofdstad zullen daar niet vreemd aan zijn.

  Bron: Moneytalk

 • 26
  sep

  Eén op de vijf woningen wordt gekocht om te verhuren

  Investeerders spelen een steeds grotere rol op de Belgische woningmarkt. Een op de vijf eengezinswoningen en appartementen die verkocht worden, komt in handen van een investeerder die niet zelf in het pand gaat wonen, maar het wil verhuren. Dat blijkt uit een onderzoek van Investr, een onlineplatform voor vastgoedinvesteerders. Als je alleen naar de verkopen van nieuwbouwpanden kijk…

  Investeerders spelen een steeds grotere rol op de Belgische woningmarkt. Een op de vijf eengezinswoningen en appartementen die verkocht worden, komt in handen van een investeerder die niet zelf in het pand gaat wonen, maar het wil verhuren. Dat blijkt uit een onderzoek van Investr, een onlineplatform voor vastgoedinvesteerders.

  Als je alleen naar de verkopen van nieuwbouwpanden kijkt, wordt zelfs de helft opgekocht door investeerders. Tien jaar geleden was dat maar 10 procent.

  “We stevenen in België meer en meer af op een vastgoedmarkt zoals in Duitsland, waar de verhouding tussen de eigenaarsmarkt en huurdersmarkt fiftyfifty is”, zegt Investr-topman Frédéric Vandenhende. “Tot vandaag was onze markt er vooral een van eigenaars. Mensen die een pand kochten om er zelf in te gaan wonen. Dat is stilaan aan het veranderen, waardoor we een grotere huurdersmarkt zullen krijgen.”

  Crisisbestendig
  Volgens het onderzoek bij 500 mensen, waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen dinsdag ook berichten, zijn vooral jongeren en mensen uit een hogere sociale klasse geïnteresseerd om te investeren in vastgoed. Ze beschouwen zo’n investering als crisisbestendig en denken dat er weinig risico aan is verbonden.

  Bron: Het Nieuwsblad

 • 18
  sep

  Meer huurders bedreigd met uithuiszetting in Vlaanderen

  In Vlaanderen zijn vorig jaar opnieuw meer huurders bedreigd met uithuiszetting. 12.242 mensen zijn door de verhuurder voor de vrederechter gedaagd, meestal omdat ze de huur niet hadden betaald. Dat zijn er bijna 400 meer dan het jaar daarvoor. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herhaalt haar vraag om de laagste inkomens op te trekken tot minimaal  het niveau …

  In Vlaanderen zijn vorig jaar opnieuw meer huurders bedreigd met uithuiszetting. 12.242 mensen zijn door de verhuurder voor de vrederechter gedaagd, meestal omdat ze de huur niet hadden betaald. Dat zijn er bijna 400 meer dan het jaar daarvoor.

  De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herhaalt haar vraag om de laagste inkomens op te trekken tot minimaal  het niveau van de Europese armoedegrens. De VVSG wil ook meer sociale woningen en vraagt dat de huurpremie en –subsidie uitgebreid worden voor wie toch op de private huurmarkt aangewezen blijft.

  In 2016 werden in Vlaanderen 12.242 huishoudens bedreigd met een uithuiszetting. Dat zijn er bijna 400 meer dan in 2015 en bijna net zoveel als in 2010. Het gaat meestal om huurders die de huur niet betaald hebben. De verhuurder stapt dan naar het vredegerecht om het huurcontract te laten ontbinden.

  Het vredegerecht verwittigt de OCMW’s in de hoop dat zij nog een oplossing vinden. Maar dikwijls is het conflict zover geëscaleerd dat dit erg moeilijk is. In de praktijk eindigt het geschil dan met het verlaten van het huis of appartement, al dan niet gedwongen.

  Het inkomen van veel van deze huurders is te laag om basiskosten als huur en energie te betalen. “Wie een leefloon of een andere minimum-uitkering heeft, moet nu vaak meer dan 40 procent zijn of haar inkomen aan huur besteden, zeker op de private huurmarkt. Dat is vragen om problemen,” zegt Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW’s bij de VVSG.

  De VVSG vraagt dat de uitkeringen omhoog gaan. Nathalie Debast: "Vaak gaat het om mensen met een te laag inkomen. Sommigen zitten zelfs ver onder de armoedegrens. We vragen ook meer betaalbare woningen, zeker ook sociale woningen, zodat mensen met een laag inkomen daar terecht kunnen. En we willen tot slot dat OCMW's beter ondersteund worden."

  Volgens Debast zijn de OCMW's prima geplaatst om mensen met problemen te helpen. Net daarom moeten er volgens de VVSG meer middelen komen om huurders met woonproblemen te begeleiden.“Een uithuiszetting lost niets op, er is immers geen alternatief beschikbaar,” besluit Coddens.

  Bron: Vrtnws.be

   

 • 11
  sep

  Nieuw vanaf 1 juli: EPC ook verplicht voor woningen zonder verwarming

  Wie vandaag een pand zonder verwarming verkoopt of verhuurt, hoeft geen energieprestatiecertificaat (EPC) te kunnen voorleggen. Vanaf 1 juli komt daar echter verandering in. Dan wordt de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming geschrapt. Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie staat in de …

  Wie vandaag een pand zonder verwarming verkoopt of verhuurt, hoeft geen energieprestatiecertificaat (EPC) te kunnen voorleggen. Vanaf 1 juli komt daar echter verandering in. Dan wordt de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming geschrapt.

  Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen.

  Ongewenste effecten wegwerken
  Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze vrijstelling een aantal ongewenste effecten met zich mee. Zo verwijdert men soms de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Bovendien vallen woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht. Nochtans zullen net deze woningen gebaat zijn bij een gunstig EP-kengetal.

  Nieuwe regels op 1 juli
  Om deze ‘ongewenste effecten’ weg te werken heeft de Vlaamse regering beslist om de vrijstelling voor woningen zonder verwarmingsinstallatie te schrappen. Vanaf 1 juli 2017 zullen ook woningen zonder verwarming als geklimatiseerd worden beschouwd. Ook voor die woningen zal een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling, met de gepaste vermeldingen in de publiciteit.

  Het is overigens niet omdat men nog van de vrijstelling kon genieten bij de opstart van de publiciteit, dat er daarom na 1 juli 2017 ook een vrijstelling bestaat voor de informatieplicht op het niveau van het compromis. Op het moment van ondertekening van het compromis of de huurovereenkomst zal er wel degelijk een EPC vereist zijn.

  Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie (BS 15 09 2016)

 • 07
  sep

  Tommelein wil wonen boven winkels fiscaal aanmoedigen

  Om de leegstand tegen te gaan, kan je in Vlaanderen drie jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen (de jaarlijkse belasting gebaseerd op het kadastraal inkomen) als je een leegstaande winkel ombouwt tot woning. Wegens de te strenge voorwaarden, schiet die maatregel echter zijn doel voorbij. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wil de regelgeving daarom versoepelen, e…

  Om de leegstand tegen te gaan, kan je in Vlaanderen drie jaar vrijstelling van de onroerende voorheffing krijgen (de jaarlijkse belasting gebaseerd op het kadastraal inkomen) als je een leegstaande winkel ombouwt tot woning. Wegens de te strenge voorwaarden, schiet die maatregel echter zijn doel voorbij. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wil de regelgeving daarom versoepelen, en de vrijstelling ook uitbreiden naar appartementen boven winkels.

  In België staat ongeveer tien procent van de winkelpanden leeg, dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009. In Oostende gaat het over 200 panden, in Gent over een kleine 500, in Antwerpen loopt het aantal zelfs op tot 1.400.

  Wie vandaag een leegstaand winkelpand ombouwt tot woning, kan drie jaar vrijstelling krijgen op de onroerende voorheffing. Een weinig succesvolle maatregel zo blijkt nu. Jaarlijks zijn er slechts 30 à 40 aanvragen, waarvan er door de strenge voorwaarden maar een tiental kunnen worden goedgekeurd. Zo komt een leegstaand pand vandaag pas in aanmerking als 50% van de oppervlakte werd gebruikt als winkel.

  Vrijstelling uitbreiden
  Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein wil die voorwaarde nu schrappen. In overleg met bevoegde collega’s Liesbeth Homans, Vlaams minister van Wonen, en Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie, wil hij de vrijstelling ook graag uitbreiden naar appartementen boven winkels, om de leegstand in kernwinkelgebieden aan te pakken.

  “Wetgeving waar geen gebruik van gemaakt wordt, kan je best afschaffen of aanpassen”, legt de minister uit. “Aangezien leegstand van winkelpanden nog steeds toeneemt, stel ik voor om de vrijstelling van de onroerende voorheffing te versoepelen en uit te breiden.”

  (Bron: Kabinet Tommelein)

 • 29
  aug

  Eerste Vlaamse flatgebouw met leeftijdslimiet

  Hasselt krijgt de eerste woontoren van Vlaanderen met een leeftijdslimiet voor haar bewoners. Die moeten jong zijn, niet ouder dan 32 jaar. De stad en de vastgoedontwikkelaar willen jonge mensen zo de kans geven om hun eerste vastgoedaankoop te verwezenlijken. Let wel: kopers (lees: de ouders of grootouders) mogen ouder zijn. De Kapertoren, die vlak bij de studentenbuurt komt te lig…

  Hasselt krijgt de eerste woontoren van Vlaanderen met een leeftijdslimiet voor haar bewoners. Die moeten jong zijn, niet ouder dan 32 jaar. De stad en de vastgoedontwikkelaar willen jonge mensen zo de kans geven om hun eerste vastgoedaankoop te verwezenlijken. Let wel: kopers (lees: de ouders of grootouders) mogen ouder zijn.

  De Kapertoren, die vlak bij de studentenbuurt komt te liggen en 70 appartementen zal tellen, wordt de hoogste woontoren van Limburg en de jeugdigste van heel Vlaanderen. De prijzen variëren tussen 140.000 en 250.000 euro.

  Wie straks in de Hasseltse Kapertoren wil wonen of er een stulpje wil huren, zal jonger moeten zijn dan 32 jaar. Zo wordt ingespeeld op de grote vraag van jongeren die op zoek zijn naar hun eerste betaalbare appartement, midden in de stad.

  Of het nu om te kopen of te huren is, wie er straks wil gaan wonen zal jonger dan 32 moeten zijn. De leeftijdslimiet wordt een voorwaarde om er te kunnen intrekken.

  Verankerd in verkoopakte of huurovereenkomst
  Maar iedereen zal er wel een appartement kunnen kopen. Maar voor wie er zélf gaat wonen, is het belangrijk dat minstens de jongste bewoner minder dan 32 lentes telt. Eens je er ingetrokken bent en er woont, mag je er zolang blijven als je wil, ook als je ouder bent dan 32. Voor verhuur geldt hetzelfde: minstens één van de huurders moet bij het intrekken de leeftijdslimiet respecteren.

  Die leeftijdslimiet voor bewoners zal verankerd worden in de verkoopakte. De notaris of makelaar zal bijgevolg bij elke verkoop moeten toezien dat dit gerespecteerd wordt. In geval van verhuur zal ook elke nieuwe huurovereenkomst voorgelegd worden aan de syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars.

  Community van jonge mensen
  Zowel de stad Hasselt als de vastgoedontwikkelaar benadrukken dat ze met dit project vooral jonge mensen de kans willen geven om hun eerste vastgoedaankoop te kunnen verwezenlijken. Voor jongeren wordt het immers almaar moeilijker om een eerste stulp te kopen.

  "We willen vooral kansen creëren voor jonge mensen, zodat ze de mogelijkheid krijgen om een nieuw betaalbaar appartement in de stad te kopen. Zo zijn er veel jongeren die na hun studies in de buurt van de unief willen blijven wonen, maar al vlug vaststellen dat dit niet zo evident is. Hen willen we die kans nu effectief geven. Die leeftijdslimiet is in dat opzicht dus belangrijk, maar het mag voor ons natuurlijk ook geen obsessie worden. Het belangrijkste is dat we een community van jonge mensen creëren", stelt Michel Verhoeven van vastgoedontwikkelaar Kolmont.

  Dat stelt ook Tom Vandeput, Hasselts schepen van Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid. "De Kapertoren komt in dé wijk voor jonge mensen, studenten, startende werkers en gezinnen, en biedt op dat vlak een uitgelezen mogelijkheid om een nieuwe jonge community te creëren. Bovendien past dit alles binnen het masterplan van de stad om onder meer de universiteit, scholen, zwembad en woongelegenheden met elkaar te verbinden", aldus Vandeput.

  Bron: Het Laatste Nieuws

 • 17
  aug

  Definitief: geen bouwvergunning zonder internetverbinding

  Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt voortaan enkel nog een stedenbouwkundige vergunning wanneer hij de woning te­gelijk ook ‘internetklaar’ maakt. Op 21 juli is een nieuwe stedenbouwkundige verordening in werking getreden, die moet garanderen dat alle nieuwbouwwoningen uitgerust worden met de noodzakelijke voorzieningen voor breedband. Aan…

  Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt voortaan enkel nog een stedenbouwkundige vergunning wanneer hij de woning te­gelijk ook ‘internetklaar’ maakt. Op 21 juli is een nieuwe stedenbouwkundige verordening in werking getreden, die moet garanderen dat alle nieuwbouwwoningen uitgerust worden met de noodzakelijke voorzieningen voor breedband.

  Aanleiding voor de nieuwe verordening is de eis van Europa om alle burgers een vlotte toegang tot het internet te geven. Voortaan is het verplicht dat alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd (of waarvoor een melding gebeurt) uitgerust worden met een voor hoge snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur tot de netwerkaansluitpunten.

  Niet alleen nieuwbouw
  Belangrijk hierbij is dat het dus niet alleen gaat om nieuwbouw. Breedbandvoorzieningen moeten ook geplaatst worden bij het uitvoeren van meldingsplichtige of vergunningsplichtige renovatiewerken. Alle meergezinswoningen waarvoor aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden ingediend of meldingen worden verricht, moeten in of buiten het gebouw uitgerust worden met een toegangspunt.

  Als de breedbandvoorzieningen niet aanwezig zijn of de aanleg ervan niet opgenomen worden in de bouw- of renovatieplannen, kan er in principe geen stedenbouwkundige vergunning worden uitgereikt.

  Vrijstellingen
  Een aantal gebouwen zijn echter vrijgesteld, waaronder bijgebouwen, gebouwen met een militaire functie, niet-verplaatsbare toeristische verblijven en beschermde monumenten, met uitzondering van beschermde gebouwen met de functie wonen.

  Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband (BS 11 07 2017)

 • 14
  aug

  BTW-hervorming verlicht kosten voor verhuurders

  De federale regering voert een hervorming door die de bouw- of renovatiekosten voor verhuurders aanzienlijk verlicht. Ze zullen de 21 procent btw die ze moeten betalen aan de aannemer bij het optrekken van of de renovatie van een gebouw kunnen recupereren. Nu kan dat niet. Projectontwikkelaars betalen nu 21 procent btw bij een bouwproject of een verbouwing. Als een nieuw kantoor…

  De federale regering voert een hervorming door die de bouw- of renovatiekosten voor verhuurders aanzienlijk verlicht. Ze zullen de 21 procent btw die ze moeten betalen aan de aannemer bij het optrekken van of de renovatie van een gebouw kunnen recupereren. Nu kan dat niet.

  Projectontwikkelaars betalen nu 21 procent btw bij een bouwproject of een verbouwing. Als een nieuw kantoor pakweg 1 miljoen euro kost, betaalt de ontwikkelaar 210.000 euro btw aan de aannemer. De ontwikkelaar kan die belasting niet recupereren door zijn kantoren te verhuren. Op de huur is immers geen btw verschuldigd. De btw is dus een uitgave die wordt doorgerekend in de huurprijs.

  Nieuw vanaf 2018
  Voor huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden, mogen de verhuurders 21 procent btw heffen op de huur. Het is een mogelijkheid, geen verplichting. Een voorwaarde is wel dat het pand wordt verhuurd aan een ondernemer of aan de beoefenaar van een vrij beroep die het gebouw hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt. Denk aan kledingzaken, winkelcentra, adviesbureaus of advocatenkantoren. In zo’n business-to-businessomgeving mag de verhuurder de btw op de huur aftrekken van de btw die hij zelf heeft betaald aan de aannemer.
  Veronderstel dat de maandelijkse huurprijs 2.000 euro bedraagt, dan mag de verhuurder vanaf 1 januari 21 procent btw of 420 euro aan de huurder aanrekenen. Die 420 euro mag de verhuurder in aftrek brengen van de 210.000 euro btw die hij aan de aannemer heeft betaald. Zo kan de verhuurder de btw voor de oprichting van het gebouw op termijn volledig recupereren.

  Dalende huurprijzen?
  Voor de huurder maakt de btw niet veel uit en is de ingreep btw-neutraal. Die huurder kan de btw die hij int bij de verkoop van zijn goederen of diensten ook in aftrek brengen van de btw op de huur. Voor bedrijven is de btw-plicht in zekere zin altijd een vestzak-broekzakoperatie.
  De federale minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verwacht zelfs dat de huurprijzen voor professionele huurders zullen dalen omdat de verhuurder de betaalde btw (210.000 euro) voortaan niet meer moet doorrekenen in de huurprijzen. “Omdat het om een belangrijke fiscale lastenverlaging gaat, kunnen lagere huurprijzen worden aangeboden”, klinkt het in een persbericht van de minister.

  Niet voor contracten uit het verleden
  Vermoedelijk zullen de btw-inkomsten voor de overheid door de maatregel dalen. Daarom is erin voorzien dat de mogelijkheid om te verhuren onder het btw-stelsel slechts geldt voor huurovereenkomsten die ingaan vanaf 1 januari 2018. Van Overtveldt sluit de regularisatie van contracten uit het verleden expliciet uit.

  Administratieve vereenvoudiging
  De maatregel, die nog concreet moet worden uitgewerkt, zal overigens een impact hebben voor de adviseurs zoals zakenadvocaten. Want zij bedenken nu soms ingewikkelde constructies opdat de verhuurders de btw toch kunnen recupereren. Gewone huurovereenkomsten worden vervangen door vruchtgebruikconstructies of door onroerende leasing. Die alternatieven moeten niet meer worden bedacht, en dat kan leiden tot een administratieve vereenvoudiging.

  (Bron: De Tijd)

 • 11
  aug

  Belg renoveert steeds minder

  De Belg renoveert steeds minder. Het aantal kredieten om te verbouwen is in twee jaar met 16 procent gedaald. Belangrijkste reden: een woning moet nu al 10 jaar zijn om aanspraak te maken op een btw-tarief van 6%. De bouw luidt de alarmklok. De interesten staan historisch laag en leningen zijn dus goedkoop, en toch daalt het aantal kredieten voor renovaties zienderogen: van 20.231 i…

  De Belg renoveert steeds minder. Het aantal kredieten om te verbouwen is in twee jaar met 16 procent gedaald. Belangrijkste reden: een woning moet nu al 10 jaar zijn om aanspraak te maken op een btw-tarief van 6%. De bouw luidt de alarmklok.

  De interesten staan historisch laag en leningen zijn dus goedkoop, en toch daalt het aantal kredieten voor renovaties zienderogen: van 20.231 in het tweede kwartaal van 2016 naar 15.544 in het tweede kwartaal van dit jaar, blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). In één jaar tijd is het aantal renovatiekredieten met 21% gedaald. De kredieten voor de aankoop en de bouw van een woning blijven intussen stevig stijgen — respectievelijk +2,7% en +7%.

  Minder gunstige btw-regeling
  Eenzelfde dalende tendens voor grotere renovaties is te zien in het aantal vergunningen dat in Vlaanderen is afgeleverd. Die zakten van 4.651 in het eerste kwartaal van 2015 naar 3.468 dit jaar, weet men bij de Vlaamse Confederatie Bouw. De belangrijkste reden voor de terugval is de minder gunstige btw-regeling voor renovaties. Sinds 1 januari 2016 moet een huis ouder dan tien jaar zijn om van het lage tarief van 6% te genieten. Vroeger was dat vijf jaar.

  Geschikte moment
  We renoveren te weinig, zo klinkt de Confederatie waarschuwend. Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen energie-efficiënt zijn. Om dat streefdoel te bereiken, moeten we jaarlijks 2,5% van de huizen renoveren. Maar we zitten nu slechts aan 0,7%. De spouwmuurisolatie bijvoorbeeld gaat lang niet snel genoeg. Aan dit ritme raken we er niet. Eén op de vijf huizen in Vlaanderen heeft nog steeds geen dak- of zoldervloer isolatie. We moeten echt veel meer gaan renoveren. En nu is het eigenlijk het geschikte moment. Leningen zijn niet duur en de terugverdieneffecten van de energiemaatregelen zijn goed.

  Bron: Bouw & Wonen

 • 08
  aug

  Huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden

  De Vlaamse regering heeft het huurdecreet goedgekeurd. De huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden. Minister van Wonen Liesbeth Homans beschouwt de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de ­zogenaamde huurwaarborg­lening. Een huurder zou de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een le…

  De Vlaamse regering heeft het huurdecreet goedgekeurd. De huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden.

  Minister van Wonen Liesbeth Homans beschouwt de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de ­zogenaamde huurwaarborg­lening. Een huurder zou de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent. Ze wijst er ook op dat een voldoende hoge huurwaarborg verhuurders kan overtuigen om te verhuren aan 'minder voor de hand liggende huurders'.

  CD&V was het oorspronkelijk niet eens met de verhoging van de waarborg tot drie maanden, maar omdat er een reeks flankerende maatregelen komt gaat nu toch iedereen akkoord. Zo komt er een renteloze, anonieme huurwaarborgregeling. "Heel wat verhuurders weigeren immers een waarborg die afkomstig is van het OCMW", zegt minister Homans. Ook de OCMW's verlenen indien gewenst nog steeds een waarborg, de huurder kiest.

