meer criteria

 

Nog een activiteit is het beheer of privaatbeheer van onroerende goederen. Een familiepatrimonium, een patrimoniumvennootschap of het meest bescheiden appartement of woonhuis, kunnen door ons beheerd worden als het pure rentmeesterschap. De relatie tussen huurders en eigenaars wordt volledig omgeleid via ons zodat wij de spreekbuis van de eigenaars worden en totale privacy verkrijgt.

Hierdoor heeft u als eigenaar nooit rechtstreeks contract met de huurders en vice versa.

Onze naam als tussenpersoon komt terecht in de huurovereenkomst en de huurgelden worden gestort op onze derdenrekening die nadien aan u worden doorgestort. Alles wordt door ons opgevolgd: betaling huurgelden, vervaldagen, indexaties, onderhoud, enz.

Maandelijks krijgt u een rekeninguittreksel en overzicht van de prestaties.

Het ereloon voor deze dienst bedraagt het standaardereloon van 7,26 % (of 6% + 21% BTW) op de huurgelden.

Aarzel niet, bel nu en neem vrijblijvend met ons contact op voor een vrijblijvende afspraak.