Nieuws

01-10-2019

Alles wat u moet weten over de woonbonus

Dat het einde van de woonbonus nabij is, weet intussen iedereen wel. Er bestaan momenteel echter nog heel wat vraagtekens rond de modaliteiten en de inwerkingtreding. Vastgoedkantoren worden overspoeld met vragen van ongeruste (kandidaat-)kopers en eigenaars. Terecht, want vast staat dat slechts een klein deel van de woonbonus wordt gecompenseerd via een korting in de registratierechten.

Uiteraard willen we kandidaat-kopers en eigenaars correct kunnen informeren. Dat proberen we te doen door drie vragen te beantwoorden:

1. Wat weten we op 4 oktober 2019 zeker?
2. Waarover bestonden/bestaan nog vraagtekens?
3. Met welke aandachtspunten en bijzonderheden hou je best nog rekening?


Spoedig nadat bekend werd dat Matthias Diependaele als minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed bevoegd is voor het zogenaamde ‘uitdoofscenario voor de woonbonus’, werd wegens hoogdringendheid een brief gericht aan de nieuwe minister. In die brief werd gewezen op de voornaamste pijnpunten waar de sector nu mee wordt geconfronteerd. Zo werd gevraagd onder meer om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven over de vraag of de datum van de authentieke akte, dan wel de datum van de ondertekening van de compromis doorslaggevend zal zijn. Verder komen in de brief een resem belangrijke vragen aan bod, waarvoor we prioritair aandacht vragen.

Nieuw feit deze ochtend (4/10/2019) is ook het interview met minister Diependaele in het Radio 2-programma De Inspecteur. Daarin heeft de minister aangegeven dat er geen overgangsregeling komt, dat voor de woonbonus de datum van de kredietakte doorslaggevend is en dat de bestaande contracten gehonoreerd zullen worden.

De Vlaamse Belastingdienst heeft ondertussen beloofd dat er begin volgende week een FAQ zal verschijnen.

Wat weten we op 4 oktober zeker?

De afgelopen maanden is herhaaldelijk één en ander in de media gepubliceerd over de vermeende plannen van de nieuwe Vlaamse meerderheid rond de woonbonus. Met de goedkeuring van het regeerakkoord hebben we nu echter een tekst om op terug te vallen.

Waarover bestonden/bestaan nog vraagtekens?

Aangezien er tot nader order nog geen regelgevende teksten zijn goedgekeurd is eigenlijk nog niets in kannen en kruiken. Maar we moeten ons natuurlijk ergens op kunnen baseren. Het Vlaams regeerakkoord vormt voorlopig die basis. Daarin zitten echter veel lacunes. De belangrijkste vragen zijn opgenomen in de besproken brief. Hieronder de kernpunten:

1/ Datum van inwerkingtreding – ijkpunt binnen vastgoedtransactie
2/ Bestaande contracten
3/ Modaliteiten van de aangepaste registratierechten (o.m. rechtenvermindering)
4/ Statuut van de koper van de niet-enige gezinswoning
5/ Statuut van de koper van een nieuwbouwwoning

Wat zijn de gevolgen in geval van een hypotheekoverdracht?

Elke fiscale hervorming gaat gepaard met een zoektocht naar wat nu de overblijvende opties zijn. Dat zal ongetwijfeld ook deze keer fiscalisten tot de nodige creativiteit oproepen. Soms wordt die creativiteit naderhand de kop ingedrukt door de politiek. Zo raden we de vastgoedkantoren aan om rekening te houden met de kans dat bij de federale regeringsonderhandelingen de zogenaamde ‘federale woonbonus’ en de positie van onroerende investeringen binnen het langetermijnsparen wellicht op tafel zullen komen (en mogelijk ook ten grave zullen worden gedragen).

Wat de komende jaren wellicht een stuk interessanter en dus frequenter zal worden, is de constructie van de hypotheekoverdracht. Wordt vervolgd.

 

Bron: CIB