  Belangrijk voor CD&V is dat de verhoging van de huurwaarborg pas zal worden ingevoerd van zodra de renteloze lening beschikbaar is.

  Geconventioneerd huren
  Nieuw is voorts dat huurder of verhuurder ook bij het aflopen van het contract een plaatsbeschrijving kunnen vragen en dat huurcontracten makkelijker kunnen worden opgezegd voor een renovatie. Huurders moeten zich voortaan ook verplicht verzekeren voor waterschade.

  In de toekomst zullen ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund worden, net als huurdersverenigingen. Op die manier moeten ze onder meer extra armslag krijgen in het sensibiliseren voor discriminatie op de huurmarkt.

  Homans belooft tot slot ook werk te maken van het geconventioneerd huren, voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale woning. Dat systeem wordt in een ander decreet gegoten, dat samen met het huurdecreet in het voorjaar in het parlement zal komen.

  Bron: Knack

 • 31
  Jul

  Kraken wordt ten vroegste na de zomer strafbaar

  De Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar moet maken, maar de tekst kan niet meer voor de zomervakantie in de plenaire Kamer worden goedgekeurd. De Franstalige oppositiepartijen PS en CDH hebben een tweede lezing gevraagd, waardoor het voorstel over het parlementair verlof wordt getild. N-VA, CD&V, Open VLD én oppositiepartij SP.A reageren …

  De Kamercommissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar moet maken, maar de tekst kan niet meer voor de zomervakantie in de plenaire Kamer worden goedgekeurd. De Franstalige oppositiepartijen PS en CDH hebben een tweede lezing gevraagd, waardoor het voorstel over het parlementair verlof wordt getild. N-VA, CD&V, Open VLD én oppositiepartij SP.A reageren misnoegd.

  Het voorstel rond een strengere kraakwetgeving werd dit voorjaar in allerijl opgesteld door de federale meerderheid in samenspraak met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), nadat er heel wat ophef was ontstaan rond de krakersproblematiek in Gent. Het huis van een paar dat tijdelijk in het buitenland verbleef, was plots bewoond door een groep Roma, maar omdat kraken op zich niet strafbaar is kon de politie maar weinig doen. Kraken moest strafbaar worden, zodat politie en vrederechter in de toekomst wel zouden kunnen optreden.

  Onderscheid bewoonde en onbewoonde panden
  Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, maakt een onderscheid tussen het kraken van bewoonde en onbewoonde panden. Als iemand binnendringt in een bewoond pand, is er sprake van woonstschennis en kunnen politie en parket de persoon meteen uit het huis zetten. Dat geldt ook voor krakers die al lang in een bewoond pand verblijven, zonder dat er nog een bewijs van inbraak is.

  Ook bij het kraken van een onbewoond pand kunnen politie en parket optreden, maar dan na klacht van de eigenaar of huurder. De vrederechter kan dan - na een analyse van de verblijfsrechten van eigenaar, huurder en krakers - die laatsten bevelen om het pand te verlaten binnen een maximale termijn van één maand. De rechter brengt dan ook het OCMW op de hoogte, om mee te zoeken naar een nieuw onderkomen voor de krakers.

  Tweede lezing
  De gezamenlijke compromistekst van Open VLD, N-VA, CD&V en MR werd goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie, maar tot een algemene stemming in de voltallige Kamer komt het nog niet. PS en CDH liggen dwars en vragen een tweede lezing.

  Bij CDH klinkt het dat het wetsvoorstel sinds het werd neergelegd enorm is geëvolueerd, wat de leesbaarheid ervan heeft aangetast. Een tweede lezing moet meer duidelijkheid scheppen en eventueel nog verbeteringen opleveren, zegt Kamerlid Christian Brotcorne. Voor de Franstalige christendemocraten moet de procudure voor de vrederechter bijvoorbeeld nog verder worden versterkt.

  Bij de PS is het probleem meer moreel van aard. "Kraken is geen wondermiddel, maar het is wel een tijdelijke oplossing die voor veel krakers het enige alternatief is voor een leven op straat vol fysiek en psychisch geweld", zegt Kamerlid Özlem Özen. Het debat moet dus worden uitgebreid naar het toenemend gebrek aan toegang tot de private huurmarkt en het gebrek aan sociale woningen, in plaats van 'een bazooka te gebruiken om een muis te doden', klinkt het.

  Bron: Knack

 • 10
  Jul

  Herstellingen aan een huurwoning: wie betaalt de rekening?

  Stel, je huurt of verhuurt een woning en er duikt een probleem op: de kraan lekt, er is een tegel losgekomen of veel ingrijpender, het dak moet worden hersteld. Wie moet dan de kosten van de herstelling voor zijn rekening nemen? De huurder of de verhuurder? Als verhuurder moet je alle herstellingen uitvoeren die te maken hebben met de structuur van het gebouw, de ruwbouw en de uitrustingen di…

  Stel, je huurt of verhuurt een woning en er duikt een probleem op: de kraan lekt, er is een tegel losgekomen of veel ingrijpender, het dak moet worden hersteld. Wie moet dan de kosten van de herstelling voor zijn rekening nemen? De huurder of de verhuurder?

  Als verhuurder moet je alle herstellingen uitvoeren die te maken hebben met de structuur van het gebouw, de ruwbouw en de uitrustingen die noodzakelijk zijn om de woning te kunnen gebruiken. Het herstellen van het dak bijvoorbeeld is dus voor rekening van de verhuurder. Bovendien sta je als verhuurder ook in voor het uitvoeren van herstellingen die te wijten zijn aan ouderdom of overmacht.

  Huurdersherstellingen

  De huurder van zijn kant is dan weer verplicht om de zogenaamde huurdersherstellingen uit te voeren. Het gaat hier dan om minder grote, vaak voorkomende herstellingen die ontstaan door het gebruik van de woning. Het herstellen van een losgekomen tegel of een lekkende kraan zal door de huurder moeten gebeuren. De huurder is bovendien verplicht om herstellingen uit te voeren die te wijten zijn aan zijn eigen fout.

  Van deze wettelijke regeling kan in geval van woninghuur niet worden afgeweken. Indien er een probleem opduikt, dan doe je er als huurder wel goed aan om de verhuurder zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Zo kan de verhuurder onmiddellijk ingrijpen en de schade beperken. Doe je dat niet, dan kan de verhuurder strikt gezien een vergoeding eisen voor de bijkomende schade die hierdoor is ontstaan.

 • 06
  Jul

  Nog steeds een lage rente voor wie een woonlening wil

  Wie een woning wil kopen, bouwen of renoveren, kan nog steeds tegen gunstige voorwaarden lenen. Keytrade Bank lanceerde recentelijk een woonkrediet met vaste rente op twintig jaar met een rentevoet van 1,65% voor mensen met een sterk dossier. En hoewel bankiers klagen dat ze niets meer verdienen aan die tarieven, durven een aantal banken daar in sommige gevallen nog onder te gaan. T…

  Wie een woning wil kopen, bouwen of renoveren, kan nog steeds tegen gunstige voorwaarden lenen. Keytrade Bank lanceerde recentelijk een woonkrediet met vaste rente op twintig jaar met een rentevoet van 1,65% voor mensen met een sterk dossier. En hoewel bankiers klagen dat ze niets meer verdienen aan die tarieven, durven een aantal banken daar in sommige gevallen nog onder te gaan.

  Tussentijdse opvang
  Bij de jaarwisseling kende de rente op woonleningen nog een bescheiden opsprong. In 2016 bedroeg de gemiddelde intrestvoet voor hypotheekleningen met een vast tarief voor de hele looptijd van 20 jaar die via het netwerk van de Immotheker werden afgesloten minder dan 2% indien hoogstens 80% van de waarde van de woning werd geleend. Na Nieuwjaar steeg dat eerst tot 2,05% om vervolgens door te stoten naar 2,10%. De jongste weken was er echter weer een ontspanning, waardoor het gemiddelde kon terugzakken tot 2,06%.

  Die beweging hing nauw samen met de evolutie van de langetermijnrente op de financiële markten. Indien de banken begin november hun geld voor tien jaar zouden herbeleggen in staatsobligaties kregen ze daar 0,44% rente voor. Eind januari was dat al 0,96%. Nadien zakte dat weer om voor het grootste deel van juni tussen 0,58% en 0,63% te schommelen.Meer concurrentie
  Bovendien werd de jongste weken ook de concurrentie tussen de banken aangescherpt. Zo verlaagde Hello bank!, de online bank van BNP Paribas Fortis, het tarief voor haar beste klanten voor woonkredieten met een vaste rente op 20 jaar van 2,00% naar 1,80%. Keytrade Bank zette zelfs nog een stapje verder met een beste tarief van 1,65%.

  Niet alleen de online banken lieten zich daarbij gelden. Uit de voorstellen die kandidaat-kredietnemers uitwisselden op de website van Spaargids.be blijkt dat het tarief van Keytrade onder meer voor KBC, ING en AXA geen ondergrens hoeft te zijn.

  Vooruitzichten
  Vraag is nu wat er de komende maanden mag worden verwacht. Voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank Mario Draghi liet alvast al verstaan dat het einde van het zeer expansieve beleid van de Europese Centrale Bank, dat de rente kunstmatig laag houdt, stilaan in zicht komt. Toch moet dat niet meteen tot een paniekreactie te leiden. Het terugschroeven van de steun aan de economie zal immers maar zeer geleidelijk aan gebeuren, liet de centrale bankier doorschemeren.

  Dit neemt niet weg dat er beweging komt in de rente. In de VS, waar de economie traditioneel voorloopt op de Europese, voerde de centrale bank dit jaar al twee keer een renteverhoging door en wordt nog een derde verwacht eind dit jaar. Voor volgend jaar gaat de markt uit van drie bijkomende renteverhogingen.

  Uiteraard gaat het hier om verwachtingen en die zijn altijd wat onzeker, maar wie van plan is om een lening af te sluiten, houdt er maar beter rekening mee.

  Bron: Het Laatste Nieuws

 • 28
  Jun

  Proefproject cohousing: aanvraag indienen vóór 31 augustus

  Goed nieuws voor fans van cohousing: iedereen die wil zal binnenkort een proefproject rond cohousing kunnen opstarten en zal daarbij zes jaar lang vrijgesteld worden van de heersende regels. Let wel, wie wil deelnemen moet vóór 31 augustus een concreet project indienen dat vervolgens door een externe jury zal beoordeeld worden. Nieuwe woonvormen en cohousingprojecten h…

  Goed nieuws voor fans van cohousing: iedereen die wil zal binnenkort een proefproject rond cohousing kunnen opstarten en zal daarbij zes jaar lang vrijgesteld worden van de heersende regels. Let wel, wie wil deelnemen moet vóór 31 augustus een concreet project indienen dat vervolgens door een externe jury zal beoordeeld worden.

  Nieuwe woonvormen en cohousingprojecten hebben de voorbije jaren een steeds prominentere plaats gekregen binnen het politieke discours. Veel politici zien nieuwe woonvormen als een instrument om wonen betaalbaar te houden en tegelijkertijd om in te zetten op verdichting. Een tweetal jaar terug keurde het voltallige Vlaamse Parlement op initiatief van Gwenny De Vroe (Open VLD) een resolutie goed, waarin de Vlaamse regering werd opgeroepen om maatregelen te treffen om nieuwe woonvormen enerzijds maar ook het opdelen van woningen, … anderzijds te faciliteren. Blijkbaar zouden nieuwe woonvormen in de praktijk op heel wat knelpunten botsen, ten gevolge van een te weinig flexibele regelgeving.

  In uitvoering van deze resolutie wordt nu een proefomgeving opgestart. Minister Homans wil via deze proefomgeving initiatiefnemers van projecten de kans bieden om af te wijken van een aantal algemene regels, waaronder enkele van de minimale woningkwaliteitsnormen (bvb. de oppervlaktenormen). Doel daarvan is niet alleen om nieuwe woonvormen te stimuleren, maar ook om een duidelijker beeld te krijgen van welke regelgeving belemmeringen zou veroorzaken.

  Mogelijke afwijkingen
  Binnen deze proefomgeving zal men echter enkel kunnen afwijken van de regelgeving van het beleidsveld Wonen (en dus bijvoorbeeld niet van de vereisten inzake ruimtelijke ordening). Deze afwijkingen mogen er nooit in resulteren dat de veiligheid en gezondheid van de bewoners in het gedrang komen.

  In concreto zal men kunnen afwijken van volgende regelgeving:

  • artikel 5, §1, eerste lid, 1°, 2° en 8, en derde lid,  en artikel 5, §2, van de Vlaamse Wooncode die de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten bepalen waaraan woningen moet voldoen.
  • artikel 34, §3 en artikel 42 van de Vlaamse Wooncode die handelen over de verkoop van sociale koopwoningen.
  • artikel 38 van de Vlaamse Wooncode, voor wat betreft de kwaliteitsnormen waaraan sociale woningen moeten voldoen.
  • artikel 40, §2, derde en vierde lid van de Vlaamse Wooncode dat de voorwaarden bepaalt waaronder sociale woonorganisaties kunnen intekenen op het maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen.
  • artikel 78 en artikel 79 van de Vlaamse Wooncode die de voorwaarden bepalen waaronder sociale leningen worden verstrekt.
  • artikel 81, §1, en artikel 82 tot en met artikel 83 van de Vlaamse Wooncode die handelen over tegemoetkomingen.
  • artikel 84 van de Vlaamse Wooncode dat de twintigjarige bewoningsplicht instelt en een vergoeding bepaalt bij niet-nakoming van deze verplichting.
  • titel VII van de Wooncode. Deze titel handelt over de verhuring van woningen in de sociale sector. Hiertoe behoren onder andere de huurdersverplichtingen en de toewijzingsregels.

  Wie wil deelnemen aan deze proefomgeving zal een concreet project moeten indienen. Enkel projecten die de uitbouw van gemeenschappelijk wonen beogen of waarin wordt gewerkt met een erfpacht- of opstalconstructie komen in aanmerking. Bovendien moet het project vernieuwend zijn en beantwoorden aan maatschappelijke relevante woonbehoeften.

  De aanvraag moet voor 31 augustus 2017 ingediend worden bij de afdeling woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen. In die aanvraag moet de initiatiefnemer vermelden van welke regelgeving hij of zij wil afwijken.

  Afwijkingen slechts tijdelijk
  Vervolgens zal dan door een externe jury bepaald worden of het project wel degelijk kan opereren binnen de proefomgeving en wordt er definitief beslist van welke regelgeving kan worden afgeweken.

  De duurtijd van een proefproject mag maximaal 6 jaar bedragen, maar die termijn kan eventueel éénmalig verlengd worden met 4 jaar. Op het einde van de proefomgeving moet de initiatiefnemer ervoor zorgen dat het project opnieuw in regel is met de vigerende normen en regelgeving. De Vlaamse regering kan de initiatiefnemer vergoeden voor de aanpassingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Maar, het is dus belangrijk te weten dat elke eventuele afwijking slechts tijdelijk kan zijn en dat men na afloop van het project toch opnieuw de volledige regelgeving zal moeten (kunnen) toepassen.

  Meer informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

  Bron: Decreet van 24 februari 2017 houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving (BS 20 03 2017)

 • 23
  Jun

  Grondwettelijk Hof vernietigt Turteltaks

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Voor 2016 en 2017 blijft hij wel behouden, om rechtsonzekerheid en administratieve moeilijkheden te vermijden. Dat meldt persagentschap Belga. Onder meer Test-Aankoop en oppositiepartij PVDA vochten de taks aan voor het Grondwettelijk Hof, op grond van discriminatie en bevoegdheidsoverschrij…

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Vlaamse Energieheffing, beter bekend als de Turteltaks. Voor 2016 en 2017 blijft hij wel behouden, om rechtsonzekerheid en administratieve moeilijkheden te vermijden. Dat meldt persagentschap Belga.

  Onder meer Test-Aankoop en oppositiepartij PVDA vochten de taks aan voor het Grondwettelijk Hof, op grond van discriminatie en bevoegdheidsoverschrijding. De consumentenorganisatie spreekt alvast van 'een overwinning voor de consument'.

  Storm van protest
  De zogenaamde Turteltaks, een bijnaam die in het leven werd geroepen door de PVDA, is een energieheffing die voormalig Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) op 1 maart 2016 invoerde om de schuldenberg die was ontstaan na het massaal toekennen van groenestroomcertificaten sinds 2002, te verlichten. De omvang van de taks is afhankelijk van het verbruik van de gezinnen. Voor een gemiddeld gezin gaat het om 100 euro per jaar extra, maar voor grote verbruikers kon het bedrag zelfs oplopen tot 770 euro.

  De Turteltaks veroorzaakte een storm van protest en leidde uiteindelijk tot het opstappen van Turtelboom als minister. Turtelbooms opvolger als Vlaams energieminister Bart Tommelein schaafde het voorstel later wel bij, waardoor het maximumbedrag naar 290 euro daalde.

  Alternatief voor schuldenput
  Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof wil Tommelein de mensen 'geen blaasjes wijsmaken: met het verdwijnen van de energieheffing verdwijnt de schuld van 2 miljard euro uit het verleden noch de engagementen van jaarlijks minstens 1,2 miljard euro die in het verleden zijn aangegaan en nog jaren blijven lopen'.

  De liberaal waarschuwt dat er een alternatieve oplossing zal moeten komen om de schuldenput te dichten. 'De energie-omslag kost geld.'

  Draagvlak
  Zonder iemand bij naam te noemen, besluit Tommelein met kritiek op de vorige Vlaamse regering. Zo heeft hij het over de 'vergissing' om de energiefactuur 'kunstmatig te bevriezen' en niet op tijd de oversubsidiëring aan te pakken. Liever had Tommelein gezien dat - 'zoals in Duitsland' - eerst een draagvlak was gezocht en de kost van hernieuwbare energie ook meteen was doorgerekend.

  Bron: Knack.be

 • 19
  Jun

  Minister Tommelein roept op om spouwmuren te isoleren

  Dat zonnepanelen een goede investering zijn, daar zijn we intussen van overtuigd. Maar voor de isolatie van onze muren laten we kansen, geld en premies liggen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) roept de Vlamingen daarom op om hun spouwmuren niet te vergeten. "En je isoleert ze beter nu, want in 2018 daalt de premie." De Vlaming laat massaal zonnepanelen installer…

  Dat zonnepanelen een goede investering zijn, daar zijn we intussen van overtuigd. Maar voor de isolatie van onze muren laten we kansen, geld en premies liggen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) roept de Vlamingen daarom op om hun spouwmuren niet te vergeten. "En je isoleert ze beter nu, want in 2018 daalt de premie."

  De Vlaming laat massaal zonnepanelen installeren, bijna dubbel zoveel als tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat was het heuglijke nieuws waar Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een paar weken geleden mee uitpakte. Maar de minister waarschuwt nu ook dat we ons niet mogen blindstaren. "Ons eerste doel moet altijd zijn: energie besparen, zo energie-efficiënt mogelijk zijn", zegt Tommelein.

  Spouwmuren isoleren£
  En dus doet hij een nieuwe oproep aan de Vlaming, dit keer om spouwmuren te isoleren. Spouwmuren bestaan uit een binnen- en een buitenmuur, met daartussen 6 centimeter ruimte. Die kunt u laten vullen met isolatiemateriaal. Vooral huizen gebouwd tussen 1920 en 1980 hebben spouwmuren.

  In Vlaanderen lieten de afgelopen vijf jaar meer dan 80.000 gezinnen hun spouwmuren isoleren. Vooral de Limburgers zagen er de voordelen van in. Zagen, want de eerste vijf maanden van dit jaar werden er een pak minder aanvragen gedaan dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in West-Vlaanderen zakt het aantal aanvragen: van ruw 1.700 in 2016, tot 1.155 dit jaar. In Antwerpen bleef het aantal aanvragen nagenoeg op peil.

  Nog 600.000 niet-geïsoleerde spouwmuren in Vlaanderen
  Wil dat zeggen dat alle muren stilaan gevuld zijn? Absoluut niet. Naar schatting zijn er nog zo'n 600.000 niet-geïsoleerde spouwmuren in Vlaanderen. Nochtans is het een relatief kleine investering, die zichzelf doorgaans na 5 à 6 jaar terugbetaalt. Wie bijvoorbeeld een halfopen bebouwing heeft met 100 vierkante meter gevel, zou per jaar 250 euro kunnen besparen. De werken zelf zouden op ongeveer 2.000 euro komen, maar u kunt wel een premie aanvragen, van - in dit geval - 600 euro, waardoor u uiteindelijk maar 1.400 euro betaalt.

  Premie zakt in 2018
  Bovendien zijn het geen grote werken. "De werken duren maar één of twee dagen, en de isolatie wordt langs buiten ingespoten", benadrukt de energieminister. Uw huis blijft dus op orde.

  De netbeheerders geven nog tot eind dit jaar een premie van 6 euro per vierkante meter, terwijl de kostprijs per vierkante meter doorgaans 20 à 23 euro is. In 2018 zakt de premie naar 5 euro. Tommelein heeft dan ook een duidelijke boodschap: "Wacht niet langer, doe het nu."

  Bron: De Morgen

 • 13
  Jun

  Nieuw vanaf 1 juli: EPC ook verplicht voor woningen zonder verwarming

  Wie vandaag een pand zonder verwarming verkoopt of verhuurt, hoeft geen energieprestatiecertificaat (EPC) te kunnen voorleggen. Vanaf 1 juli komt daar echter verandering in. Dan wordt de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming geschrapt. Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie staat in de …

  Wie vandaag een pand zonder verwarming verkoopt of verhuurt, hoeft geen energieprestatiecertificaat (EPC) te kunnen voorleggen. Vanaf 1 juli komt daar echter verandering in. Dan wordt de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming geschrapt.

  Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen.

  Ongewenste effecten wegwerken
  Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze vrijstelling een aantal ongewenste effecten met zich mee. Zo verwijdert men soms de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Bovendien vallen woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht. Nochtans zullen net deze woningen gebaat zijn bij een gunstig EP-kengetal.

  Nieuwe regels op 1 juli
  Om deze ‘ongewenste effecten’ weg te werken heeft de Vlaamse regering beslist om de vrijstelling voor woningen zonder verwarmingsinstallatie te schrappen. Vanaf 1 juli 2017 zullen ook gebouwen zonder verwarming als geklimatiseerd worden beschouwd. Ook in die gebouwen zal een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling, met de gepaste vermeldingen in de publiciteit.

  Wat als de publiciteit werd opgestart voor 1 juli 2017 (en er dus geen EPC aanwezig diende te zijn bij de tekoop- of tehuurstelling), maar de onderhandse verkoopovereenkomst of de huurovereenkomst pas na 1 juli 2017 wordt afgesloten?
  Het is niet omdat men nog van de vrijstelling kon genieten bij de opstart van de publiciteit, dat er daarom na 1 juli 2017 ook een vrijstelling bestaat voor de informatieplicht op het niveau van het compromis. Op het moment van ondertekening van het compromis of de huurovereenkomst zal er dus wel degelijk een EPC vereist zijn.

  Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie (BS 15 09 2016)

 • 08
  Jun

  Kwart meer Walen verhuizen naar Vlaanderen

  Er verhuizen steeds meer Walen naar Vlaanderen. Vorig jaar hebben 9.198 gezinnen de taalgrens overgestoken, een kwart meer dan het jaar voordien. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De voornaamste reden is dat steeds meer Walen ook in Vlaanderen komen werken. De tendens was jarenlang duidelijk én onveranderd. Consequent waren er meer Vlamingen die naar Wallonië verh…

  Er verhuizen steeds meer Walen naar Vlaanderen. Vorig jaar hebben 9.198 gezinnen de taalgrens overgestoken, een kwart meer dan het jaar voordien. Dat schrijft Het Belang van Limburg. De voornaamste reden is dat steeds meer Walen ook in Vlaanderen komen werken.

  De tendens was jarenlang duidelijk én onveranderd. Consequent waren er meer Vlamingen die naar Wallonië verhuisden dan omgekeerd. In 2015 keerde de beweging zich en waren er voor het eerst meer Walen die de taalgrens overstaken dan omgekeerd. En die tendens zette zich in 2016 door, zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 

  Zo kozen vorig jaar 9.198 Waalse gezinnen voor een nieuwe stek in het andere deel van het land. Een kwart meer dan de 7.463 die dat in 2015 deden. En ook vanuit Brussel werd de voorbije acht jaar nooit vaker richting Vlaanderen uitgeweken.

  Fileprobleem vermijden
  "Daar zijn verschillende redenen voor", zegt Kristophe Thijs van CIB, de Vlaamse beroepsvereniging van vastgoedmakelaars, aan VRT Nieuws. Hij benadrukt wel dat een gedetailleerde analyse - op basis van de cijfers per provincie - nog moet volgen. "Maar wellicht heeft het veel te maken met de zogenoemde woonmobiliteit. We zien dat de afgelopen jaren steeds meer Walen een job vonden in Vlaanderen. Het laatste jaar gaat het om een stijging van zo'n 23 procent. Mensen beslissen daarop om in de buurt van hun werkgever te gaan wonen om zo het fileprobleem te vermijden."

  Anderzijds kunnen er ook een aantal overheidsmaatregelen meespelen, denkt Thijs. Zo betaal je in Wallonië nog steeds 12,5 procent registratierechten bij de aankoop van een woning, terwijl dat in Vlaanderen 5 of 10 procent is. "Al zal niemand enkel om die reden de oversteek maken."

  Bron: Deredactie.be
 • 06
  Jun

  Voortaan boetes voor wie zonnepanelen niet aanmeldt

  Eigenaars van zonnepanelen hebben nog tot 1 juni de tijd om die zonnepanelen aan te melden. Midden april startte bevoegd minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een sensibiliseringscampagne en die loopt eind mei ten einde. Vanaf 1 juni riskeren eigenaar van niet-aangegeven zonnepanelen boetes van 150 tot 20.000 euro. Bij de start van de campagne waren er 275.000 installaties …

  Eigenaars van zonnepanelen hebben nog tot 1 juni de tijd om die zonnepanelen aan te melden. Midden april startte bevoegd minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) een sensibiliseringscampagne en die loopt eind mei ten einde. Vanaf 1 juni riskeren eigenaar van niet-aangegeven zonnepanelen boetes van 150 tot 20.000 euro.

  Bij de start van de campagne waren er 275.000 installaties aangemeld, en Tommelein mikt op 300.000 aanmeldingen tegen eind dit jaar.

  Energiefraude
  Het aanmelden van zonnepaneleninstallaties bij netbeheerder Eandis of Infrax is verplicht, maar naar schatting één op de zes doet dat niet. "Het is belangrijk om veiligheidsproblemen bij werken aan het net te voorkomen en op elk moment de stabiliteit van de energielevering te kunnen garanderen", motiveert minister Tommelein de registratieplicht. "Wie dat niet doet, betaalt ook geen prosumentenvergoeding en pleegt eigenlijk energiefraude."

  Boetes
  Die vergoeding voor wie stroom terug op het net stuurt, kost afhankelijk van de netbeheerder ongeveer 100 euro per kW (vermogen van de omvormer). Wie zijn installatie tegen 1 juni niet heeft aangegeven en betrapt wordt, riskeert een boete van 150 tot 20.000 euro. Dat hoogste bedrag geldt voor grote industriële spelers.

  Wie zijn zonnepanelen installeerde voor 1 juni 2015 en dus nog groenestroomcertificaten ontvangt, is in orde. Wie de installatie nergens op de factuur ziet, kijkt een en ander het best eens na op www.eandis.be/zonnepanelenmelden of www.infrax.be/zonnepanelenmelden.

  (Bron: Belga)

 • 30
  mei

  Homans wil huurwaarborg bij bank vervangen door lening bij overheid

  10 jaar nadat het systeem werd ingevoerd, wil Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) het systeem waarbij een huurder de waarborg kan lenen bij de bank afschaffen. In de plaats wil ze een huurwaarborglening invoeren waarbij de Vlaamse overheid 90 procent van de waarborg voorschiet. OCMW-waarborgEen kwart van de huurders is niet in staat een huurwaarborg van 2 maanden huur z…

  10 jaar nadat het systeem werd ingevoerd, wil Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) het systeem waarbij een huurder de waarborg kan lenen bij de bank afschaffen. In de plaats wil ze een huurwaarborglening invoeren waarbij de Vlaamse overheid 90 procent van de waarborg voorschiet.

  OCMW-waarborg
  Een kwart van de huurders is niet in staat een huurwaarborg van 2 maanden huur zelf integraal op een geblokkeerde bankrekening te storten. Om dat probleem te verhelpen, werd in 2007 naast de OCMW-waarborg het systeem van de bankwaarborg in het leven geroepen.

  Huurders kunnen daarvoor aankloppen bij de bank waar zij hun loon of uitkering laten storten en de bank is wettelijk verplicht die bankwaarborg toe te staan, zelfs als de huurder niet kredietwaardig is. De bank garandeert het totale bedrag van de waarborg op het moment dat het huurcontract wordt
  afgesloten en de huurder moet binnen de 3 jaar dit bedrag ‘bij elkaar sparen’. De bank ‘leent’ het bedrag van de huurwaarborg dus als het ware aan de huurder, zonder dat ze daarvoor rente mag aanrekenen. Vanaf het moment dat de huurder de volledige som heeft samengesteld, moet de bank wel rente toekennen op deze waarborg.

  Weinig succesvol
  Maar veel succes kent de bankwaarborg niet. Huurders zijn zelden vragende partij omdat ze dan een hogere waarborg van 3 maanden huur moeten geven. Verhuurders van hun kant weren vaak huurders die deze waarborg nodig hebben, omdat ze ook betalingsproblemen vrezen voor de maandelijkse huur.

  De banken tot slot zijn evenmin fan, omdat zij geen rente mogen vragen op het bedrag van de waarborg dat zij moeten voorschieten aan de huurder. Om de vraag naar het product af te remmen, rekenen ze er hoge dossierkosten voor aan, waardoor de beoogde doelgroep de facto wordt
  uitgesloten. Een rondvraag leert dat Crelan met 65 euro de laagste dossierkosten vraagt. Argenta, KBC en BNP Paribas Fortis hanteren 250 euro dossierkosten. Belfius vraagt slechts 50 euro dossierkosten, maar rekent daarbovenop 108 euro beheerskosten aan en een provisie van 1,5 procent per jaar, met een minimum van 50 euro per jaar. Daardoor bedraagt de kost voor dit type huurwaarborgrekening bij Belfius minstens 308 euro.

  Vervangen door huurwaarborglening
  Daarom stelt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) in haar conceptnota Private Huur voor om het systeem van de bankhuurwaarborg af te schaffen en te vervangen door een huurwaarborglening. ‘Daarbij zou de huurder slechts 10 procent van de waarborg zelf moeten kunnen inbrengen.

  De overige 90 procent kan hij lenen bij de Vlaamse overheid. Het gaat om een anonieme waarborg. De verhuurder zal de herkomst van het geld niet te weten komen’, legt N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch uit. Die anonimiteit moet het probleem verhelpen dat huurders die een OCMW- of
  bankhuurwaarborg vragen, geweerd worden door de verhuurder.

  Optrekken naar drie maanden
  ‘Door die anonimiteit verliest de verhuurder een indicatie van de solvabiliteit van zijn kandidaat-huurder. Om dat nadeel te compenseren, vind ik wel dat het aantal maanden huur dat als waarborg gevraagd kan worden, opnieuw opgetrokken moet worden van 2 naar 3 maanden, ongeacht de wijze waarop de huurder de waarborg betaalt’ vindt Engelbosch, die zelf makelaar is in Sint-Truiden. Maar tegen dat laatste stelden onder meer CD&V eerder al hun veto.

  Bron: De Tijd

 • 26
  mei

  Boskaart wordt definitief ingetrokken

  De omstreden boskaart wordt definitief ingetrokken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet een alternatief uitwerken. De Vlaamse regering boog zich zopas over het dossier van de zonevreemde bossen en de boskaart met 12.000 ha beschermde bossen. Binnen de coalitie was de voorbije dagen flink wat wrevel over  de manier waarop min…

  De omstreden boskaart wordt definitief ingetrokken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet een alternatief uitwerken.

  De Vlaamse regering boog zich zopas over het dossier van de zonevreemde bossen en de boskaart met 12.000 ha beschermde bossen. Binnen de coalitie was de voorbije dagen flink wat wrevel over  de manier waarop minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de kwestie afgelopen vrijdag heeft aangepakt. Toen maakte Bourgeois bekend dat de boskaart zou worden ingetrokken zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan op de hoogte te brengen.

  Schauvlieges partijgenote en viceminister-president Hilde Crevits noemde die démarche van Bourgeois betreurenswaardig en hopelijk eenmalig. Open Vld'er Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit 'beter niet gebeurd was'.  "Ik heb niemand de zwartepiet toegespeeld", verdedigde Bourgeois zich. "Ik betreur dat nu op de communicatie gefocust wordt. (...) Ik begrijp dat iedereen het inhoudelijk eens is. Wat is dan het probleem als ik vertolk wat er in de regering leeft?" Volgens de minister-president was er 's morgens in de regering over gepraat en had hij aangekondigd de zaak van dichtbij tegen het licht te houden.

  De Vlaamse regering heeft intussen zoals verwacht beslist om de boskaart definitief terug te trekken. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet nu een alternatief uitwerken, klonk het achteraf op een persconferentie. Ook het relletje omtrent de communicatie over het dossier is afgesloten. "De bladzijde is omgedraaid", klonk het bij minister Hilde Crevits.

  Alternatief

  “Het doel blijft om de zonevreemde bossen te beschermen zoals in het regeerakkoord staat. Het is de ambitie om dat nog deze regeerperiode in orde te brengen”, aldus minister Schauvliege. Dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vrijdag aankondigde dat de boskaart zou ingetrokken worden, zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan te verwittigen, veroorzaakte ergernis bij de coalitiepartners, met name bij CD&V. De Vlaamse christendemocraten vonden dat bevoegd minister Schauvliege door die démarche in haar hemd was gezet en bestempelden het optreden van Bourgeois als “deloyaal”.

  Op een extra ministerraad maandagavond werden de plooien binnen de regering-Bourgeois gladgestreken. “Het zijn geen fijne dagen geweest. Maar we hebben een grondig gesprek gehad en de bladzijde is omgedraaid”, aldus minister Schauvliege. Over hoe de kwestie intern is uitgepraat wilden de leden van de regering weinig commentaar kwijt. Inhoudelijk is beslist de bestaande boskaart in te trekken en het bijhorende openbaar onderzoek te schorsen. “De lokale besturen worden daarvan morgen (dinsdag, red.) op de hoogte gebracht”, aldus Schauvliege.

  Minister Schauvliege krijgt nu de taak om “een alternatief” uit te werken. Het doel blijft om te komen tot een regeling voor de bescherming van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Welke scenario’s daarbij op tafel liggen, kon minister Schauvliege nog niet zeggen. Bedoeling is wel om een oplossing uit te werken “met voldoende aandacht voor rechtszekerheid” en het is ook de ambitie om die oplossing nog deze regeerperiode af te ronden.

  Bron: Het Belang van Limburg

 • 19
  mei

  Hypothecair krediet: dit veranderde op 1 april

  Er ging wat uitstel mee gepaard, maar sinds 1 april 2017 zijn een aantal nieuwe verplichtingen rond hypothecaire kredieten in voege.  Van een verbod op koppelverkoop, een ver­plicht stan­daard­for­mu­lier voor in­for­ma­tie over woon­kre­die­ten tot een hypothecair krediet voor de aankoop van een woonboot, ... een aantal nieuwigheden zijn zeker …

  Er ging wat uitstel mee gepaard, maar sinds 1 april 2017 zijn een aantal nieuwe verplichtingen rond hypothecaire kredieten in voege.  Van een verbod op koppelverkoop, een ver­plicht stan­daard­for­mu­lier voor in­for­ma­tie over woon­kre­die­ten tot een hypothecair krediet voor de aankoop van een woonboot, ... een aantal nieuwigheden zijn zeker het onthouden waard.

  De verplichtingen vloeien voort uit een Europese richtlijn - de Mortgage Credit Directive -  die vorig jaar uitmondde in nieuwe Belgische wetgeving (wet van 22 april 2016).

  Verbod op koppelverkoop
  Middels een nieuw artikel in boek VII van het Wetboek Economisch Recht is koppelverkoop voortaan verboden, behalve voor wat de schuldsaldoverzekering betreft. De kredietnemer kan dus verplicht worden om een bepaalde schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de verzekeraar, die door de kredietverstrekker wordt voorgesteld. Alle andere vormen van gelieerde of niet-gelieerde producten opleggen als conditio sine qua non voor het verkrijgen van een krediet, is echter een verboden koppelverkoop.
  Het staat de kredietverstrekker wel vrij om de kredietnemer een totaalpakket aan te bieden, met o.m. het plaatsen van de/een zichtrekening bij de bank, een brandverzekering, … De financiële instelling kan hiertoe voordeeltarieven aanbieden. Dergelijke gebundelde verkoop van financiële producten met een hypothecair krediet is toegestaan, maar uiteraard is het facultatieve en consensuele karakter essentieel, om het onderscheid te maken met een verboden koppelverkoop.

  Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS)
  De financiële instellingen zijn voortaan verplicht om hun producten op een gestandaardiseerde en vergelijkbare wijze voor te stellen aan consumenten. Daartoe wordt het Europees gestandaardiseerd informatieblad ingevoerd. Kredietverstrekkers moeten dit blad hanteren om gratis gepersonaliseerde informatie inzake een kredietaanbod aan een potentiële kredietnemer te bezorgen. Het blad moet de consument in staat te stellen om de mogelijkheden bij verschillende banken gemakkelijk en op transparante wijze met elkaar te vergelijken en er de meest voordelige formule uit te kiezen. De inhoud van het formulier ligt vast; er mag niet van worden afgeweken.
  Niet-onbelangrijk: op het ESIS moet het bedrag van het commissieloon vermeld worden dat een kredietbemiddelaar zou ontvangen van de kredietgever. Want, er is in België een absoluut verbod dat de consument deze commissielonen zou betalen aan de kredietbemiddelaar.

  Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)[1]
  Een tweede instrument, dat moet toelaten om beter te kunnen vergelijken tussen banken, is de invoering van een jaarlijks kostenpercentage of JKP voor woonkredieten. Dit percentage moet de totale kost van een aangeboden krediet ten opzichte van het totale kredietbedrag weergeven, uitgedrukt per jaar en eventueel vermeerderd met de kosten voor het openen en aanhouden van een specifieke rekening en voor het gebruik van een betaalmiddel, voor zowel transacties als kredietopnemingen op die rekening.

  De totale kosten van het krediet zijn alle kosten die de consument moet betalen in verband met de kredietovereenkomst, met inbegrip van de rente, de commissielonen, de kosten voor de waardebepaling van het onroerend goed (indien die waardebepaling noodzakelijk is voor het bekomen van het krediet), belastingen en vergoedingen van welke aard ook. Het JKP omvat ook de kosten in verband met de nevendiensten. De notariskosten en de registratiekosten voor de eigendomsoverdracht van het onroerend goed vallen buiten de berekening van het JKP. Net als de kosten, die de consument moet betalen in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen.

  Het JKP komt overgevlogen uit de regelgeving voor consumentenkredieten en moet toelaten om aanbiedingen van verschillende banken duidelijk en overzichtelijk naast elkaar te kunnen leggen. Het is essentieel dat alle kredietinstellingen het percentage op dezelfde manier berekenen. In een nieuw KB (van 14 september 2016) staat daarom een basisformule met strikte toepassingen.

  In die formule wordt uitgegaan van de hypothese dat de kredietovereenkomst geldt voor de overeengekomen tijdsduur en alle verplichtingen door de consument worden nageleefd. Verder wordt uitgegaan van een reeks veronderstellingen. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde factoren, zoals de debetrentevoet of andere kosten, tijdens de duur van de kredietovereenkomst variëren, al kunnen deze bij de berekening van het JKP nog niet gekwantificeerd worden. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de debetrentevoet en de kosten vast blijven ten opzichte van het oorspronkelijke niveau en tot de afloop van de kredietovereenkomst. De verplichte brandverzekering moet opgenomen worden in het JKP, behalve wanneer het gaat om de verzekering van de gemeenschappelijke delen bij de aankoop van appartementen of huizen in mede-eigendom en waarvoor een verplichting tot het afsluiten van een brandverzekering steeds zou gelden, ongeacht of het onroerend goed contant of met behulp van een hypothecair krediet werd aangekocht.

  Taxatieverslagen
  De Mortgage Credit Directive bevat een belangrijk artikel over schattingsverslagen en taxaties i.h.k.v. de verstrekking van een hypothecair krediet. Art. 19 van de Richtlijn verplicht de lidstaten om ‘betrouwbare normen te ontwikkelen voor de waardebepaling van voor bewoning bestemde onroerende goederen ten behoeve van hypothecaire kredietverlening’. De lidstaten moeten tevens de kredietgevers verplichten om ‘ervoor zorg te dragen dat die normen worden gebruikt bij de waardebepaling van onroerend goed, of dat zij redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat die normen worden toegepast wanneer een derde partij de waardebepaling verricht’.

  Middels art. 19 wordt dus ingespeeld op de introductie van voldoende garanties inzake de professionaliteit van uitgevoerde taxaties, met het oog op een verhoging van de kwaliteit ervan inzake het ramen van de waarde van het onderpand voor een hypothecair krediet.

  Art. 19 van de Richtlijn gaat zelfs verder: de lidstaten moeten ervoor zorgen dat ‘de interne en externe taxateurs vakbekwaam en voldoende onafhankelijk van het kredietaanvaardingsproces zijn, opdat zij een onpartijdige en objectieve waardebepaling kunnen opstellen, die op een duurzame drager wordt opgeslagen en waarvan de kredietgever een exemplaar bewaart’.

  Zoals eerder aangegeven is de Mortgage Credit Directive in werking getreden op 21 maart 2016, inclusief art. 19. Maar: de Belgische wet van 22 april 2016 omvat heel expliciet niet de omzetting van dit artikel uit de Richtlijn. Tijdens de parlementaire besprekingen rond het wetsontwerp, dat uiteindelijk de wet van 22 april 2016 is geworden, werd gesteld dat rond art. 19 nog een later wetgevend initiatief zal (moeten) volgen.

  Hypothecair krediet voor woonboten
  Woonboten zijn in België zeer lang niet aanvaard als een onroerend goed (‘gebouwd onroerend goed dienstig voor bewoning’). Dit had tot gevolg dat men geen hypothecair krediet kon afsluiten voor de aankoop van woonboten.
  Hier is met de wet van 22 april 2016 verandering in gekomen. Voortaan heeft een krediet aangegaan voor de aankoop van een woonboot een onroerende bestemming. Bijgevolg kan men beargumenteren dat dergelijke lening in fiscalibus als doel heeft om een onroerend goed te verwerven of te behouden, waardoor deze in aanmerking kan komen voor de woonbonus of het fiscaal voordeel van het langetermijnsparen (mits aan alle andere voorwaarden is voldaan).

