meer criteria

 

De verkoop van een onroerend goed is voor veel eigenaars een sleutelmoment. Na het nemen van de eigenlijke beslissing, volgt het praktische deel van de verkoop. Dit begint bij het opvragen van allerlei wettelijk verplichte attesten en documenten die noodzakelijk zijn voorafgaand aan het te koop stellen. Nadien volgt de opvolging, het op de markt zetten, de publiciteit, de bezoeken, de onderhandelingen, enz.

Hiervoor heeft u een professionele partner nodig die dit alles van u overneemt zodat de verkoop zorgeloos kan voltrokken worden, waarbij u toch de touwtjes in handen heeft.

Dankzij de professionele aanpak, de combinatie van doelgerichte publiciteit, jarenlange ervaring, kennis van de vastgoedmarkt, uitgebreid cliënteel en commerciële feeling, zijn we ervan overtuigd dat we elke eigendom op korte termijn kunnen verkopen aan de beste prijs zonder dat u zelf enige inspanning hoeft te leveren.

We zorgen voor:

- het opmaken van een aantrekkelijk verkoopdossier

- het nemen van professionele foto's

- het opvragen van alle wettelijk verplichte attesten (bodemattest, energieprestatiecertificaat (epc), keuring elektriciteit, kadastraal en stedenbouwkundig uittreksel, enz.)

- alle publiciteit (o.a. websites zoals immoweb, zimmo, vlan, hebbes, enz.) alsook geschreven media en magazines met wie we advertentiecontracten lopende hebben zoals Logic Immo en Home Trends - inclusief verkoopborden (indien gewenst - dit beslist u zelf)

- de regeling van de bezoeken die persoonlijk begeleid worden

- onderhandelingen met kandidaat-kopers- opmaken verkoopovereenkomst en regeling voor u van het financiële aspect

- algemene begeleiding tot aan de notariële akte

U krijgt regelmatig een  gedetailleerd evaluatierapport aangaande de tekoopstelling van uw eigendom. Daarop staan vermeld: bezoeken, gevoerde publiciteit en de respons, reacties pro en contra van kandidaten, enz. Op die manier krijgt u een duidelijk zicht over de verkoop van uw eigendom en het verloop van de verkoopcampagne.

U neemt geen enkel risico aangezien wij steeds werken volgens het systeem no cure no pay waardoor u totale garantie verkrijgt. Concreet betekent dit dat wij slechts gerechtigd zijn op een ereloon als de woning effectief verkocht wordt.

Onze talrijke klanten in onze databank zoeken vandaag de dag actief naar eigendommen groot Gent, steeds binnen een bepaalde prijsklasse. Ongetwijfeld kunnen we een aantal kandidaat-kopers voorstellen die in aanmerking komen voor uw eigendom.

Het ereloon dat wij hanteren bedraagt bij realisatie van de verkoop 3,63% (of 3% met daarop 21% BTW). Dit is het gangbare standaardereloon en is pas te betalen bij het verlijden van de akte als de verkoop onherroepelijk voltrokken is.

Uiteraard staan we ter uwer beschikking voor al uw bijkomende vragen en inlichtingen. Graag nodigen we u uit in onze kantoren voor een vrijblijvende kennismaking. Het is ons vak om eigendommen aan te prijzen en te verkopen. Met onze ervaring van meer dan 50 jaar, beschikken we over de kennis, de middelen en het cliënteel.

Aarzel niet, bel nu of mail en neem met ons contact op voor een vrijblijvend gesprek.