Nieuws

12-03-2019

In 2022 meer flats dan vrijstaande huizen

De ‘appartementisering’ van Vlaanderen zet in sneltempo door. Een vierde (27%) van alle bestaande woningen zijn appartementen. En dat aantal stijgt tegen 2022 tot 29 procent, blijkt uit prognoses van de Vlaamse Confederatie Bouw die De Tijd kon inkijken. De appartementen zullen zo de ‘open bebouwing’ - vrijstaande huizen - verdringen als voornaamste woonvorm.

Elk jaar is er door de groei van de bevolking nood aan zo’n 30.000 extra woningen per jaar. Dat is het equivalent van het totale bestaande woningbestand van een centrumstad als Genk of Roeselare. De samenstelling van de gezinnen verandert ook drastisch. Tegen 2030 zullen er 150.000 meer eenpersoonshuishoudens (+16 procent) zijn waarvoor meer appartementen nodig zijn. Dure en schaarse bouwgronden, de verstedelijking, de mobiliteitsproblematiek en de noodzaak tot verdichting om de klimaatdoelstellingen te halen werken de appartementisering ook in de hand.

Anderzijds zullen er 75.000 meer koppels met kinderen (plus 10 procent) zijn. "Er zijn niet alleen extra woningen nodig, maar een andere mix van woningen", benadrukt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Historisch record
De appartementisering van Vlaanderen zet zich in sneltempo door. Het aantal vergunde appartementen steeg van 16.000 in 2011 naar volgens de eerste ramingen 30.000 in 2018. Voor huizen bleef het aantal vrij stabiel rond 15.000, met een uitschieter van 17.000 in 2018 als gevolg van gewijzigde regelgeving. Vorig jaar waren 63 procent van alle vergunde nieuwbouwwoningen appartementen. Dat is een historisch record.

27 procent van alle bestaande woningen zijn nu appartementen. Volgens projecties van de VCB zullen appartementen rond 2022, met een verwacht aandeel van ongeveer 30 procent, de open bebouwing als belangrijkste woonvorm voorbijsteken.

Open bebouwing
De opmars van de woonvorm appartementen gaat in Vlaanderen – vooral te nadele van de gesloten bebouwing, zeg maar de rijwoningen. Het aandeel van de eengevelwoning daalde sinds de start van het millennium van 27 procent naar 23 procent. In de steden en de kernen van de dorpen worden massaal verouderde rijwoningen afgebroken om er appartementen op te zetten.

De open bebouwing, van villa’s tot kleine viergevelwoningen in verkavelingen, is nog steeds de voornaamste woonvorm. Het aandeel is wel gedaald van 32 procent naar 30 procent. Volgens projecties van de VCB zullen appartementen rond 2022, met een verwacht aandeel van ongeveer 29 procent, de open bebouwing als belangrijkste woonvorm voorbijsteken.

Niet alleen dure en schaarse bouwgronden, maar ook een regelgever die nauwelijks nog open bebouwingen in nieuwe verkavelingen toelaat, dragen daartoe bij. In het noorden van Limburg en in de Kempen vindt men relatief het meest open bebouwing.

Middenmoter
Appartementen zijn al langer het voornaamste woontype in het Brussels Gewest. Drie op de vijf woningen zijn een appartement. De verdere appartementisering in en rond de hoofdstad ging vooral ten koste van de rijwoningen die plaats moesten maken voor appartementen. De appartementsbouw buiten Brussel is het sterkst in de 13 Vlaamse centrumsteden en de kuststeden. Vorig jaar werd volgens cijfers van ING het meeste bouwvergunningen voor appartementen geregistreerd in Antwerpen (2.380), Gent (1.900) en Oostende (1.770). In de top 20 zitten vijf kustgemeenten.

Op Europees vlak kan men België met moeite een middenmoter op het vlak van de appartementisering noemen. Volgens Europese cijfers zijn er in Europa maar vijf landen waar een kleiner deel van de bevolking in appartementen woont dan in België: het VK, Nederland, Noorwegen, Ierland en Kroatië.

Het cliché dat de Belg in zijn fermette op het platteland woont en de Nederlander in zijn flat in een woontoren, klopt niet. Er wonen relatief meer Belgen in een appartement dan Nederlanders. België blijkt op het vlak van de open bebouwing helemaal geen koploper. De dure grondprijzen zijn daar niet vreemd aan.

Bron: De Tijd