  Kredietwaardigheidsbeoordeling
  De Credit Mortgage Directive en de Wet van 22 april 2016 bevatten ook bepalingen rond de solvabiliteitsinschatting van potentiële ontleners. De kredietgever mag met name alleen een kredietovereenkomst sluiten wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt, kan aannemen dat de consument in staat zal zijn de verbintenissen van de overeenkomst na te komen. Deze kredietwaardigheidsbeoordeling mag niet hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het feit dat de waarde van de woning hoger is dan het kredietbedrag, of dat de woning in waarde zal stijgen.

  De wet voorziet ook dat er via een Koninklijk Besluit maximale dossierkosten kunnen vastgelegd worden. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft dan ook een KB in deze zin voorgelegd aan de regering.

  Hij wees er daarbij op dat een aantal kredietgevers de dossierkosten sinds de zomer van 2016 systematisch hebben opgetrokken, met als resultaat dat de dossierkosten voor een herfinanciering bij dezelfde bank soms hoger liggen dan de dossierkosten voor het aangaan van een eerste nieuw kredietcontract. Zeker bij herfinancieringen stemmen de aangerekende dossierkosten meestal niet overeen met de reële kosten van de opmaak van een dossier.

  Sinds 1 april 2017 mogen de dossierkosten voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming maximaal €500 bedragen. Voor een gewoon krediet of een overbruggingskrediet zonder hypotheekstelling geldt de grens van €300.

  De dossierkosten voor een herfinanciering bij dezelfde bank mogen maximaal 50% bedragen van de kosten die standaard wordt aangerekend (dus hoogstens €250 wanneer de bank het maximale bedrag van €500 hanteert voor het afsluiten van een dossier voor een hypothecair krediet). Als er echter binnen een jaar na een eerste herfinanciering een tweede herfinanciering wordt doorgevoerd, dan mag dit percentage stijgen naar 100%.

  De maximale duplicatakosten bedragen €50.

  Bronnen:

  • Wet van 22 april 2016 houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht (BS 04 05 2016)
  • Koninklijk Besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten (BS 21 10 2016)
  • Koninklijk Besluit van 24 februari 2017 houdende uitvoering van de artikelen VII.141, §2, tweede lid en VII.145, zesde en zevende lid, van het Wetboek van Economisch recht met het oog op de vaststelling van maximale dossierkosten bij een hypothecair krediet met onroerende bestemming (BS 06 03 2017)
 • 10
  mei

  Veralgemening 6% BTW voor sloop en wederopbouw?

  Het zou de schatkist 113,9 miljoen euro kosten om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor afbraak en wederopbouw van woningen toe te passen in het hele land. Dat heeft het Rekenhof becijferd. Op dit moment kan je in 32 Belgische steden aan 6 procent een woning slopen en een nieuwe in de plaats zetten. Voorwaarde is onder meer dat dit in "één handeling" gebeurt en h…

  Het zou de schatkist 113,9 miljoen euro kosten om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor afbraak en wederopbouw van woningen toe te passen in het hele land. Dat heeft het Rekenhof becijferd.

  Op dit moment kan je in 32 Belgische steden aan 6 procent een woning slopen en een nieuwe in de plaats zetten. Voorwaarde is onder meer dat dit in "één handeling" gebeurt en het gebouw na de werken hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. In 2009 en 2010 werd de maatregel tijdelijk uitgebreid naar het hele land, om de bouwsector in crisistijd een duwtje in de rug te geven.

  Regeringspartij MR wil het verlaagde tarief nu opnieuw veralgemenen en diende daartoe een wetsvoorstel in. Volgens het Rekenhof zou dat jaarlijks zowat 113,9 miljoen euro kosten. De cijferaars kunnen dat naar eigen zeggen vrij precies inschatten, net omdat de maatregel in 2009 en 2010 al eens werd veralgemeend. Concreet gaat het Rekenhof uit van een vierduizendtal woningen die gemiddeld per jaar worden opgetrokken via afbraak en wederopbouw, samen goed voor een omzet van zowat 850 miljoen euro. Trek je daar de woningen af uit de 32 steden waar het nu al goedkoper kan, dan komt de omzet op 759 miljoen. Op die omzet niet langer 21 procent, maar nog slechts 6 procent btw heffen, zou de schatkist dus 113,9 miljoen euro kosten.

  Het Rekenhof tempert bovendien de hoop op eventuele terugverdieneffecten. Om het systeem 'break even' te laten draaien, zouden "nagenoeg 8.688 woningen bovenop het huidige aantal afbraken/heropbouw moeten gerealiseerd worden", klinkt het. "Dat lijkt toch wel zeer hoog gegrepen. Er wordt dus op dergelijke terugverdieneffectnen niet gerekend in deze context."

  Bron: Knack

 • 02
  mei

  Geen bouwvergunning zonder internetverbinding

  Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt daarvoor enkel nog de verplichte bouwvergunning wanneer hij de woning te­gelijk ook ‘internetklaar’ maakt. “Zodat iedereen, ook huurders, over een snelle internetverbinding beschikt”, aldus ­bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). Bij een vijfde van de huishoudens is dat vandaag niet het geval. …

  Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt daarvoor enkel nog de verplichte bouwvergunning wanneer hij de woning te­gelijk ook ‘internetklaar’ maakt. “Zodat iedereen, ook huurders, over een snelle internetverbinding beschikt”, aldus ­bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V). Bij een vijfde van de huishoudens is dat vandaag niet het geval.

  De nieuwe Vlaamse stedenbouwkundige verordening moet voorkomen dat in Vlaanderen nog wordt gebouwd of verbouwd zonder dat aan een internetverbinding wordt gedacht. Dat gebeurt vaker dan we denken, zeker als het gaat om publiek toegankelijke gebouwen of huurwoningen, met alle gevolgen voor de huurders. “Daarom dat we deze verplichting voortaan expliciet opleggen aan bouwers en ver­bouwers”, aldus nog Schauvliege.

  1 op 5 huishoudens zonder internettoegang
  De minister geeft daarmee gehoor aan de eis van Europa om alle burgers een vlotte toegang tot het internet te geven. Ons land scoort op dat vlak niet slecht. Toch heeft volgens de recentste informatica-barometer van de FOD Economie één op de vijf huishoudens nog altijd geen internettoegang, onder meer wegens de kostprijs. De nieuwe stedenbouwkundige verordening die ‘snel internet’ verplicht, moet ook allerhande discussies vermijden. Gaande van mensen die een huis kopen en pas daarna vaststellen dat er geen internet is en daarom de oprit moeten ­opbreken, tot huurders die het zonder internet moeten stellen, omdat de eigenaar geen aansluiting voorzag, bijvoorbeeld om kosten te besparen.

  Telecomoperatoren vragende partij
  Ook de Belgische telecomoperatoren Proximus en Telenet waren vragende partij voor een duidelijke regelgeving, vermits er weleens ­onduidelijkheid rijst wie waarvoor verantwoordelijk is. “Onze technici leggen bijvoorbeeld geen internet­kabel naar je huis of appartement”, aldus Telenet-woordvoerder Isabelle Geeraerts. “Dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Die moet zien dat in zijn huis of appartement een kabel binnenkomt. Met die ­kabel gaan onze technici vervolgens binnen in de woning aan de slag om de klant aan te sluiten op het internet.”

  Bron: Het Nieuwsblad

 • 25
  apr

  Woonlening binnenkort voor volle 100 procent mogelijk?

  Het lijkt erop dat woonleningen voor de volledige aankoopprijs van een woning weer mogelijk worden. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) heeft verzekeraars en banken bijeengebracht om een verzekering uit te werken voor riskantere leningen. Zo’n 2.000 gezinnen per jaar zouden zo geholpen zijn. Een aantal verzekeraars zijn bereid een verzekering uit te br…

  Het lijkt erop dat woonleningen voor de volledige aankoopprijs van een woning weer mogelijk worden. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) heeft verzekeraars en banken bijeengebracht om een verzekering uit te werken voor riskantere leningen. Zo’n 2.000 gezinnen per jaar zouden zo geholpen zijn.

  Een aantal verzekeraars zijn bereid een verzekering uit te brengen die jonge gezinnen moet helpen om toch een woonlening voor de volle 100 procent van de aankoop van hun woning te kunnen krijgen. Dat bevestigt Peter Wiels van Assuralia.

  Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) had verzekeraars en banken hierover aan tafel gebracht. “Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen een eigen woning kunnen kopen”, zegt hij. “Als je maar 80 procent mag lenen, loopt het bedrag dat je meteen op tafel moet leggen snel op. Tel daar de registratierechten en notariskosten bij, en het wordt algauw een onmogelijke opdracht. Een huis mag geen voorrecht zijn voor wie steun krijgt van familie.”

  Topman Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw schat dat jaarlijks zo’n 2.000 gezinnen hiermee geholpen kunnen worden. Het gaat om gezinnen die een vast inkomen hebben, en dus een lening kunnen afbetalen, maar onvoldoende spaarcenten hebben om een grote eigen inbreng in de aankoop te hebben nu de banken almaar strenger worden.

  Banken strenger
  De Nationale Bank had eerder dit jaar beslist woonleningen voor meer dan 80 procent van de koopsom nog moeilijker te maken. Gouverneur Jan Smets is ongerust dat Vlaamse gezinnen almaar meer schulden hebben, en heeft daarom beslist dat banken extra reserves moeten aanleggen als ze toch nog dergelijke leningen toestaan. In de praktijk komt dit op een soort boete neer, waardoor verwacht wordt dat de banken nog strenger zullen worden.

  Toen dit in februari bekendraakte, sloeg de bouwsector alarm. Daarop bracht Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein bouw, verzekeringen en banken bijeen in de hoop alsnog een oplossing hiervoor te vinden, via ofwel een kredietverzekering ofwel door een waarborg te verstrekken.

  De bal ligt nu in het kamp van de Nationale Bank. Tommelein is van plan een officieel advies hierover te vragen: de verzekering heeft namelijk pas zin als de extra kapitaalbuffer voor de banken hiervoor wegvalt.

  Bron: Het Nieuwsblad

 • 14
  apr

  Banken maken klanten met woonkrediet op maat

  In de strijd om klanten en rendement schakelen steeds meer banken over op een nieuwe strategie voor woonkredieten. Een krediet op maat van de individuele klant, om het shoppen tussen banken te stoppen. Wie een huis of appartement wil kopen, kent het fenomeen: bij de bank een rentetarief vragen en met dat voorstel de boer opgaan en vergelijken met andere banken. Als het van die b…

  In de strijd om klanten en rendement schakelen steeds meer banken over op een nieuwe strategie voor woonkredieten. Een krediet op maat van de individuele klant, om het shoppen tussen banken te stoppen.

  Wie een huis of appartement wil kopen, kent het fenomeen: bij de bank een rentetarief vragen en met dat voorstel de boer opgaan en vergelijken met andere banken. Als het van die banken zelf afhangt, zal dat shoppen straks tot het verleden behoren.

  Deze week nog presenteerde BNP Paribas Fortis op zijn investeerdersmeeting een strategie voor een selectiever beleid op woonkredieten. Door de lage rente staat de rentabiliteit al enige tijd onder druk, de marges zijn klein. Zeker in een competitieve markt als België. Om te vermijden dat een klant wegloopt, wil BNP zijn systemen verfijnen. Daarbij zal de bank naast de klassieke indicatoren, zoals inkomen en kredietwaardigheid, ook andere parameters hanteren. Welke dat zijn, blijft bedrijfsgeheim.

  Wedren
  Die wedren naar financieel interessante klanten is al enige tijd aan de gang. "Het woonkrediet is voor Belfius een sleutelmoment in de uitbouw van een duurzame bancaire relatie", zegt woordvoerster Ulrike Pommée. Belfius biedt al langer dergelijke geïndividualiseerde voorstellen aan, met succes.

  Vrees Nationale Bank
  Die wedren heeft al geleid tot nervositeit bij de Nationale Bank, die als toezichthouder de banken sommeert om voorzichtiger te zijn in het verlenen van kredieten. De NBB is bevreesd voor een implosie van de huizenmarkt, waarbij slechte kredieten het financiële systeem zouden aantasten.

  Bron: De Morgen

 • 10
  apr

  Belgen bouwen massaal appartementen

  Cijfers van de FOD Economie leren dat er vorig jaar 30.711 bouwvergunningen zijn uitgereikt voor appartementen. Dat is een stijging van ruim 13 procent tegenover 2015. Vooral in Vlaanderen doen de appartementen het goed. Daar werden 30 procent meer bouwvergunningen voor een appartement aangevraagd, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). In Wallonië daalde het aantal…

  Cijfers van de FOD Economie leren dat er vorig jaar 30.711 bouwvergunningen zijn uitgereikt voor appartementen. Dat is een stijging van ruim 13 procent tegenover 2015. Vooral in Vlaanderen doen de appartementen het goed. Daar werden 30 procent meer bouwvergunningen voor een appartement aangevraagd, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). In Wallonië daalde het aantal appartementen dan weer.

  Er zijn vorig jaar vergunningen uitgereikt voor de bouw van 50.163 woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is 8 procent meer dan in 2015, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de FOD Economie.

  30% meer aanvragen in Vlaanderen

  Het aantal vergunningen voor eengezinswoningen bleef ongeveer gelijk (19.452 in 2016, tegen 19.143 in 2015). Maar het aantal vergunningen voor appartementen nam met ruim 13 procent toe, tot 30.711. Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde bewoonbare oppervlakte per vergunde woning daalde, van 98 naar 93 vierkante meter. Voornamelijk in Vlaanderen doen de appartementen het goed. Cijfers van de VCB leren dat er vorig jaar in Vlaanderen 30 procent meer bouwvergunningen voor een appartement zijn aangevraagd in vergelijking met 2015. Het aandeel van de appartementen in de woningbouw loopt daarmee op tot 64 procent, of bijna zeven nieuwbouwwoningen op de tien. In Wallonië nam het aantal appartementen net af. Hun aandeel zakte naar 47 procent.

  Verdichting

  Volgens de VCB zijn appartementen in Vlaanderen meer in trek wegens de hoge bevolkingsdichtheid. "Maar ook wegens een ruimtelijk beleid dat verdere bebouwing in het buitengebied tegengaat, en steeds meer aanzet tot verdichting in en nabij stads- en dorpskernen", klinkt het in De Standaard.

  Het is de tweede keer in zes jaar dat het aantal bouwvergunningen hoger lag dan 50.000. In 2014 ging het om bijna 55.000 vergunningen. Het laagste aantal in die periode was iets meer dan 44.000, in 2011. Het aantal vergunningen voor woningrenovaties daalde met 7 procent tot 26.233. In 2015 piekte dat aantal op 28.178, wat het hoogste niveau was sinds 2010.

  Bron: Knack Moneytalk

 • 28
  mrt

  Jonge mensen blijven langer in de stad wonen

  Jonge mensen en gezinnen met kleine kinderen blijven langer in de stad wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering. Tot voor kort ontvluchtten jonge gezinnen de stad, omdat het te duur was om er iets te kopen. Maar nu komen er overal heropgewaardeerde en betaalbare stadswijken. Het is opvallend: in een jaar tijd is het aantal jonge gezinnen dat de stad ontvlucht overal in …

  Jonge mensen en gezinnen met kleine kinderen blijven langer in de stad wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering. Tot voor kort ontvluchtten jonge gezinnen de stad, omdat het te duur was om er iets te kopen. Maar nu komen er overal heropgewaardeerde en betaalbare stadswijken.

  Het is opvallend: in een jaar tijd is het aantal jonge gezinnen dat de stad ontvlucht overal in Vlaanderen gedaald. In Antwerpen min 18,5 procent, in Leuven bijna 30 procent minder (29,5 procent) en in Hasselt zelfs min 32 procent. Belangrijkste reden: betaalbare woningen in heropgewaardeerde buurten.

  "De wijk Antwerpen Dam is bij uitstek een voorbeeld hoe het komt dat jongere gezinnen naar hier komen", zegt vastgoedontwikkelaar Philippe Janssens. "Een tiental jaar geleden waren hier 160 jonge gezinnen, vandaag zijn het er al 214 in deze wijk. En dat komt onder andere door betaalbaar wonen en buurt die meer aantrekkelijker wordt."

  "Laat gezinnen die naar stad verhuizen geen registratierechten betalen"
  De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, die advies geeft over het Vlaamse architectuurbeleid, vindt dat overheid nog meer kan doen om gezinnen in de stad te houden. Hij stelt voor om gezinnen die verhuizen van het platteland naar een nieuwe woning in een stads- of dorpskern geen registratierechten te laten betalen. Dat zijn de belastingen die je betaalt bij het ondertekenen van de aankoopakte.

  Bron: Het Laatste Nieuws

 • 21
  mrt

  Zonnekaart toont of uw dak geschikt is voor zonnepanelen

  Het Vlaams Energieagentschap heeft een online ‘zonnekaart’ uitgewerkt waarop iedereen kan zien of het dak van huis geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel die installatie zal kosten. Nu heeft één op de acht gebouwen in Vlaanderen zonnepanelen of een zonneboiler. ’Er is dus nog heel veel potentieel’, aldus minister Tommelein (Open Vld). ‘M…

  Het Vlaams Energieagentschap heeft een online ‘zonnekaart’ uitgewerkt waarop iedereen kan zien of het dak van huis geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel die installatie zal kosten.

  Nu heeft één op de acht gebouwen in Vlaanderen zonnepanelen of een zonneboiler. ’Er is dus nog heel veel potentieel’, aldus minister Tommelein (Open Vld). ‘Met de Vlaamse zonnekaart kan elke Vlaming zien hoe goed zijn of haar dak scoort en hoeveel een installatie hem of haar zou kosten en wat die zou opbrengen.’

  Volgens Tommelein is ‘zonne-energie niet meer duur meer en vooral winstgevend. Bovendien zijn de meeste daken geschikt. Dat kan iedereen nu met eigen ogen vaststellen.’

  De zonnekaart is terug te vinden op www.energiesparen.be/zonnekaart.

  Berekening
  Wie zijn adres ingeeft, ziet meteen of het dak ideaal (groen), bruikbaar (geel) of beperkt tot niet bruikbaar (oranje) is voor zonnepanelen of een zonneboiler. Voor elk ideaal of bruikbaar dak berekent de zonnekaart de kostprijs en de terugverdientijd.

  De berekeningen gebeuren standaard voor een doorsneegezinsverbruik, maar u kan de instellingen eenvoudig aanpassen en een persoonlijke berekening uitvoeren.

  De toepassing beschikt ook over profielen voor grote verbruikers, zoals bedrijven, scholen of supermarkten.

  Bron: De Standaard

 • 16
  mrt

  Strengere aanpak voor kraken op komst

  Met het verhaal over het Roma-gezin dat in Gent een woonhuis heeft gekraakt, laait de discussie over kraken weer helemaal op. Kraken is niet strafbaar, maar dat zal straks veranderen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft tegen Pasen maatregelen die kraken strenger aanpakken. Slowaakse Roma-zigeuners zijn in Gent in het huis getrokken van een koppel dat zich voor het w…

  Met het verhaal over het Roma-gezin dat in Gent een woonhuis heeft gekraakt, laait de discussie over kraken weer helemaal op. Kraken is niet strafbaar, maar dat zal straks veranderen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft tegen Pasen maatregelen die kraken strenger aanpakken.

  Slowaakse Roma-zigeuners zijn in Gent in het huis getrokken van een koppel dat zich voor het werk in Vietnam bevond. De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) klaagde dat hij onvoldoende wettelijke instrumenten heeft om de krakers aan te pakken.

  "We zullen de procedure voor de vrederechter verstrengen, meer tanden geven, door een strafsanctie laten volgen, ook wanneer er niemand meer woont. Ik denk dat we eerst langs de vrederechter zullen gaan met een burgerlijke uitzetting die eventueel ook gevorderd kan worden door de lokale overheid", verklaarde Geens op de VRT. "Laat ons duidelijk zijn: woonstschending vandaag of diefstal met inbraak of valse sleutels, dat zijn allemaal zaken die ten strengste verboden zijn. Ik verwacht dat we nog vóór Pasen met maatregelen zullen komen."

  Versnelde burgerlijke procedure

  De minister van Justitie werkt aan een voorstel dat duidelijk moet maken welke strafbaarstellingen gelden. Daarnaast wil Geens een versnelde burgerlijke procedure waarmee een bevel tot uitzetting wordt afgedwongen via de vrederechter, verduidelijkt zijn kabinet aan persbureau Belga. Eerst langs de vrederechter passeren is een snellere en efficiëntere oplossing want er moet immers eerst vastgesteld worden of de eigenaar de eigenaar is, degene die het pand betrekt geen huurder is of was, niet zomaar in het huis mocht verblijven van de eigenaar en dan plots niet meer.

  Strafsanctie

  Wanneer krakers een bevel tot uitzetting weigeren, zal een strafsanctie volgen. Minister Geens zal ook bekijken in welke mate het mogelijk is dat ook de lokale besturen een bevel tot uitzetting kunnen vorderen. Vandaag is woonstschending of diefstal met inbraak of valse sleutels al verboden en dus strafbaar, merkt het kabinet Justitie nog op.

  (Bron: Belga)

 • 13
  mrt

  Helft Belgen single in 2016: nood aan kleinere wooneenheden

  Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan, dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard op basis van cijfers van het Federaal Planbureau. En dat vraagt een omslag in ons woon- en mobiliteitsbeleid. In Vlaanderen zouden er in 2060 ruim 1,3 miljoen eenpersoonshuishoudens zijn, i…

  Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan, dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard op basis van cijfers van het Federaal Planbureau. En dat vraagt een omslag in ons woon- en mobiliteitsbeleid.

