Nieuws

Energievereisten voor niet-residentiële gebouwen voortaan strenger

Sinds 1 januari 2017 geldt er een E-peil voor alle niet-residentiële gebouwen. De verplichting om bij nieuwbouw of heropbouw aan bepaalde energetische normen te voldoen, beperkt zich voor niet-residentiële gebouwen niet langer tot kantoren en scholen.

De wijziging is het gevolg van een aanpassing van het Energiebesluit eind 2015.

Situatie tot 2017: enkel kantoren en scholen

Tot 1 januari 2017 bleven de gekende  E-peilgrenzen voor kantoren en scholen van kracht:

  • E60 voor een stedenbouwkundige melding of vergunningsaanvraag ingediend voor 1 januari 2016
  • E55 voor een stedenbouwkundige melding of vergunningsaanvraag ingediend vanaf 1 januari 2016 (E50 in geval van een kantoor van een publieke organisatie)

Voortaan E-peileisen voor alle niet-residentiële gebouwen

Voor vergunningsaanvragen, ingediend vanaf 1 januari 2017, gelden E-peileisen voor alle niet-residentiële gebouwen.  Het eisenniveau is afhankelijk van de functie van het op te richten gebouw. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, moeten voortaan ook o.a. rusthuizen, sporthallen en handelszaken aan strengere energienormen beantwoorden. Na 2017 is er een verstrengingspad voor kantoren, onderwijsgebouwen, technische ruimten en gemeenschappelijke ruimten.