Nieuws

14-05-2018

Belasting op reële huurinkomsten? Horrorscenario voor private huurmarkt

België werd onlangs door het Europees Hof van Justitie veroordeeld omdat de belasting op inkomsten uit onroerende goederen anders wordt berekend voor woningen in ons land dan voor woningen in het buitenland. “Dat is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal”, klonk het bij het Hof. Ons land moet nu op zoek naar een oplossing. Een van de pistes die op tafel liggen, is om overal de reële huurinkomsten te belasten. Het idee alleen al leidt tot de nodige onrust op de private huurmarkt, en daar is niemand bij gebaat. Vanuit CIB Vlaanderen doen we er intussen alles aan om de beleidsmakers duidelijk te maken dat een dergelijke ‘oplossing’ grote gevaren inhoudt.

Kern van het probleem is dat in de personenbelasting van oudsher wordt gebruikgemaakt van het kadastraal inkomen als belastbare basis voor onroerende inkomsten die in België worden gerealiseerd. Dit met uitzondering van woningen die voor professionele doeleinden worden verhuurd. Voor buitenlands vastgoed ligt het anders en werkt men met de werkelijke huurinkomsten of met de reële huurwaarde (naargelang het pand wordt verhuurd of niet). Dat onderscheid is voor de Europese Commissie al lang een doorn in het oog en was aanleiding om een procedure voor het Europees Hof van Justitie op te starten. Dit Hof heeft zich nu (reeds voor de tweede keer) uitgesproken, met als doel de regering tot actie te dwingen.

Twee opties
De berichtgeving in de media was vrij uiteenlopend. In De Tijd bijvoorbeeld werd terecht vermeld dat de regering twee opties heeft. De eerste is om voor buitenlandse panden over te stappen op het gebruik van een vorm van kadastraal inkomen. Niet onbelangrijk om hierbij op te merken is dat men de voorbije jaren deze richting reeds is ingeslagen. Een circulaire uit 2016 laat namelijk toe dat voor niet-verhuurde panden het lokale equivalent van het KI, zoals de Franse ‘valeur cadastral locative’ en de Nederlandse WOZ-waardering, aangewend mogen worden.

In andere nieuwsartikels werd louter gefocust op optie nummer twee, met name het belasten van de werkelijke huurinkomsten voor alle vormen van vastgoed waaronder ook woningen gelegen in België. Dat is voor private verhuurders een absoluut horrorscenario. Iedereen die op de vastgoedmarkt actief is, weet hoe gevoelig het perspectief van de reële huurinkomsten ligt. Het idee alleen al zorgt voor veel onrust en resulteert zonder twijfel in desinvestering, met als resultaat dat de private huurmarkt zwaar getroffen wordt en de huidige discrepantie tussen vraag en aanbod nog zal toenemen.

 

Bron: CIB