  In Vlaanderen zouden er in 2060 ruim 1,3 miljoen eenpersoonshuishoudens zijn, in Wallonië 840.000 mensen en in Brussel 280.000. Ter vergelijking: in 2016 bestond 1 op de 3 huishoudens uit 1 persoon, in 2060 gaan we naar de helft. "Die toename kunnen we toeschrijven aan twee groepen", zegt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de UAntwerpen. "Er is de vergrijzing. Zowel alleenstaanden als weduwes en weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen. We willen niet naar een rusthuis." Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig.

  De tweede groep: de "Sex and the city"-generatie. "Dat zijn de happy singles die graag alleen wonen in bruisende grootsteden." Het Planbureau ziet ook nog een derde groep: alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug.

  Aangepaste woningen
  "Deze resultaten stemmen tot nadenken", zegt Philippe Donnay van het Federaal Planbureau. "Op het vlak van woon- en mobiliteitsbeleid moet rekening gehouden worden met deze verwachting." Johan Rutgeerts, urbanoloog aan de KU Leuven, pleit daarom op termijn voor kleinere wooneenheden. "Woningen van 50 tot 65 m² zoals in Scandinavische landen moeten hun weg in België vinden", zegt hij.

  Socioloog Mortelmans treedt hem daar in bij: "Ons woningbestand is voor een groot stuk gericht op woningen mét kinderen. De mensen die ouder worden, blijven daar vaak in wonen. We hebben veel meer aangepaste woningen nodig." Is de overheid daar wel mee bezig? "Je moet op tijd beginnen, een woning moet je plannen. Je moet niet tot 2050 wachten om dan te panikeren. Maar dat wil niet zeggen dat je morgen massaal veel eenpersoonswoningen moet bouwen. Je moet dat planmatig doen."

  Bron: De Redactie

 • 06
  mrt

  Vlaanderen wil drones inzetten tegen bouwovertredingen

  De Vlaamse overheid wil drones inzetten om bouwovertredingen op te sporen. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, ziet het als “een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen”. Een concreet plan is er nog niet, maar ze bekijkt daarvoor een proefproject in Anderlecht dat binnenkort van start gaat. Elk jaar schrijft de bouwinspec…

  De Vlaamse overheid wil drones inzetten om bouwovertredingen op te sporen. Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, ziet het als “een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen”. Een concreet plan is er nog niet, maar ze bekijkt daarvoor een proefproject in Anderlecht dat binnenkort van start gaat.

  Elk jaar schrijft de bouwinspectie tussen de 600 en 800 processen-verbaal uit omdat we te hoog, te diep of te breed bouwen. Het gevolg kan zijn dat de overtreder één of meerdere muren moet afbreken of iets anders moet aanpassen.

  Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) onderzoekt nu of drones het werk van inspecteurs op het terrein wat makkelijker kunnen maken. Een drone kan vanuit de lucht beelden en foto’s maken die een goed overzicht geven van bijvoorbeeld een illegale bijbouw. Zeker op moeilijk toeganke­lijke plaatsen kan dat nuttig zijn. “In principe is het systeem goed geschikt om inbreuken vast te stellen”, zegt Schauvliege.

  Proefproject
  De minister heeft nu de opdracht gegeven om na te gaan hoe ze dat in Anderlecht aanpakken. Eind maart start daar een proefproject. Een drone – kostprijs 1.600 euro – zal er in een dichtbebouwde wijk, in de Transvaalstraat en de Emile Carpentierstraat, twee dagen in de lucht hangen om illegale bijbouwen op te sporen. Anderlecht overweegt de drone ook uit te rusten met een warmtecamera, om te controleren of de huiseigenaar voldoende thermische isolatie heeft aangebracht.

  Privacy
  Maar mag zo’n drone beelden maken van mijn tuin? “Enkel als alle veiligheids- en privacyregels worden gevolgd”, stelt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. “Zo mag niemand herkenbaar in beeld ­komen. Als dat toch gebeurt, moeten die gegevens gewist worden. Op de luchtbeelden van Google zijn mensen ook altijd onherkenbaar gemaakt. De drone moet voorts op een bij wet vastgestelde hoogte vliegen. Zeker als hij binnen de bebouwde kom wordt gebruikt.”

  “We moeten inderdaad voldoende garanties hebben dat de privacy gewaarborgd is”, be­nadrukt Schauvliege. “Dit is absoluut een vereiste wanneer we de drones inzetten."

  Nog niet voor morgen
  Het plan van Vlaanderen is nog vers. De drones hangen zeker morgen nog niet boven uw tuin. En het lijkt erop dat dat ook niet de bedoeling zal zijn. “De Vlaamse overheid gaat zich niet bezighouden met het opsporen van ­illegale tuinhuisjes”, zegt Piet Vanhoutte, afdelingshoofd van de Vlaamse inspectiedienst Ruimtelijke Ordening en On­roerend Erfgoed. “Nu is het bijvoorbeeld moeilijk om een il­legaal bouwwerk op te sporen als dat diep in een bos ligt. Met een drone kunnen we hier makkelijk en snel achterkomen.”

  Bron: Het Nieuwsblad

 • 04
  mrt

  Peeters plafonneert dossierkosten woonlening

  Uit een onderzoek van de vergelijkingssite Spaargids.be bleek vorig jaar dat de kosten tussen 250 en 500 euro liggen, maar verschillende banken verhoogden sindsdien hun kosten om de dalende winsten op te vangen. Peeters kondigde in de zomer van 2016 aan nog voor het einde van het jaar maximumtarieven te willen vastleggen voor de dossierkosten. Een van de aanleidingen daarvoor was een uitspraak va…

  Uit een onderzoek van de vergelijkingssite Spaargids.be bleek vorig jaar dat de kosten tussen 250 en 500 euro liggen, maar verschillende banken verhoogden sindsdien hun kosten om de dalende winsten op te vangen.

  Peeters kondigde in de zomer van 2016 aan nog voor het einde van het jaar maximumtarieven te willen vastleggen voor de dossierkosten. Een van de aanleidingen daarvoor was een uitspraak van Max Jadot, topman bij BNP Paribas Fortis, die zei dat zijn bank nadenkt over duurdere bankdiensten om het verlies aan inkomsten te compenseren door de aanhoudende lage rente. In september gingen de dossierkosten voor de herziening van een hypotheek omhoog bij BNP Paribas.

  Vanaf 1 april
  "Wie een lening afsluit moet al heel wat eigen middelen inbrengen", zegt Peeters nu. "Als daar nog eens hoge dossierkosten bijkomen, is dat een onaangename verrassing. Door de dossierkosten wettelijk te plafonneren brengen we ze terug tot een redelijk niveau."

  De minister wijst erop dat de kosten vaak niet overeenkomen met de reële kost die een bank maakt voor het opmaken van een dossier. Vanaf 1 april mag voor een hypotheek nog maximaal 500 euro worden aangerekend. Voor de combinatie van een overbruggingskrediet met een nieuw krediet is dat maximaal 800 euro.

  Bij een eerste herfinanciering mag maar de helft van de kosten voor een initiële lening worden gevraagd. Wie een tweede herfinanciering wil binnen de twaalf maanden betaalt hetzelfde bedrag als bij een initiële lening.

  Bron: Moneytalk

 • 20
  feb

  Renovatielening kost minder dan ooit

  De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent. De grootbanken voorspellen dat de rentevoeten op hypothecair krediet in de loop van dit jaar met 0,3 tot 0,5 procentpunt zullen toenemen. Op dit moment hanteert marktleider BNP Paribas…

  De rente op ‘gewone’ woonkredieten is stilaan weer aan het stijgen, maar voor kleinere renovatieleningen is dat nog niet het geval. Bij renovatie ligt de rente nu gemiddeld op 2,9 procent.

  De grootbanken voorspellen dat de rentevoeten op hypothecair krediet in de loop van dit jaar met 0,3 tot 0,5 procentpunt zullen toenemen. Op dit moment hanteert marktleider BNP Paribas Fortis bij een lening voor de aankoop van een huis een vaste rentevoet op tien jaar van gemiddeld 2,46 procent. Als de prognoses kloppen zal dat percentage tegen eind dit jaar naar maximaal 2,9 à 3 procent klimmen.

  Dat is historisch bekeken nog altijd relatief laag, maar wel al een pak hoger dan het gemiddelde van 2,16 procent rente van begin vorig jaar. Toen was er een ware rush op herfinancieringen en werden bestaande woonleningen massaal vernieuwd aan een lager rentetarief. Die rush is nu al voorbij, maar een herfinanciering kan nog altijd interessant zijn.

  Beste deal
  Volgens Kristof De Paepe, expert bij Spaargids.be staat de rente voor beperktere financieringen, specifiek voor verbouwingswerken, wel nog historisch laag. Het gemiddelde markttarief bedraagt momenteel 2,89 procent, op een looptijd van 7 jaar en bij een krediet van 20.000 euro. Een jaar geleden was dat 3,83 procent, twee jaar geleden zelfs 4,54 procent.

  Het beste tarief voor een renovatielening van 20.000 euro, aflosbaar op 84 maanden (of 7 jaar), is volgens De Paepe te vinden bij VDK. Die instelling rekent 2,50 procent rente aan. Bij de grootbanken – zoals ING, KBC en Belfius – ligt het gemiddelde renovatietarief op 2,95 procent.

  Energie
  Voor energiebesparende investeringen doen de meeste banken een extra inspanning. BNP Paribas Fortis, ING en Belfius hanteren hiervoor 1,95 procent rente. De voorwaarden voor het bekomen van een energielening kunnen wel grondig verschillen van bank tot bank, luidt het bij Spaargids.be.

  Bij het Eco-krediet Immo van ING moeten de werken bijvoorbeeld betrekking hebben op de vervanging en het onderhoud van oude verwarmingsketels, de installatie van een waterverwarmingssysteem op zonne-energie, fotovoltaïsche panelen, de installatie van een warmtepomp, geothermische energie, dubbele beglazing, dak-, vloer- en muurisolatie, thermostatische kranen, een energieaudit of een filtersysteem voor het kraantjeswater.

  Bron: De Standaard

 • 14
  feb

  Verplicht onderzoek naar asbest bij verkoop woning

  Wie binnenkort een woning verkoopt, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. De asbestinventaris wordt opgenomen in het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil heel binnenkort een eerste versie van die woningpas lanceren. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Verkopers van vastgoed zijn a…

  Wie binnenkort een woning verkoopt, zal verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken. De asbestinventaris wordt opgenomen in het eengemaakte Vlaamse woningattest, de woningpas. Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) wil heel binnenkort een eerste versie van die woningpas lanceren. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad.

  Verkopers van vastgoed zijn al langer verplicht om een hele reeks attesten aan de verkoopsakte toe te voegen. Al die attesten worden weldra echter gebundeld in de woningpas, een digitale toepassing waar meteen alle beschikbare gegevens zichtbaar moeten zijn. In die woningpas zal ook een inventaris van de aanwezige hoeveelheid asbest in de woning verplicht worden.

  Woningpas
  De opmaak van zo’n inventaris door een erkend bedrijf kost tussen de 250 en 500 euro, een kost die wellicht zal worden doorgerekend in de verkoopprijs van de woning. De maatregel kadert in het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken. Een van de maatregelen in dat kader is de invoering van een verplichte asbestinventaris bij de verkoop van vastgoed. Die inventaris zal, naast onder meer het bodemattest en het energieprestatiecertificaat (EPC), opgenomen worden in het eengemaakt Vlaams woningattest, ook woningpas genoemd. Voor bedrijven is zo’n asbestinventaris al sinds 1995 verplicht.

  Gevaarlijk
  Hoewel de productie van asbest en asbesthoudende producten al sinds 1998 verboden is, is er volgens de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (Ovam) nog 3,7 miljoen ton asbest in omloop. Ongeveer een vierde daarvan, zo’n 910.000 kilo, schuilt in de woningen van particulieren. Het gaat daarbij voornamelijk om hechtgebonden asbest, zoals in dakleien, gevelbekleding, golfplaten, bloembakken of vensterbanken. Zolang die in goede staat zijn, is er geen probleem, maar in slechte staat of bij verwijdering kunnen er asbestvezels vrijkomen. Blootstelling daaraan kan leiden tot dodelijke longziektes en longkanker. Daarnaast zit er rond sommige verwarmingsbuizen ook nog asbestkoord en -isolatie, dat niet gebonden en dus altijd gevaarlijk is.

  Bron: Het Nieuwsblad & Het Belang van Limburg

 • 11
  feb

  Twee op de drie bouwers kiezen voor zonnepanelen

  Bijna twee op de drie mensen die een nieuwe woning bouwen, kiezen ervoor om die uit te rusten met zonnepanelen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) op een parlementaire vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V). Wie een nieuwe woning bouwt, is sinds begin 2014 verplicht een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken. Op basi…

  Bijna twee op de drie mensen die een nieuwe woning bouwen, kiezen ervoor om die uit te rusten met zonnepanelen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) op een parlementaire vraag van Koen Van den Heuvel (CD&V).

  Wie een nieuwe woning bouwt, is sinds begin 2014 verplicht een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken. Op basis van ruim 4.000 EPB-aangiftes (rapporten over de energieprestatie van de woning, red.) die sindsdien werden ingediend, kunnen al enkele trends worden ontwaard.

  Zo blijken zonnepanelen veruit de populairste bron van hernieuwbare energie: in 63 procent van de EPB-aangiftes wordt dergelijk systeem aangegeven. Ongeveer 19 procent van de bouwers kiest voor een zonneboiler en 17 procent gaat voor een warmtepomp. Ook combinaties zijn mogelijk. Biomassa en systemen van stadsverwarming of -koeling worden amper gerapporteerd.

  Voorlopige cijfers
  Opvallend is dat in een op de drie EPB-aangiftes de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie niet gehaald wordt. Het geëiste E-peil (een maat voor het energieverbruik van de woning, red.) wordt in zo goed als alle gevallen wel gehaald.

  Tommelein benadrukt in zijn antwoord dat de cijfers nog zeer voorlopig zijn: elk jaar worden er ongeveer 25.000 EPB-aangiftes ingediend voor nieuwbouwwoningen.

  Bron: Belga

   
   
 • 07
  feb

  EPC vanaf 1 juli ook verplicht voor woningen zonder verwarming

  Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling, als er geen verwarmingsinstallatie staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen. Ongewenste effecten wegwerken Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze v…

  Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling, als er geen verwarmingsinstallatie staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen.

  Ongewenste effecten wegwerken

  Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze vrijstelling een aantal ongewenste effecten met zich mee. Zo verwijdert men soms de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Bovendien vallen woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht. Nochtans zullen net deze woningen gebaat zijn bij een gunstig EP-kengetal.

  Nieuwe regels op 1 juli

  Om deze ‘ongewenste effecten’ weg te werken heeft de Vlaamse regering beslist om de vrijstelling voor woningen zonder verwarmingsinstallatie te schrappen. Een nieuw Besluit zal ervoor zorgen dat ook gebouwen zonder verwarming als geklimatiseerd worden beschouwd. Ook in die gebouwen zal een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling, met de gepaste vermeldingen in de publiciteit.

  De nieuwe regelgeving gaat in op 1 juli 2017.

  Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie (BS 15 09 2016)

 • 01
  feb

  Nieuwe woonkredieten overschrijden kaap van 30 miljard euro

  In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015. Niet alleen werden er meer nieuwe kredietovereenkomsten afgesloten…

  In 2016 hebben de Belgische banken meer dan 260.000 woonkredieten verstrekt, goed voor een recordbedrag van 30,136 miljard euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). Daarmee lag de productie van nieuwe kredieten - zonder herfinancieringen - ruim vier miljard hoger dan in 2015.

  Niet alleen werden er meer nieuwe kredietovereenkomsten afgesloten (+8 procent) dan in 2015, het verstrekte bedrag steeg nog sterker (+16 procent).

  Gemiddeld ontleende bedrag
  Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bedraagt nu 153.000 euro, 8.000 meer dan in 2015. Voor nieuwbouw wordt nu al gemiddeld 156.000 euro geleend, terwijl dat bedrag voor aankoop én renovatie opklom tot 185.000 euro.

  Lage rentevoeten
  BVK wijst erop dat de kredietmarkt, net als in 2015, kon profiteren van de lage rentevoeten. Daarnaast was er ook de aangekondigde aanpassing vanaf 2017 van de woonbonus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waardoor heel wat mensen nog snel kozen voor het oude systeem.

  Vaste rentevoeten populair
  Door de lage rente kiest 9 op 10 voor een vaste rentevoet van minimum tien jaar. Minder dan 1 procent kiest voor jaarlijks veranderlijke rentevoeten. 2016 was het op één na drukste jaar inzake herfinancieringen, na 2015.

  Bron: Het Laatste Nieuws

 • 27
  jan

  Energievereisten voor niet-residentiële gebouwen voortaan strenger

  Sinds 1 januari 2017 geldt er een E-peil voor alle niet-residentiële gebouwen. De verplichting om bij nieuwbouw of heropbouw aan bepaalde energetische normen te voldoen, beperkt zich voor niet-residentiële gebouwen niet langer tot kantoren en scholen. De wijziging is het gevolg van een aanpassing van het Energiebesluit eind 2015. Situatie tot 2017: enkel kantoren en sch…

  Sinds 1 januari 2017 geldt er een E-peil voor alle niet-residentiële gebouwen. De verplichting om bij nieuwbouw of heropbouw aan bepaalde energetische normen te voldoen, beperkt zich voor niet-residentiële gebouwen niet langer tot kantoren en scholen.

  De wijziging is het gevolg van een aanpassing van het Energiebesluit eind 2015.

  Situatie tot 2017: enkel kantoren en scholen

  Tot 1 januari 2017 bleven de gekende  E-peilgrenzen voor kantoren en scholen van kracht:

  • E60 voor een stedenbouwkundige melding of vergunningsaanvraag ingediend voor 1 januari 2016
  • E55 voor een stedenbouwkundige melding of vergunningsaanvraag ingediend vanaf 1 januari 2016 (E50 in geval van een kantoor van een publieke organisatie)

  Voortaan E-peileisen voor alle niet-residentiële gebouwen

  Voor vergunningsaanvragen, ingediend vanaf 1 januari 2017, gelden E-peileisen voor alle niet-residentiële gebouwen.  Het eisenniveau is afhankelijk van de functie van het op te richten gebouw. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, moeten voortaan ook o.a. rusthuizen, sporthallen en handelszaken aan strengere energienormen beantwoorden. Na 2017 is er een verstrengingspad voor kantoren, onderwijsgebouwen, technische ruimten en gemeenschappelijke ruimten.

  24
  jan

  Alle banken moeten negatieve rente op woonkredieten betalen

  Kris Peeters, minister van Consumentenzaken (CD&V), zal via een brief de banken aanmanen een negatieve rente toe te kennen op woonleningen. Sommige Belgen die in 2011 en vroeger een hypothecair krediet met een variabele rentevoet hebben afgesloten, kunnen door de sterke daling van de rente aanspraak maken op een negatieve rentevoet. Vorig jaar bleek weliswaar dat niet alle banke…

  Kris Peeters, minister van Consumentenzaken (CD&V), zal via een brief de banken aanmanen een negatieve rente toe te kennen op woonleningen.

  Sommige Belgen die in 2011 en vroeger een hypothecair krediet met een variabele rentevoet hebben afgesloten, kunnen door de sterke daling van de rente aanspraak maken op een negatieve rentevoet. Vorig jaar bleek weliswaar dat niet alle banken hun klanten een negatieve rente toekennen.

  In november 2016 kwamen AXA Bank en Belfius in opspraak omdat ze dat niet deden. Nadat Ombudsfin, de ombudsdienst van de financiële sector, het probleem had aangekaart, gaf AXA Bank alsnog een negatieve rente op de woonleningen. Belfius houdt nog altijd voet bij stuk. De grootbank blijft volhouden dat het de rente niet onder 0 kan laten zakken. BNP Paribas Fortis en ING kennen de negatieve rentevoeten wel correct toe.

  Juridische procedure
  Peeters zal de banken aanschrijven om hun te wijzen op hun plichten. Die beslissing kwam er op verzoek van kamerlid Johan Klaps (N-VA). "Ik roep de minister op zich vast te bijten in dit dossier. Alle banken moeten hun klanten met een negatieve rente terugbetalen", klinkt het bij Klaps.

  Wie een conflict heeft met zijn bank, kan een juridische procedure opstarten. Daarvoor moet u eerst passeren via de klachtendienst van uw bank. Komt u niet tot een overeenkomst, dan kunt u aankloppen bij Ombudsfin. Die zal onpartijdig beslissen over het conflict. Indien de bank, zoals Belfius, het advies van de ombudsdienst naast zich neerlegt, dan kunt u een juridische procedure starten. Peeters en Klaps raden gedupeerde klanten aan dat te doen.

  Bron: Moneytalk

 • 17
  jan

  Belg nog nooit zo actief op de vastgoedmarkt

  De Belg was nooit eerder zo actief op de vastgoedmarkt als in 2016. Het aantal transacties lag 8,2 procent hoger dan in 2015. Dat blijkt uit de Notarisbarometer, die gebaseerd is op het aantal compromissen dat in ons land werd getekend en dus als eerste een volledig beeld geeft van de markt. Als verklaring voor het recordjaar wordt verwezen naar de lage rente en naar de vergrijzing. De prijs v…

  De Belg was nooit eerder zo actief op de vastgoedmarkt als in 2016. Het aantal transacties lag 8,2 procent hoger dan in 2015. Dat blijkt uit de Notarisbarometer, die gebaseerd is op het aantal compromissen dat in ons land werd getekend en dus als eerste een volledig beeld geeft van de markt. Als verklaring voor het recordjaar wordt verwezen naar de lage rente en naar de vergrijzing. De prijs van een woonhuis bleef vrij stabiel, terwijl appartementen en bouwgronden wel opnieuw duurder werden.

