Nieuws

Huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden

De Vlaamse regering heeft het huurdecreet goedgekeurd. De huurwaarborg wordt opgetrokken van twee naar drie maanden.

Minister van Wonen Liesbeth Homans beschouwt de hogere huurwaarborg als tegenprestatie voor de ­zogenaamde huurwaarborg­lening. Een huurder zou de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening kunnen storten zonder dat de verhuurder de afkomst van het geld (een lening) kent. Ze wijst er ook op dat een voldoende hoge huurwaarborg verhuurders kan overtuigen om te verhuren aan 'minder voor de hand liggende huurders'.

CD&V was het oorspronkelijk niet eens met de verhoging van de waarborg tot drie maanden, maar omdat er een reeks flankerende maatregelen komt gaat nu toch iedereen akkoord. Zo komt er een renteloze, anonieme huurwaarborgregeling. "Heel wat verhuurders weigeren immers een waarborg die afkomstig is van het OCMW", zegt minister Homans. Ook de OCMW's verlenen indien gewenst nog steeds een waarborg, de huurder kiest.

Belangrijk voor CD&V is dat de verhoging van de huurwaarborg pas zal worden ingevoerd van zodra de renteloze lening beschikbaar is.

Geconventioneerd huren
Nieuw is voorts dat huurder of verhuurder ook bij het aflopen van het contract een plaatsbeschrijving kunnen vragen en dat huurcontracten makkelijker kunnen worden opgezegd voor een renovatie. Huurders moeten zich voortaan ook verplicht verzekeren voor waterschade.

In de toekomst zullen ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund worden, net als huurdersverenigingen. Op die manier moeten ze onder meer extra armslag krijgen in het sensibiliseren voor discriminatie op de huurmarkt.

Homans belooft tot slot ook werk te maken van het geconventioneerd huren, voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale woning. Dat systeem wordt in een ander decreet gegoten, dat samen met het huurdecreet in het voorjaar in het parlement zal komen.

Bron: Knack