Nieuws

Boskaart wordt definitief ingetrokken

De omstreden boskaart wordt definitief ingetrokken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet een alternatief uitwerken.

De Vlaamse regering boog zich zopas over het dossier van de zonevreemde bossen en de boskaart met 12.000 ha beschermde bossen. Binnen de coalitie was de voorbije dagen flink wat wrevel over  de manier waarop minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de kwestie afgelopen vrijdag heeft aangepakt. Toen maakte Bourgeois bekend dat de boskaart zou worden ingetrokken zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan op de hoogte te brengen.

Schauvlieges partijgenote en viceminister-president Hilde Crevits noemde die démarche van Bourgeois betreurenswaardig en hopelijk eenmalig. Open Vld'er Bart Tommelein zei verrast te zijn en vond dat dit 'beter niet gebeurd was'.  "Ik heb niemand de zwartepiet toegespeeld", verdedigde Bourgeois zich. "Ik betreur dat nu op de communicatie gefocust wordt. (...) Ik begrijp dat iedereen het inhoudelijk eens is. Wat is dan het probleem als ik vertolk wat er in de regering leeft?" Volgens de minister-president was er 's morgens in de regering over gepraat en had hij aangekondigd de zaak van dichtbij tegen het licht te houden.

De Vlaamse regering heeft intussen zoals verwacht beslist om de boskaart definitief terug te trekken. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege moet nu een alternatief uitwerken, klonk het achteraf op een persconferentie. Ook het relletje omtrent de communicatie over het dossier is afgesloten. "De bladzijde is omgedraaid", klonk het bij minister Hilde Crevits.

Alternatief

“Het doel blijft om de zonevreemde bossen te beschermen zoals in het regeerakkoord staat. Het is de ambitie om dat nog deze regeerperiode in orde te brengen”, aldus minister Schauvliege. Dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) vrijdag aankondigde dat de boskaart zou ingetrokken worden, zonder de bevoegde minister Schauvliege daarvan te verwittigen, veroorzaakte ergernis bij de coalitiepartners, met name bij CD&V. De Vlaamse christendemocraten vonden dat bevoegd minister Schauvliege door die démarche in haar hemd was gezet en bestempelden het optreden van Bourgeois als “deloyaal”.

Op een extra ministerraad maandagavond werden de plooien binnen de regering-Bourgeois gladgestreken. “Het zijn geen fijne dagen geweest. Maar we hebben een grondig gesprek gehad en de bladzijde is omgedraaid”, aldus minister Schauvliege. Over hoe de kwestie intern is uitgepraat wilden de leden van de regering weinig commentaar kwijt. Inhoudelijk is beslist de bestaande boskaart in te trekken en het bijhorende openbaar onderzoek te schorsen. “De lokale besturen worden daarvan morgen (dinsdag, red.) op de hoogte gebracht”, aldus Schauvliege.

Minister Schauvliege krijgt nu de taak om “een alternatief” uit te werken. Het doel blijft om te komen tot een regeling voor de bescherming van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Welke scenario’s daarbij op tafel liggen, kon minister Schauvliege nog niet zeggen. Bedoeling is wel om een oplossing uit te werken “met voldoende aandacht voor rechtszekerheid” en het is ook de ambitie om die oplossing nog deze regeerperiode af te ronden.

Bron: Het Belang van Limburg