  Concrete cijfers over het aantal vastgoedtransacties geeft de Notarisbarometer niet, maar wel dat er een forse toename was het afgelopen jaar (+8,2 procent). In Vlaanderen werd zelfs een toename met 13,6 procent geteld. En ook 2015 was er al een stevige groei van 6,4 procent op jaarbasis.

  De notarissen verwijzen onder meer naar de lage rente, waardoor zowel jongeren als investeerders kozen voor vastgoed, “ook in nieuwe vormen zoals garageboxen, hotelkamers of studentenkoten”. Daarnaast speelt ook het vergrijzingseffect: oudere mensen ruilen hun woning in voor een appartement of een vorm van begeleid wonen.

  Woningprijzen stabiel

  De gemiddelde prijs voor een woonhuis bleef in 2016 vrij stabiel, op 236.831 euro (261.641 euro in Vlaanderen). “Dat is 0,9 procent meer dan in 2015 maar rekening houdend met een inflatie van 1,7 procent zijn de reële prijzen van woonhuizen zelfs licht gedaald”, merken de notarissen op.

  Appartementen kosten dan weer gemiddeld 212.465 euro (217.868 euro in Vlaanderen) of 3,6 procent meer dan in 2015. Vooral de eenkamerappartementen werden duurder (+3,2 procent), als gevolg van het groeiend aantal alleenstaanden dat op zoek ging naar een appartement, luidt het.

  Kleinere en duurdere bouwgronden

  Ook bouwgrond werd nog maar eens duurder: +3,8 procent in Vlaanderen tot 238 euro per vierkante meter. Maar de percelen werden wel kleiner, waardoor de gemiddelde prijs van zo’n perceel zakte van 150.000 euro naar 134.000 euro.

  (Bron: Belga)

 • 11
  jan

  Meer ouderen sluiten woonkrediet af

  Een op de zes klanten bij KBC die een woonkrediet afsluiten zijn ouder dan 55 jaar. Dat is een forse stijging. In 2015 was dat nog slechts één op tien. Het gaat volgens KBC vooral om verbouwers (woning aanpassen aan modernere vereisten inzake energie en comfort) en vastgoedbeleggers. MentaliteitswijzigingHet aantal jongere kredietnemers daalt. Volgens KBC is dat te wi…

  Een op de zes klanten bij KBC die een woonkrediet afsluiten zijn ouder dan 55 jaar. Dat is een forse stijging. In 2015 was dat nog slechts één op tien.

  Het gaat volgens KBC vooral om verbouwers (woning aanpassen aan modernere vereisten inzake energie en comfort) en vastgoedbeleggers.

  Mentaliteitswijziging
  Het aantal jongere kredietnemers daalt. Volgens KBC is dat te wijten aan een combinatie van factoren. Enerzijds is de eigen inbreng bij KBC vorig jaar gestegen van 10 naar 15 procent van het leenbedrag, waardoor jongeren meer moeten sparen vooraleer ze een huis kunnen kopen. Daarnaast is er ook sprake van een mentaliteitswijziging. Jongeren blijven langer thuis wonen en huren langer om flexibeler te kunnen inspelen op hun noden.

  Lage rente
  Door de lage rente steeg vorig jaar het gemiddelde leenbedrag bij KBC terwijl de gemiddelde looptijd daalde tot ver onder de 20 jaar. Maar de gemiddelde maandlast blijft ongeveer gelijk op 709 euro per maand.

  Bron: De Standaard

 • 04
  jan

  Belg verbouwt woning vier keer in zijn leven

  Vooral eigenaars van een huis of appartement (65%) steken graag de handen uit de mouwen om hun woonst op te knappen, met de focus op de keuken en de badkamer. Belgen hebben niet alleen een baksteen in de maag, maar investeren duidelijk ook in de renovatie en de inrichting van hun woonst. Dat is één van de opmerkelijke resultaten van een enquête die uitgevoerd werd in opdrac…

  Vooral eigenaars van een huis of appartement (65%) steken graag de handen uit de mouwen om hun woonst op te knappen, met de focus op de keuken en de badkamer. Belgen hebben niet alleen een baksteen in de maag, maar investeren duidelijk ook in de renovatie en de inrichting van hun woonst. Dat is één van de opmerkelijke resultaten van een enquête die uitgevoerd werd in opdracht van FISA, de organisator van grote nationale beurzen zoals Batibouw en Cocoon.

  7 op 10 Belgen is eigenaar van een woning
  De Belg leeft met de baksteen in de maag, zo veel is duidelijk. Zo blijkt dat zeven op de tien deelnemers van de studie eigenaar is van een woning. Amper drie op de tien huurt. De eigenaars van een woning verkiezen een huis (82%) boven een appartement (18%). Ondanks het feit dat er zo veel deelnemers eigenaar zijn van een woning, leven we er gemiddeld maar twaalf jaar. Eigenaars wonen vijftien jaar in hetzelfde huis en huurders zoeken gemiddeld na zeven jaar andere oorden op.

  Belgen steken zelf de handen uit de mouwen
  53% van de Belgen verbouwt wel eens zijn of haar woning. Een nieuwe badkamer, een likje verf, een veranda, … we steken vier keer in ons leven onze handen uit de mouwen om ons huis nog mooier en sfeervoller te maken. Vooral de keuken en de badkamer worden onder handen genomen. Schilderwerken doen we meestal zelf. Voor grotere klussen zoals aanpassingen aan het dak, de verwarming, de ramen en de elektriciteit schakelen we liever de hulp in van een vakman of een expert.

  Bron: Bouw & Wonen

 • 29
  dec

  Rookmelder verplicht in elk huis vanaf 2020

  Alle woningen moeten vanaf 2020 verplicht met rookmelders uitgerust zijn. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zijn het daarover eens. Op dit moment is een rookmelder reeds wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening gel…

  Alle woningen moeten vanaf 2020 verplicht met rookmelders uitgerust zijn. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zijn het daarover eens.

  Op dit moment is een rookmelder reeds wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt deze verplichting, voor de overige 60 procent van het Vlaamse woonpatrimonium echter niet.

  Wetgeving verruimen
  Vlaams parlementsleden Jelle Engelbosch (N-VA), Katrien Partyka (CD&V), Mercedes Van Volcem (Open Vld) brengen daar nu verandering in en dienen een voorstel van decreet in. "Ik wil de wetgeving verruimen naar alle woningen en zo de complexiteit wegwerken. Eén duidelijke regel voor iedereen, dus", legt initiatiefnemer Engelbosch uit.

  Sensibilisering
  Een grootschalig onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton bengelt wat betreft brandveiligheid. Cijfers bewijzen bovendien dat een algemene verplichting levens redt. Vlaanderen kan dan ook niet achterblijven, zegt Katrien Partyka. "Vooral 's nachts is een rookmelder van levensbelang, omdat de meeste doden door woningbranden simpelweg niet wakker worden."

  Volgens Mercedes Van Volcem (Open Vld) staat de nieuwe regelgeving niet op zich. "De wettelijke verplichting moet uiteraard samen gaan met bijkomende sensibilisering voor de burger zodat die weet dat hij/zij de eigen veiligheid aanzienlijk kan verhogen voor slechts een euro per jaar."

  Bron: VTM

 • 15
  dec

  Meer duidelijkheid over voordeligste woonlening

  Ondanks de recente rentestijgingen blijft het nog steeds interessant om een woonlening af te sluiten. Tot nu toe is het voor veel huizenzoekers onduidelijk welke bank met het voordeligste voorstel over de brug komt. Vanaf 1 april 2017 komt daar verandering in. Dan treedt een nieuwe wetgeving in werking voor hypothecaire kredieten: de “wet houdende wijziging en invoeging van be…

  Ondanks de recente rentestijgingen blijft het nog steeds interessant om een woonlening af te sluiten. Tot nu toe is het voor veel huizenzoekers onduidelijk welke bank met het voordeligste voorstel over de brug komt. Vanaf 1 april 2017 komt daar verandering in.

  Dan treedt een nieuwe wetgeving in werking voor hypothecaire kredieten: de “wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet”. De nieuwe regelgeving moet meer transparantie, duidelijkheid en uniformiteit bieden tussen kredietoffertes. Zo komt er o.a. een Europees gestandaardiseerd informatieblad (ESIS) waarmee consumenten verschillende kredietoffertes beter kunnen vergelijken.

  Jaarlijks kostenpercentage
  Ook komt er een jaarlijks kostenpercentage (JKP), zoals bij de consumentenkredieten. Het JKP drukt uit hoeveel kosten er in totaal (alles inbegrepen) bij een hypothecaire lening komen kijken.

  Bron: Febelfin

 • 09
  dec

  Belastingvermindering voor dakisolatie: tijd is bijna om

  Wie nog van de Vlaamse belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie wil genieten, moet ten laatste op 31 december een bestelling hebben geplaatst én een voorschot betaald. De rest van de factuur moet ten laatste op 31 december van volgend jaar betaald zijn. Dat is dus niet veel tijd meer. Zeker als je weet dat de meeste bouwbedrijven op vakantie zijn vanaf vrijdag 23 december…

  Wie nog van de Vlaamse belastingvermindering voor het plaatsen van dakisolatie wil genieten, moet ten laatste op 31 december een bestelling hebben geplaatst én een voorschot betaald. De rest van de factuur moet ten laatste op 31 december van volgend jaar betaald zijn. Dat is dus niet veel tijd meer. Zeker als je weet dat de meeste bouwbedrijven op vakantie zijn vanaf vrijdag 23 december (wettelijke inhaalrustdagen bouw: van 23/12/2016 t.e.m. 06/01/2017).

  Een enquête van Bouwunie bij haar leden actief in het plaatsen van dakisolatie wijst uit dat 2 op 3 van hen meer aanvragen heeft gekregen sinds de boodschap dat de belastingvermindering verdwijnt. Bij 52% van hen gaat het om een toename met meer dan 25%. Bij 16% zelfs om meer dan 40%. De meerderheid gaat deze werken in de eerste helft van 2017 uitvoeren. 21% heeft hiervoor ook de tweede helft van 2017 nodig.

  Keerzijde van de medaille is dat het aantal aanvragen voor dakisolatiewerken na nieuwjaar serieus zal terugvallen.

  Overgangsregeling
  In 2020 moeten alle daken verplicht een minimum aan dakisolatie hebben. De Vlaamse regering bouwt daarom langzaam de financiële steun af. Zo verdwijnt de belastingvermindering voor dakisolatie in 2017. Bouwunie vroeg en kreeg een overgangsregeling zodat gezinnen nog de kans kregen om actie te ondernemen.

  De belastingvermindering bedraagt 30% van het investeringsbedrag inclusief btw met een maximum van 3.070 euro.

  Bron: Bouwunie

 • 06
  dec

  Betonstop in 2040: wat en waarom?

  Vanaf 2040 zouden we in Vlaanderen niet meer mogen bouwen in de open ruimte, maar moeten we ons beperken tot de al ingenomen ruimte. Dat is de betonstop, waarover de Vlaamse regering een akkoord wil bereiken. Bouwmeester Leo Van Broeck legt het hoe en het waarom van zo'n stop uit. Elke dag nemen we in Vlaanderen nog tussen de vijf en zes hectare open ruimte in om onze bouwwoede te k…

  Vanaf 2040 zouden we in Vlaanderen niet meer mogen bouwen in de open ruimte, maar moeten we ons beperken tot de al ingenomen ruimte. Dat is de betonstop, waarover de Vlaamse regering een akkoord wil bereiken. Bouwmeester Leo Van Broeck legt het hoe en het waarom van zo'n stop uit.

  Elke dag nemen we in Vlaanderen nog tussen de vijf en zes hectare open ruimte in om onze bouwwoede te koelen. "Nergens in Europa wordt er zo veel open ruimte per burger ingenomen", schetst de Vlaamse Bouwmeester de problematiek.

  En dus moet er iets gebeuren: een betonstop. Vanaf 2040 zouden we al onze ruimtelijke noden moeten oplossen binnen de ruimte die we dan ingenomen hebben. "Een dagelijkse bijkomende ruimte-inname van nul", aldus de Bouwmeester. "Tussen nu en 2040 zijn er ook bijkomende controlemomenten ingepland, waarbij de dagelijkse bijkomende ruimte-inname al een pak lager moet dan vandaag."

  Hoger en dichter

  We gaan dus op termijn geen open ruimte - zogenoemde green fields - meer mogen bebouwen.

  "Je gaat bouwen op plekken waar al gebouwd is. Heb je meer nodig, dan ga je verdichten. Een plek waar een gebouw van één laag staat, ga je dan afbreken en vervangen door een gebouw van meer verdiepingen. Je kan ook gebouwen dichter bij elkaar zetten en private tuinen daartussen wegnemen", maakt Bouwmeester Van Broeck het concreet.

  Wat met de lintbebouwing, een van de grote "schuldigen" van het volgebouwde Vlaanderen? Zullen mensen met zo'n huis dat niet meer aan hun kinderen kunnen doorgeven door een betonstop? "Dat is in concrete gevallen te bekijken", zegt Van Broeck. "Het is natuurlijk al een bebouwde kavel, en dus minder prioritair. Als het huis erg afgelegen ligt, hebben de mensen er alle belang bij om zo'n woning uit te wonen tot de renovatie. Die renovatie kost dan bijna zoveel als een nieuwe woning, en dan kan je net zo goed de switch maken."

  "De machine van de maatschappij staat ruimtelijk stil"

  Volgens Bouwmeester Leo Van Broeck is de bouwstop een "win-win" voor alle aspecten van de maatschappij. "Het heeft niet alleen te maken met de zorg voor het klimaat, het heeft ook te maken met de economie en het maatschappelijke bestel."

  "Het hele land rijdt zich namelijk compleet vast, de machine van de maatschappij staat ruimtelijk stil. De Vlamingen die het langst in de file staan, worden stilaan murw. Die zijn klaar voor zo'n betonstop."

  Bron: deredactie.be

 • 29
  nov

  Huren wordt de komende jaren gevoelig duurder

  Een woning huren wordt in de toekomst duurder. De koepelorganisatie van verhuurders overweegt een prijsstijging van 10 procent voor nieuwe huurcontracten, om hogere kosten te kunnen doorrekenen. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.800 verhuurders waarover het VRT-programma "De vrije markt" bericht. Momenteel zijn er in ons land 550.000 woningen op de private huurmarkt. De lage rente …

  Een woning huren wordt in de toekomst duurder. De koepelorganisatie van verhuurders overweegt een prijsstijging van 10 procent voor nieuwe huurcontracten, om hogere kosten te kunnen doorrekenen. Dat blijkt uit een bevraging bij 1.800 verhuurders waarover het VRT-programma "De vrije markt" bericht.

  Momenteel zijn er in ons land 550.000 woningen op de private huurmarkt. De lage rente is een vloek voor spaarders, maar een zege voor wie geld wil investeren in vastgoed om het te verhuren. De voorbije jaren zijn er niet minder dan 90.000 huurwoningen bijgekomen.

  Uit een bevraging van van Invest Immo bij 1.800 verhuurders blijkt wel dat ze dikwijls teleurgesteld zijn in het rendement van hun investering. Driekwart van hen geeft aan dat ze de komende jaren verdere lastenverhogingen zullen doorrekenen aan hun huurders.

  Regionalisering huurwet
  "Het gaat niet enkel om de verwachte kosten, die andere kwaliteitseisen of energienormen met zich meebrengen. Tegen 2020 zal men bijvoorbeeld geen pand meer mogen verhuren waarvan het dak niet geïsoleerd is. Ook dubbele beglazing is verplicht intussen. Los daarvan vrezen verhuurders voor de gevolgen van de regionalisering van de huurwet zou inhouden", zegt Katelijne D'Hauwers, directeur van de Verenigde Eigenaars. "Een verhuurder haalt momenteel 3,27% rendement uit zijn investering, wat laag is in verhouding tot de kopzorgen die verhuren met zich meebrengt."

  Een prijsstijging van om en bij de 10% noemt D'Hauwers "zeker niet onrealistisch". "Al weten verhuurders maar al te goed dat een prijsstijging van die orde vaak zal leiden tot betalingsproblemen".

  Betaalbaarheid
  Joy Verstichele van het Vlaams huurdersplatform vreest voor de toekomstige betaalbaarheid van huurwoningen. "Als kosten van verhuurders gewoon worden doorgerekend in de huurprijs, dan creëren we een probleem van betaalbaarheid. Eén op de drie huurders houdt vandaag al niet genoeg over om menswaardig te kunnen leven, na het betalen van de huur."

  Bron: VRT

 • 16
  nov

  Wachten op woonlening heeft geen zin

  De verkoopgolf die de obligatiemarkten vorige week na de overwinning van Donald Trump overspoelde, houdt aan. "De bocht naar een hogere rente is ingezet", denkt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. "Wie wil lenen voor een huis, moet niet meer wachten." De zege van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft op de obligatiemarkten een schockeffect veroorzaakt. "Trump…

  De verkoopgolf die de obligatiemarkten vorige week na de overwinning van Donald Trump overspoelde, houdt aan. "De bocht naar een hogere rente is ingezet", denkt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. "Wie wil lenen voor een huis, moet niet meer wachten."

  De zege van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft op de obligatiemarkten een schockeffect veroorzaakt. "Trump heeft, ook nog afgelopen weekend, beloofd om fors te investeren in infrastructuurwerken, de belastingen te verlagen en de defensie-uitgaven te verhogen", legt Peter Vanden Houte uit. "Dat komt dus neer op een sterke stimulus van de economie. En dat zal twee effecten hebben. Enerzijds zal dat het begrotingstekort de hoogte instuwen. Anderzijds zal de economie oververhit geraken, met als gevolg dat de lonen en de inflatie stijgen. En dat betekent dus hogere rentes." De rente op 30-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg voor het eerst sinds januari boven 3 procent."

  Ook in België

  Opvallend, ook in Europa stijgt de rente vlotjes mee. Een Belgische staatsobligatie (10 jaar) leverde gisteravond 0,76% op, een kleine week geleden was dat amper 0,40 procent. Eind september bereikte de Belgische rente met 0,09 procent een dieptepunt. Vandaag staat die rente al achtmaal hoger. Dezelfde trend tekent zich af bij de Duitse 'Bund'. "In anderhalve maand is de rente op een Bund gestegen van -0,15 procent naar 0,35 procent", zegt Peter Vanden Houte. "Een stijging met 50 basispunten, en dat is vrij veel. Ook al staat de rente momenteel nog altijd op een historisch laag peil."

  Volgens de ING-hoofdeconoom ligt niet alleen Trump aan de basis van deze renteklim. "Je hebt natuurlijk een zeker besmettingseffect dat vanuit de VS komt. Maar ook de ECB speelt een rol. De laatste tijd is de centrale bank ambivalenter over haar monetaire politiek. Het is duidelijk dat ze in december een verlenging van haar inkoopprogramma (van obligaties) zal aankondigen, maar dat programma zal in 2017 geleidelijk afgebouwd worden. Dat zal leiden tot een normalisering van de rente. Die rentestijging zal niet in één rechte lijn gaan, dat zal eerder een hobbelig pad worden. Er zijn in Europa nog een aantal moeilijke klippen te nemen. Denk maar aan de verkiezingen in Nederland en Frankrijk in 2017 en het Italiaanse referendum."

  Duurdere woonkredieten

  Als de rente in de lift zit, zal dat ook niet zonder gevolgen blijven. Zo is de rente voor woonkredieten al aan het stijgen. "Het dieptepunt van de rente ligt achter ons. Wie nog een woonkrediet wil aangaan, moet niet langer wachten", benadrukt Peter Vanden Houte (ING). Sommige grootbanken hebben hun geafficheerde rentevoeten al lichtjes verhoogd. De spaarder hoeft echter niet te rekenen op een betere vergoeding voor zijn spaargeld. Want de kortlopende rente, die richtinggevend is voor de rente op spaarrekeningen, staat nog negatief.

  Bron: De Morgen

 • 08
  nov

  Aardgas niet langer de eerste keuze

  Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting. De Vlaamse regering vindt het niet langer nodig om heel Vlaanderen aansluitbaar te maken op aardgas. De voorbije jaren werd door de energiedistributienetbeheerders Eandis en Infrax jaarlijks tientallen miljoenen ge&…

  Wie in de toekomst bouwplannen heeft in een nieuwe verkaveling of op een plek waar nog geen aardgas ligt, riskeert veel meer te moeten betalen voor een aansluiting.

  De Vlaamse regering vindt het niet langer nodig om heel Vlaanderen aansluitbaar te maken op aardgas.

  De voorbije jaren werd door de energiedistributienetbeheerders Eandis en Infrax jaarlijks tientallen miljoenen geïnvesteerd om in zowat heel Vlaanderen gasnetten aan te leggen. Het energiedecreet uit 2009 legde zo’n verplichting op. De Vlaamse regering heeft nu een ontwerp van decreet goedgekeurd dat deze verplichting opheft.

  In de praktijk betekent het dat wie in een woning of wijk woont of wil gaan wonen die nog niet aangesloten is op het aardgasnet, heel wat meer zal moeten betalen als hij of zij toch aardgas in huis wil. Hoeveel is onduidelijk, maar het zal een pak meer zijn dan het huidige forfaitaire aansluitingstarief van 250 euro. De Vlamingen die nog niet aangesloten zijn op het gasnet, zijn overigens een zeer kleine groep aan het worden. Het grootste Vlaamse energiedistributiebedrijf, Eandis, schat dat door de investeringen van de voorbije jaren 97 procent van het hele distributiegebied aangesloten is op zijn gasnet. Eandis dekt 80 procent van het Vlaamse grondgebied.

  Hernieuwbare energie

  Eandis en Infrax waren al geruime tijd vragende partij om de verplichting om heel Vlaanderen aan te sluiten, te herbekijken. Vooral omdat de resterende procenten aansluiten heel veel geld kost. Het gaat om kleine woonkernen in afgelegen gebieden in Vlaanderen.

  Maar er is nog een andere reden waarom een verdere uitbreiding van het gasnet niet meer zo vanzelfsprekend is. De verwachting is dat de verstrengde regelgeving over de energieprestatie van woningen (EPB) en het stimuleren van hernieuwbare energie de interesse voor aardgas als verwarmingsbron de komende jaren zullen doen tanen. Zeker bij degenen die een nieuwe woning bouwen. Aardgas is niet langer de eerste keuze omdat het als fossiele brandstof hoe dan ook bijdraagt tot de klimaatopwarming.

  Bron: De Standaard

 • 03
  nov

  Amper 1 op 5 Vlamingen is op de hoogte van verplichte verwarmingsaudit

  In Vlaanderen is het verplicht om de installatie voor de centrale verwarming (cv) regelmatig te laten controleren. Wie een cv heeft met stookolie of vaste brandstof (hout, pellets of steenkool) moet elk jaar zijn installatie laten controleren. Voor wie stookt met gas, is dat een tweejaarlijkse verplichting. Ook wettelijk verplicht: de keuring vóór de eerste ingebruikname en een…

  In Vlaanderen is het verplicht om de installatie voor de centrale verwarming (cv) regelmatig te laten controleren. Wie een cv heeft met stookolie of vaste brandstof (hout, pellets of steenkool) moet elk jaar zijn installatie laten controleren. Voor wie stookt met gas, is dat een tweejaarlijkse verplichting. Ook wettelijk verplicht: de keuring vóór de eerste ingebruikname en een vijfjaarlijkse audit van de ketel. Uit cijfers van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) blijkt dat amper één op de vijf Vlamingen daar al van gehoord heeft.

  De verplichtingen gelden alleen voor centrale stookinstallaties, dus niet voor kachels, open haarden of elektrische verwarmingstoestellen. “Er zijn drie wettelijke verplichtingen: een keuring door erkende technici voor de eerste ingebruikname, een jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud en - sinds 2013 voor cv’s ouder dan vijf jaar - een vijfjaarlijkse audit waarbij een technicus het rendement van de hele installatie berekent en eventuele energiebesparende maatregelen voorstelt”, zegt woordvoerder Brigitte Borgmans van LNE.

  Verwarmingsaudit amper gekend
  Uit een onderzoek uit 2015 blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van alle wettelijke verplichtingen. “Negen op de tien Vlamingen kennen het periodieke onderhoud wel, maar slechts zeven op de tien weten dat de eerste keuring verplicht is. De verwarmingsaudit echter is veel minder gekend: slechts één op de vijf heeft er al ooit over gehoord”, aldus Borgmans.

  Het LNE-onderzoek peilde ook naar de naleving. Volgt de Vlaming deze verplichtingen wel op? Voor de eerste keuring van gasinstallaties is dat 71%, voor stookolie 75%. Het tweejaarlijkse onderhoud voor cv-ketels op gas wordt in 79% van de gevallen gedaan, bij stookolie is dat veel minder: slechts 62% laat de cv-installatie elk jaar controleren. “Het toezicht op de verplichtingen wordt geregeld door het milieuhandhavingsdecreet. Het toezicht is in de meeste gevallen een taak voor de lokale toezichthouders. zij moeten bepalen hoe zij controles uitvoeren of omgaan met vastgestelde overtredingen”, zegt Borgmans.

  Controles

  In de praktijk weet echter niemand of er in Vlaanderen al steden of gemeenten zijn die deze controles uitvoeren. “Het is toch erg aangeraden om het wel te doen. Misschien kan een niet onderhouden installatie leiden tot verzekeringsproblemen bij een eventuele brand.” Volgens woordvoerder François de Clippele van Assuralia, de koepelorganisatie van verzekeringsondernemingen, klopt dat niet. “De verzekeraar zal de schade altijd dekken. Tenzij het expliciet in het contract als voorwaarde omschreven staat, maar dat gebeurt uiterst zelden. Wel kan de verzekeringsfirma na het afhandelen van het schadedossier het contract verbreken omdat de klant niet aan de wettelijke verplichting heeft voldaan.”

  Bron: Het Belang van Limburg

 • 27
  okt

  Stijgende vraag naar woonkredieten door lage rente

  Tijdens het afgelopen trimester werden opnieuw bijna 70.000 hypothecaire kredieten gesloten voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljard euro. Dat betekent een stijging met 5,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het merendeel van de kredietnemers koos hierbij voor een vaste rentevoet. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). De historisch lage rente…

  Tijdens het afgelopen trimester werden opnieuw bijna 70.000 hypothecaire kredieten gesloten voor een totaalbedrag van meer dan 8 miljard euro. Dat betekent een stijging met 5,1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het merendeel van de kredietnemers koos hierbij voor een vaste rentevoet. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). De historisch lage rentevoeten ondersteunen de stijgende vraag naar hypothecair krediet.

  Ten opzichte van vorig jaar werden meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+1.904, hetzij +5,9%), voor de bouw (+1.303, hetzij +17,8%) en voor de aankoop + renovatie van een woning (+122, hetzij +5,5%). Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-438, hetzij -2,3%) daalde.

  Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het derde trimester van 2016 tot 153.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet bleef ongeveer status quo op 154.600 euro.

  Vaste rentevoet
  In het derde trimester van 2016 kozen opnieuw meer dan 9 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 7% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar.

  Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de BVK: "De historisch lage rentevoeten ondersteunen de stijgende vraag naar hypothecair krediet. In de context van een stijgend gemiddeld ontleend bedrag voor de aankoop van een woning blijven kredietgevers gaan voor verantwoorde kredietverlening door meer dan ooit rekening te houden met de terugbetalingscapaciteit. Meer dan 9 op 10 kredietnemers kiezen daarom ook voor een vaste rentevoet, en aldus voor de nodige zekerheid wat het bedrag van de terugbetaling betreft.”

  Bron: Febelfin

   

 • 27
  okt

  Aangekochte woning slopen en toch genieten van klein beschrijf

  De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft regelmatig standpunten publiceren waarin de regelgeving inzake registratiebelasting nader wordt toegelicht of geïnterpreteerd. Soms betreft het volledig nieuwe standpunten; soms worden oude standpunten herwerkt, niet zelden na kritiek van fiscalisten. We zoomen in op enkele relevante standpunten. Vandaag: kan een koper genieten van het klein beschrij…

  De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) blijft regelmatig standpunten publiceren waarin de regelgeving inzake registratiebelasting nader wordt toegelicht of geïnterpreteerd. Soms betreft het volledig nieuwe standpunten; soms worden oude standpunten herwerkt, niet zelden na kritiek van fiscalisten. We zoomen in op enkele relevante standpunten. Vandaag: kan een koper genieten van het klein beschrijf of het abattement voor een woning die gesloopt zal worden?

  Bewoningsvoorwaarde

  Woningkopers die willen genieten van het (bij-)abattement of van het klein beschrijf moeten voldoen aan een bewoningsvoorwaarde.

  In het geval van het abattement moeten verkrijgers binnen twee jaar hun hoofdverblijfplaats vestigen op de plaats van het aangekochte goed. Voor het klein beschrijf is de bewoningsvoorwaarde lichtelijk anders: de verkrijger of zijn echtgeno(o)t(e) moet binnen de drie jaar ingeschreven staan in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen goed.

  Belangrijk is dat in geen van beide bewoningsvoorwaarden wordt gesteld dat de belastingplichtige de woning moet bewonen die is aangekocht. De voorwaarde voor het abattement stelt niet dat de hoofdverblijfplaats moet worden genomen in die woning; het kan dus evengoed gaan om een andere woning die op dezelfde plaats is opgericht (na sloop van de aangekochte woning). Bij het klein beschrijf omvat de voorwaarde de effectieve domiciliëring op het adres van het verkregen goed. Opnieuw impliceert dit geenszins dat de domiciliëring moet geschieden in het aangekochte pand. Het kan evengoed gaan om een andere woning die sindsdien op hetzelfde adres is opgericht.

  Nieuwe woning op zelfde adres/plaats

  Niets in de regelgeving vereist dus dat de belastingplichtige effectief de woning moet bewonen die is aangekocht. Een nieuwe woning die is gebouwd op hetzelfde adres/op dezelfde plaats als de aangekochte woning (die intussen is gesloopt) zal eveneens voldoen, zolang de belastingplichtige tijdig die woning bewoont/er zich domicilieert. Dat heeft de Vlaamse Belastingdienst via het nieuwe standpunt uitdrukkelijk bevestigd.

  Een koper kan dus perfect een woning kopen met het voornemen om deze te slopen, vervolgens (tijdig) in de nieuw opgerichte woning intrekken/domiciliëren en de gunstmaatregelen inzake registratiebelasting behouden.

  Bron: Vlabel - Standpunt nr. 16087 dd. 20 september 2016.

 • 19
  okt

  15.000 Belgen lenen gratis voor hun woning

  Belgen die een woonlening met een variabele rente hebben afgesloten blijven profiteren van de lage rentestanden. Almaar meer woningeigenaars zien de rente op hun woonlening terugvallen naar 0 procent.   Terwijl de banken gebukt gaan onder het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), doen de woningeigenaars gouden zaken. De afgelopen twee jaar hebben talloze Belgen hun woonleni…

  Belgen die een woonlening met een variabele rente hebben afgesloten blijven profiteren van de lage rentestanden. Almaar meer woningeigenaars zien de rente op hun woonlening terugvallen naar 0 procent.  

  Terwijl de banken gebukt gaan onder het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), doen de woningeigenaars gouden zaken. De afgelopen twee jaar hebben talloze Belgen hun woonlening laten herzien om een lagere rente te bekomen. Maar de grootste gelukvogels zijn zij die de een woonlening met een variabele rente hebben afgesloten. Zij zien de rente almaar dieper zakken. In het geval van 15.000 Belgen zakt die rente zelfs naar 0 procent. Dat schrijft De Tijd.  

  Variabele rente BNP Paribas Fortis merkt op dat tussen eind juni en eind september het aantal uitstaande woonleningen met een variabele rente waarop de klanten geen rente moeten betalen, is toegenomen van 0,3 naar 0,5 procent. John Romain, directeur van de adviesketen Immotheker-Finotheker, laat weten dat het voornamelijk om gezinnen gaat die jaren geleden tegen de heersende trend in kozen voor een variabele in plaats van een vaste rente.

  "Iedereen die na november 2008 met een hypotheekrente van 3 procent of minder startte in een formule die een maximale aanpassing van 3 procent toelaat, staat nu op nul. Die groep zwelt aan", verduidelijkt hij in de krant.  

  Bron: Moneytalk

 • 13
  okt

  Woningprijzen in België opnieuw gestegen

  De woningprijzen in België zijn in het tweede kwartaal gestegen met 1,4 procent tegenover het kwartaal voordien. Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van een half jaar waarin de prijzen daalden. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.     In de laatste drie maanden van 2015 en de eerste drie van dit jaar waren de Belgische woningprijzen geda…

  De woningprijzen in België zijn in het tweede kwartaal gestegen met 1,4 procent tegenover het kwartaal voordien.

  Daarmee is er een einde gekomen aan een periode van een half jaar waarin de prijzen daalden. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.    

  In de laatste drie maanden van 2015 en de eerste drie van dit jaar waren de Belgische woningprijzen gedaald met respectievelijk 0,5 en 0,8 procent. In het tweede kwartaal volgde dus een prijsstijging van 1,4 procent.  België zat in de periode april-juni op hetzelfde niveau als het gemiddelde van de eurozone. In de hele Europese Unie lagen de woningprijzen in het tweede kwartaal gemiddeld 1,6 procent hoger dan in het eerste kwartaal.  

  Op jaarbasis zijn de huizenprijzen in België steeds blijven stijgen. In het tweede kwartaal gingen ze 2,4 procent hoger.  

  Bron: Belga

 • 09
  okt

  Conformiteitsattest voor huurwoningen

  Nog heel wat Vlaamse woningen voldoen niet aan de woonkwaliteitsnormen, zo blijkt uit recente cijfers van het agentschap Wonen-Vlaanderen.  Na een controle bleken 47% of 6.344 gecontroleerde woningen niet in orde te zijn. Het risico op CO-vergiftiging en tekortkomingen op vlak van elektriciteit horen bij de meest voorkomende gebreken.  Het is de overheid dan ook menens om de kwaliteit va…

  Nog heel wat Vlaamse woningen voldoen niet aan de woonkwaliteitsnormen, zo blijkt uit recente cijfers van het agentschap Wonen-Vlaanderen.  Na een controle bleken 47% of 6.344 gecontroleerde woningen niet in orde te zijn. Het risico op CO-vergiftiging en tekortkomingen op vlak van elektriciteit horen bij de meest voorkomende gebreken.  Het is de overheid dan ook menens om de kwaliteit van de Vlaamse woningen te verhogen. Zo kunnen gemeenten sinds enkele jaren verplichten dat je bij de verhuur van een woning een conformiteitsattest moet kunnen voorleggen.  

  Woningcontroleur  

  Het conformiteitsattest bevestigt dat een bepaalde woning aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen voldoet. Het attest wordt afgeleverd nadat een woningcontroleur de nodige vaststellingen heeft gedaan. Standaard is zo’n attest 10 jaar geldig, maar de gemeenten kunnen hieraan sleutelen. En wat met het prijskaartje? De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Het verkrijgen van het attest is in sommige gemeenten (zoals Gent) gratis, op andere plaatsen wordt een retributie opgelegd. Een bedrag van 62,5 euro voor een zelfstandige woning is daarbij overwegend het maximum.  

  Checken bij gemeente in kwestie  

  Ben je van plan te verhuren, dan zal de vastgoedmakelaar controleren of in de gemeente in kwestie geen bijzonder reglement inzake conformiteitsattesten van kracht is. Maar zelfs als er in jouw gemeente geen verplichting geldt, ben je als eigenaar-verhuurder vrij om een conformiteitsattest aan te vragen. Op die manier kan je een positief signaal geven aan de huurders dat je woning voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen.

 • 27
  sep

  Belastingvermindering voor dakisolatie wordt geschrapt

  De Vlaamse regering wil de belastingvermindering voor dakisolatie schrappen vanaf 1 januari 2017. Bouwunie waarschuwt voor een stormloop bij kmo-bouwbedrijven die daken isoleren en vreest dat veel klanten die dit jaar hun dak niet meer kunnen laten isoleren zwaar ontgoocheld zullen zijn.   De afbouw van tegemoetkomingen voor dakisolatie komt niet onverwacht, maar is er nu plots veel sneller …

  De Vlaamse regering wil de belastingvermindering voor dakisolatie schrappen vanaf 1 januari 2017. Bouwunie waarschuwt voor een stormloop bij kmo-bouwbedrijven die daken isoleren en vreest dat veel klanten die dit jaar hun dak niet meer kunnen laten isoleren zwaar ontgoocheld zullen zijn.  

  De afbouw van tegemoetkomingen voor dakisolatie komt niet onverwacht, maar is er nu plots veel sneller dan verwacht. De voorbije maanden werd namelijk al duidelijk gecommuniceerd dat deze belastingvermindering ook in 2017 nog zou blijven bestaan, al zou je meer moeten gaan isoleren om er nog van te kunnen genieten.  Bouwunie stelt daarom voor om een overgangsmaatregel te voorzien. Dat kan door de belastingvermindering ook in 2017 te laten doorlopen – weliswaar met de strengere isolatie-eis - maar het maximumbedrag te halveren. Zo kan de regering besparen én krijgen klanten toch nog een deel van hun tegemoetkoming.

  Vooral wie een klein dakoppervlak heeft of zijn dak relatief gemakkelijk kan laten isoleren, kan zo toch nog een flink deel van zijn investering recupereren. En wie een groot dak heeft, zal minder belastingvermindering krijgen maar valt toch niet helemaal uit de boot.  Vandaag bedraagt de belastingvermindering 30% van het investeringsbedrag inclusief btw, met een maximum van 3.070 euro. De R-waarde (die de isolatiegraad aangeeft) moet hiervoor minstens 2,5 m²K/W bedragen. Vanaf 2017 zou die minstens 4,5 m²K/W moeten bedragen.  

  Bron: Bouwunie

 • 22
  sep

  Vlaamse energiepremies grondig hervormd vanaf 2017

  De Vlaamse energiepremies, uitbetaald door de netbeheerders, worden op 1 januari 2017 grondig hervormd. De Vlaamse regering heeft op 15 juli de nieuwe krijtlijnen vastgelegd. Belangrijk om te onthouden? De premies voor het installeren van nieuwe beglazing en voor dakisolatie worden minder aantrekkelijk.  Dat er een grootschalige hervorming aan zou komen van de REG-premies was al langer beke…

  De Vlaamse energiepremies, uitbetaald door de netbeheerders, worden op 1 januari 2017 grondig hervormd.

  De Vlaamse regering heeft op 15 juli de nieuwe krijtlijnen vastgelegd. Belangrijk om te onthouden? De premies voor het installeren van nieuwe beglazing en voor dakisolatie worden minder aantrekkelijk.  Dat er een grootschalige hervorming aan zou komen van de REG-premies was al langer bekend. De politieke besluitvorming sleep echter langer aan dan verwacht, waardoor het nieuwe stelsel pas op 1 januari 2017 in werking zal treden (en niet zoals oorspronkelijk voorzien op 1 juli 2016).

  Voor facturen die dateren uit 2016 kan dus nog worden genoten van de huidige premies, die vooral voor de vervanging van enkel glas en voor dakisolatie heel wat voordeliger zijn.

   

  Verbonden aan nieuwe woningkwaliteitsnormen  

  Dat hoofdzakelijk gesneden wordt in de premies voor beglazing en dakisolatie hoeft niet te verwonderen. De Vlaamse regering had immers aangekondigd dat er een afbouwscenario zou komen voor de premies die werken stimuleren die zeer binnenkort toch verplicht worden. De dakisolatienorm zal vanaf 2020 integraal van kracht zijn, met als gevolg dat het ontbreken van dakisolatie tot de ongeschiktheid zal leiden (15 strafpunten).  

  Bovendien heeft de Vlaamse regering op 15 juli 2016 besloten om een nieuwe glasnorm in te voeren. Net als bij de dakisolatienorm wordt voor de inwerkingtreding gewerkt met stadia, beginnende in 2020 en eindigend in 2023. Vanaf 1 januari 2023 zal de aanwezigheid van enkel glas in meerdere raamoppervlakken 15 strafpunten opleveren.  

   

  Vermindering van dakisolatie- en beglazingspremies  

  Met ingang van 1 januari 2017 zullen er nog 2 mogelijke dakisolatiepremies gelden in plaats van 6. De isolatiewaarde is niet langer een onderscheidend criterium; louter de keuze voor doe-het-zelf (3€ per m²) of plaatsing door een erkende aannemer (6€ per m²) doet het premiebedrag verschillen. De vereiste minimale isolatiewaarde zal stijgen van 3,5m²K/W naar 4,5m²K/W. Voor minerale wol betekent dit minimaal 16cm dakisolatie met een lambdawaarde van 0,034W/mK in plaats van 12cm.  De premie voor de plaatsing van glas wordt over de hele lijn verminderd.

  In 2016 kan nog worden genoten van een premie van 12€/m² voor de vervanging van enkel glas door glas met een U-waarde van max. 1,1 W/m²K. Heeft het nieuwe glas een U-waarde van maximaal 0,8 W/m²K, dan bedraagt de premie 15€/m².  In 2017 en 2018 zal men nog slechts aanspraak kunnen maken op een premie van 10€/m², met als voorwaarde dat de nieuwe geplaatste beglazing een U-waarde moet hebben van maximaal  1,1W/m²K.  De combipremie bij gelijktijdige investeringen in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en muurisolatie via een aannemer (spouw of via buitenzijde) vervalt op 1 januari 2017.

  Er is wel een overgangsregeling voorzien voor de gevallen waarbij reeds één van de investeringen is gericht in 2016. In dat geval blijven de vroegere voorwaarden van toepassing op de tweede investering die in 2017 wordt uitgevoerd. De overgangsregeling dooft uit aan het einde van 2017.  

   

  Andere premies  

  Spouwmuurisolatie  

  Het premiebedrag van 6€ per m² blijft behouden voor 2017; vanaf 2018 zal het bedrag worden verminderd tot 5€ per m². Als voorwaarde geldt dat de spouwmuurisolatie wordt geplaatst conform STS 71-1.  

  Muurisolatie aan de buitenzijde  

  Het premiebedrag van 15€/m² blijft behouden in 2017 en 2018. Wel zal de minimale R-waarde worden verscherpt van 2m²K/W naar 3m²K/W. Voor bijvoorbeeld PUR-isolatieplaten betekent dit een minimale dikte van 8cm met een lambdawaarde van 0,025W/mK i.p.v. 5cm isolatiemateriaal.

  Muurisolatie langs de binnenzijde  

  Er wordt een nieuwe premie in het leven geroepen van 15€/m². De R-waarde moet minstens 2 m²K/W bedragen en de werken moeten begeleid zijn door een architect met controle op de uitvoering van de werken. Eveneens toegelaten is dat wordt gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een aspirant daartoe.

  Vloerisolatie

  Deze premie heeft louter betrekking op vloerisolatie aangebracht door een (erkende) aannemer. De premiehoogte zal onveranderd blijven op 6€/m². Wel zal de vereiste R-waarde worden verscherpt van 1,2 naar 2m²K/W.  

  Zonneboiler  

  Het plaatsen van een zonneboiler door een erkend aannemer wordt door de netbeheerders ondersteund met een premie van 550€ per m², tot een maximum van 2.750€. In 2016 mag de premie tot 50% van de totale factuur bedragen. Vanaf 1 januari 2017 wordt die beperking verstrengd tot een begrenzing op 40% van de totale factuur. Als bijkomende voorwaarde zal bovendien gelden dat de aannemer over een certificaat van bekwaamheid moet beschikken.

  Warmtepomp  

  De warmtepomp moet geïnstalleerd zijn door een erkende aannemer. In 2016 geldt een premie van maximaal 1700€, die wordt uitgerekend aan de hand van een rekenmodule gebaseerd op o.m. het vermogen. Vanaf 1 januari 2017 zal het premiebedrag gedifferentieerd worden naargelang het type warmtepomp( 4.000€ voor een geothermische warmtepomp, 1.500€ voor een luchtwaterwarmtepomp, 800€ voor een hybride lucht-waterwarmtepomp, 300€ voor een lucht-luchtwarmtepomp). Het premiebedrag zal nog maximaal 40% van de totale factuur mogen bedragen. Als extra voorwaarde zal vanaf 1 januari 2017 gelden dat de aannemer die de warmtepomp plaatst over een certificaat van bekwaamheid moet beschikken.  

   

  Bonus voor totaalrenovatie  

  Het bonussysteem voor de combinatie van werken is nieuw en zal op 1 januari 2017 in werking treden. Concreet zal een verhoogde premie worden toegekend indien binnen een periode van 5 jaar minstens drie werken worden uitgevoerd uit deze lijst:      

  - Dak- of zoldervloerisolatie: 30 m²    

  - Spouw, buitenisolatie of binnenisolatie: 30 m²    

  - Vloerisolatie: 30 m²    

  - Nieuwe beglazing: 5 m²    

  - Zonneboiler    

  - Warmtepomp    

  - Ventilatiesysteem  

  Het toegekende surplus in de premie bedraagt 1.250€ voor 3 investeringen en 1.750€ voor 4 investeringen. Vanaf 5 investeringen (2.750€) geldt als bijkomende voorwaarde dat er een EPC moet worden opgesteld. Voor 6 investeringen bedraagt de bonus 3.750€ en indien alle 7 investeringen worden uitgevoerd kan de eigenaar rekenen op een extra 4.750€. De supplementen worden echter tot de helft gereduceerd indien de werken worden uitgevoerd in een appartement.  

  De prioriteit in het systeem ligt op dak-, vloer-  en muurisolatie en op glas. De volledige woning moet immers geïsoleerd zijn conform de eisen voor de gewone premies, alvorens een maatregel kan worden meegerekend voor de bonus voor totaalrenovatie.  

   

  Verhoogde premies voor beschermde afnemers  

  Beschermde afnemers genieten van verhoogde premiebedragen. In 2016 betekent dit een verhoging met 50% van de premiehoogtes en de begrenzingen binnen de totale factuur. Bovendien krijgen beschermde afnemers een premie van 800€ voor de plaatsing van een individuele condensatieketel door een erkende aannemer en een kortingbon van 150€ voor de installatie van een energiezuinige koelkast of wasmachine.  

  Vanaf 1 januari 2017 treedt een volledig nieuw systeem in voege met afzonderlijke verhoogde premiebedragen per type werken:      

  - Dakisolatie: 10,5€/m² bij werken uitgevoerd door aannemer, 5,25€/m² bij DIY    

  - Na-isolatie spouwmuur: 9€/m² per m²    

  - Glas: bij U-waarde 1,1 of beter: 56€/m², max. 40% factuur    

  - Combipremie 50% verhoging van de premiebedragen    

  - Buitenmuurisolatie, binnenmuurisolatie, vloerisolatie en bonus totaalrenovatie: verhoging premiebedrag met 50%    

  - Zonneboiler en warmtepomp: verhoging premiebedrag met 20%.    

  - Individuele condensatieketel (via aannemer): 1800€, max 40% van de factuur    

  - Energiezuinige koelkast/wasmachine: kortingbon van 150€  

   

  Verhoogde premies voor woningen verhuurd op de private huurmarkt aan kwetsbare doelgroepen  

  Voor 2016 kennen we hier louter de sociale dakisolatie, die een tegemoetkoming van 23€/m² genereert. Vanaf 2017 kan nog 20€/m² verkregen worden voor de sociale dakisolatie, met een nieuwe tegemoetkoming van 200€ als forfaitaire dossierkost.  

  Nieuw zijn twee andere vormen van sociale projecten:      

  - Sociale glasprojecten: 85€/m² + 200€ forfaitaire dossierkost    

  - Sociale spouwmuurisolatieprojecten: 12€/m² + 200€ forfaitaire dossierkost  

   

  E-peilpremie voor nieuwbouw  

  Deze premie bestaat in 2016 uit 1800€ voor woningen bij een E-peil van maximaal E20, met een extra bedrag van 50€ per E-peilpuntverlaging. Voor appartementen bedraagt de premie 800€ bij een E-peil van maximaal E20. De verhoging bedroeg 30€ extra per E-peilpuntverlaging.  

  De verhoging wordt met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft.    

   

  Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit (BS 15 09 2016).

 • 16
  sep

  Landbouwgrond als verlengstuk van je tuin

  Landbouwgrond kan je niet zomaar kan omtoveren in bouwgrond. Bouwen mag je enkel doen op een perceel met de juiste bestemming. Maar wat als je een stuk landbouwgrond als verlengstuk van je tuin wil gebruiken? Moet je in dat geval met bepaalde regels rekening houden? Landelijk karakter bewaren. Een voorbeeld: je hebt een kleine lap bouwgrond gekocht, dat grenst aan een weide of akker. Als je gra…

  Landbouwgrond kan je niet zomaar kan omtoveren in bouwgrond. Bouwen mag je enkel doen op een perceel met de juiste bestemming. Maar wat als je een stuk landbouwgrond als verlengstuk van je tuin wil gebruiken? Moet je in dat geval met bepaalde regels rekening houden?

  Landelijk karakter bewaren.

  Een voorbeeld: je hebt een kleine lap bouwgrond gekocht, dat grenst aan een weide of akker. Als je graag wat meer groen rond je woning wil hebben, klinkt het waarschijnlijk aanlokkelijk om dat stukje landbouwgrond erbij te nemen als verlengde van de tuin. Je kunt aanpalende landbouwgrond makkelijk gebruiken als verlengde van je tuin als je de grond extensief gebruikt, bijvoorbeeld als speelweide met een verplaatsbaar voetbaldoel. Zolang je het landbouwkarakter en de landelijke uitstraling bewaart is er in se geen probleem.

  Op voorhand navraag doen.

  Uiteraard kan je deze grond ook gebruiken waarvoor ze bestemd is – denk maar aan een moestuin, boomgaard, of weide voor vee (runderen, paarden, …), kleinvee (schapen, geiten, …) en pluimvee (kippen, ganzen,...). Voor bepaalde constructies zoals een serre of stal heb je wel een bouwvergunning nodig. Aangezien de regelgeving hier van gemeente tot gemeente verschilt, doe je best op voorhand navraag bij de dienst ruimtelijke ordening van je gemeente.  Sommige zaken zijn dan weer compleet uit den boze. Zo moet je het niet in je hoofd halen om een tuinhuis, carport of poolhouse te bouwen.  Ook het aanleggen van een zwembad of installeren van vaste speeltuigen zijn not done. Je goed informeren luidt dus de boodschap.

 • 12
  sep

  Het grote woononderzoek

  Een recent gepubliceerd onderzoeksrapport (maart 2016) analyseert de laatste trends in de typologie en de grootte van de Vlaamse woningen en werpt een blik op de bezettingsgraad. Het rapport vergelijkt de stand van zaken anno 2013 met de situatie in 2001, aan de hand van het Groot Woononderzoek 2013 (GWO) en de Socio-Economische Enquête 2001 (SEE). We overlopen komende weken kort de voornaam…

  Een recent gepubliceerd onderzoeksrapport (maart 2016) analyseert de laatste trends in de typologie en de grootte van de Vlaamse woningen en werpt een blik op de bezettingsgraad. Het rapport vergelijkt de stand van zaken anno 2013 met de situatie in 2001, aan de hand van het Groot Woononderzoek 2013 (GWO) en de Socio-Economische Enquête 2001 (SEE). We overlopen komende weken kort de voornaamste resultaten. Deze week aan de beurt: 'Woningtypologie'.  

  Het Vlaamse woningbestand bestaat steeds minder uit open bebouwingen en rijhuizen. Het aandeel van deze beide woningtypes is sinds 2001 gedaald, respectievelijk van 36,4% naar 32,2% en van 22,9% naar 17,7%. In de plaats verschijnen vooral meer appartementen: het aandeel meergezinswoningen is gestegen van 20,1% naar 30,6%. Appartementen vormen daarmee net niet het dominante woningtype. Het aandeel van de halfopen bebouwingen is ongeveer gelijk gebleven op circa 1/5de van de woningmarkt.    

  Deze resultaten sluiten aan bij de tendensen binnen de kadastrale statistiek, zij het dat het aandeel woongelegenheden in viergevelwoningen in de kadastrale statistiek hoger ligt en het aandeel rijhuizen lager. Bovendien is ook het aantal appartementen volgens de onderzoekers onderschat in de cijfers van het Kadaster, wat hen tot de conclusie brengt dat heel wat opdelingen van bestaande woningen niet in de kadastrale statistiek zijn vertaald.  

  Het rapport wijst op de opvallende toename van het aantal duplexappartementen en maisonnettes tussen 2005 en 2013, van 2% naar 7% van het woningbestand. Het aantal meergezinswoningen met meerdere bouwlagen is navenant gestegen, van 14% van de appartementen in 2005 naar 22% in 2013.  De verschuiving van rijhuizen en open bebouwingen naar appartementen doet zich overal in Vlaanderen voor, maar is het meest geprononceerd in de stedelijke gebieden. In kleinstedelijke regio’s valt op dat ook het aandeel halfopen bebouwingen toeneemt, terwijl dit woningtype in overgangsgebied stagneert.

  Op het platteland blijft het (laag) aantal rijwoningen dan weer constant en worden vooral open bebouwingen en driegevelwoningen vervangen door appartementsbouw.  

  De integrale tekst kan worden gedownload op de website van het Steunpunt Wonen

 • 08
  sep

  Burenpremie voor wie samen renoveert

  Als minstens tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze vanaf 1 januari 2017 een premie van maximaal 400 euro. De Vlaamse regering wil er zo voor zorgen dat we sneller en meer renoveren.  Vanaf 1 januari kan wie samen met anderen zijn of haar woning energiezuiniger maakt, daarvoor een premie krijgen. Als minstens tien woningen in é&eac…

  Als minstens tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze vanaf 1 januari 2017 een premie van maximaal 400 euro. De Vlaamse regering wil er zo voor zorgen dat we sneller en meer renoveren.  Vanaf 1 januari kan wie samen met anderen zijn of haar woning energiezuiniger maakt, daarvoor een premie krijgen.

  Als minstens tien woningen in één gemeente een energierenovatie ondergaan, krijg je per woning maximaal 400 euro voor de ondersteuning. Alle gemaakte kosten komen in aanmerking: het opvragen van offertes, de begeleiding van de werken, de kwaliteitscontrole, het zoeken van de aannemer,…

  De premie zal uitbetaald worden door de distributienetbeheerders Eandis en Infrax en komt bovenop de bestaande premies voor energiebesparende maatregelen (dakisolatie, hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, enz.).  Goed voor milieu én portemonnee Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: "Het is heel belangrijk dat we met z’n allen zo efficiënt mogelijk omgaan met onze energie. Niet alleen om onze energie- en klimaatdoelstellingen te halen in 2020, maar ook voor ons milieu én voor onze portemonnee."  

  Bron: Bouw & Wonen

 • 06
  sep

  Ruim 400.000 Belgen hebben buitenverblijf

  Belgen bezitten zowat 410.000 tweede verblijven ‘voor recreatieve doeleinden’, die ze niet verhuren aan derden. Dat schat BNP Paribas Fortis op basis van een eerder onderzoek en recente cijfers.   In maart 2015 werd becijferd dat Belgen ongeveer 385.000 vakantiestekjes bezaten louter voor eigen gebruik. Op basis van de leningen verstrekt tot eind juni 2016, plus de inschatting va…

  Belgen bezitten zowat 410.000 tweede verblijven ‘voor recreatieve doeleinden’, die ze niet verhuren aan derden. Dat schat BNP Paribas Fortis op basis van een eerder onderzoek en recente cijfers.  

  In maart 2015 werd becijferd dat Belgen ongeveer 385.000 vakantiestekjes bezaten louter voor eigen gebruik. Op basis van de leningen verstrekt tot eind juni 2016, plus de inschatting van wat concurrerende banken presteerden, concludeert BNP Paribas Fortis dat dat moet zijn aangegroeid tot ongeveer 410.000.  Lage rente Een kleine helft ervan (45%) ligt in het buitenland.

  Ruim een kwart is aan de Belgische kust gelegen, en zowat 10 procent in de Ardennen. "Vooral door de lage rente blijft investeren in een tweede verblijf in trek", zegt Greet Van Criekingen, productmanager bij BNP Paribas Fortis. "Mensen zoeken een bestemming voor hun spaargeld, en profiteren van de lage rente om een deel bij te lenen. Als van een bestaand woonkrediet al een ruim deel is afbetaald, kunnen ze bijlenen binnen dat contract, zonder een bijkomende hypotheek te moeten vestigen.

  Dat bespaart een hoop notariskosten."  Sommigen profiteren van de lage rente om nu alvast een tweede pand te kopen dat ze later als vaste woonst willen betrekken.  

  Bron: De Tijd

 • 02
  sep

  Belgisch gezin kan 33.000 EURO meer ontlenen

  Een instapklare woning in ons land is op twee jaar tijd gemiddeld 10.000 euro duurder geworden, maar door de dalende rentevoeten kunnen Belgen fors meer lenen voor een huis. Met dezelfde maandlast kan een doorsnee gezin nu 33.000 euro meer ontlenen, zo blijkt uit een onderzoek van Immotheker.   Immotheker, onafhankelijk specialist in woonkredietadvies en vermogensopbouw, analyseerde 300.000 …

  Een instapklare woning in ons land is op twee jaar tijd gemiddeld 10.000 euro duurder geworden, maar door de dalende rentevoeten kunnen Belgen fors meer lenen voor een huis. Met dezelfde maandlast kan een doorsnee gezin nu 33.000 euro meer ontlenen, zo blijkt uit een onderzoek van Immotheker.  

  Immotheker, onafhankelijk specialist in woonkredietadvies en vermogensopbouw, analyseerde 300.000 simulaties die kredietnemers de afgelopen 2 jaar op haar website maakten. De eerste helft van 2015 werd vergeleken met 2013. Er werd gekozen voor woonkredieten met de meest frequente looptijd van 25 jaar.  Een huis in België werd gemiddeld 10.000 euro duurder: van 240.000 euro voor een instapklare woning in 2013 naar 250.000 euro in 2015. 

  Over diezelfde periode zijn de rentevoeten voor leningen op 25 jaar echter gedaald van 3,9% naar 2,57%. Met een maandlast (1.120 euro) van een doorsnee gezin kan de Belg op 25 Jaar vandaag 33.000 euro méér ontlenen. Dat betekent € 249.000 tegenover 216.000 euro 2 jaar geleden.  ‘Kopers hebben hierdoor een ruimere keuze binnen het woningaanbod’, klinkt het bij Immotheker. ‘Zo kan een doorsnee gezin met zijn inkomen (3.200 euro/maand en 50.000 euro eigen middelen) vandaag 54% van het beschikbare woningaanbod kopen, tegenover 44% twee jaar geleden.’

 • 02
  sep

  Belgisch vastgoed blijft waardevaste investering

  De aankoop van een woning vergde in België tijdens de eerste helft van dit jaar een investering van gemiddeld 207.721 euro. Dat betekent een stijging met 3,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook villa's (+2,8%) en appartementen (+1,4%) werden duurder. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Volgens waarnemers mag vastgoed zich een waardevast product noemen. “Beleggers …

  De aankoop van een woning vergde in België tijdens de eerste helft van dit jaar een investering van gemiddeld 207.721 euro. Dat betekent een stijging met 3,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ook villa's (+2,8%) en appartementen (+1,4%) werden duurder. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Economie. Volgens waarnemers mag vastgoed zich een waardevast product noemen. “Beleggers hebben buiten vastgoed nog weinig alternatieven”, luidt het.

  Een gemiddeld appartement werd verkocht voor 222.381 euro en werd daarmee 1,4 procent duurder in één jaar tijd. Het voorafgaande jaar was er zelfs een toename met 4,1 procent.De prijsstijgingen worden volgens waarnemers vooral gedragen door de historisch lage rente en de lage opbrengsten van spaarproducten en obligaties.  Waardevaste investering “Beleggers hebben buiten vastgoed nog weinig alternatieven”, luidt het.

  “Bij de meeste spaarrekeningen is inmiddels nagenoeg elk rendement verdwenen. Datzelfde kan gezegd worden van obligaties, terwijl ook de volatiele situatie op de aandelenmarkten veel partijen afschrikt.”  “Rekening houdend met een inflatieniveau van 2 procent kan vastgoed zich een waardevast product noemen.

  Dat zorgt echter ook dat vele jonge gezinnen op zoek naar hun eerste woning geconfronteerd worden met de concurrentie van beleggers die vastgoed kopen om te verhuren.”  Constante stijging De woningprijzen in België kenden de voorbije kwarteeuw nagenoeg een constante stijging, met enkele uitzonderingen. De prijs van een villa in Brussel blijkt tegenover vorig jaar met 12,5 procent tot 931.012 euro te zijn gedaald, maar dat is volgens experts louter een neutralisatie van de sterke groei vorig jaar. Ook de Vlaamse appartementen lieten een daling van 0,5 procent optekenen tot 229.578 euro. Al is er over een periode van tien jaar nog altijd sprake van een prijsverdubbeling.  

  ron: FOD Economie

   

 • 01
  sep

  Waterverbruik op kot 100 euro duurder?

  Studenten die op kot gaan, zullen 100 euro extra aangerekend krijgen voor hun waterfactuur. Dat zegt sp.a-parlementslid Rob Beenders. De extra kost is volgens hem een gevolg van de hervorming van de waterfactuur die minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft ingevoerd. Het kabinet van Schauvlieghe (CD&V) ontkent echter: "In een klassiek studentenhuis geldt geen vastrecht per kot."   Op…

  Studenten die op kot gaan, zullen 100 euro extra aangerekend krijgen voor hun waterfactuur. Dat zegt sp.a-parlementslid Rob Beenders. De extra kost is volgens hem een gevolg van de hervorming van de waterfactuur die minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft ingevoerd. Het kabinet van Schauvlieghe (CD&V) ontkent echter: "In een klassiek studentenhuis geldt geen vastrecht per kot."  

  Oppositiepartij sp.a heeft zich altijd verzet tegen de hervorming omdat die volgens haar nadelig is voor onder meer alleenstaanden en kleine gezinnen. Ook voor studenten dreigt de hervorming nadelig uit te vallen. Er is namelijk een extra 'vastrecht' van 100 euro per wooneenheid ingevoerd. Daarmee dekt de drinkwatermaatschappij de kosten die men maakt om op elk moment van de dag drinkbaar water te leveren (bv. aanleggen van nieuwe leidingen).

  Het vastrecht is een forfaitair bedrag ongeacht het waterverbruik. Gezinnen krijgen een korting van 20 euro per gedomicilieerde. Een alleenstaande betaalt met andere woorden 80 euro, een gezin met 5 personen moet niets betalen.  Geen aparte wooneenheid Het kabinet van Schauvliege ontkent echter dat studenten meer zullen moeten betalen.

  "In een kot met een gemeenschappelijke keuken en dito sanitair, geldt de kamer op zich niet als aparte wooneenheid. Als je een huis met vijf studenten hebt, dan geldt slechts één keer het vastrecht. Daarnaast zijn er verbruikskosten. Een studentenwoning met een eigen keuken of kitchenette en een eigen douche is wel een wooneenheid en betaalt apart het vastrecht", zegt Jan Pauwels, de woordvoerder van Schauvliege in De Tijd.  

  De Vlaamse Milieumaatschappij, die onder meer de regulator voor het leidingwater is, bevestigt dat een studentenhuisvesting maar als een aparte wooneenheid wordt beschouwd als er eigen sanitair en kookgelegenheid is.  

  Bron: Het Laatste Nieuws & De Tijd

 • 31
  aug

  Pop-up stores: nieuw decreet van kracht vanaf 1 september

  Net voor de zomer lieten we weten dat het Vlaams Parlement een nieuw decreet rond pop-up stores had goedgekeurd. Het decreet introduceert een bijzonder huurregime voor handelsverhuringen met een duurtijd van maximaal één jaar.  Intussen werd het decreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (BS 26-07), wat betekent dat het in werking treedt op 1 september.

  Net voor de zomer lieten we weten dat het Vlaams Parlement een nieuw decreet rond pop-up stores had goedgekeurd.

  Het decreet introduceert een bijzonder huurregime voor handelsverhuringen met een duurtijd van maximaal één jaar.  Intussen werd het decreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (BS 26-07), wat betekent dat het in werking treedt op 1 september.