Nieuws

12-08-2020

Nieuw reglement elektrische installaties sinds 1 juni 2020. Wat verandert er bij verkoop of verhuur?

Wijziging AREI op 1 juni 2020

Op 1 juni is een nieuw AREI in werking getreden dat het vorige van 1981 vervangt. Alle elektrische installaties moeten voldoen aan de nieuwe regels.

Het nieuwe AREI brengt de belangrijkste reglementaire voorschriften voor elektrische installaties in België samen. Het bestaat uit 3 thematische boeken:

  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning;
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
     

Het nieuwe AREI is een reglement voor zowel de nieuwe installaties als de bestaande installaties waarop het vorige AREI van toepassing is. Voor huishoudelijke installaties is het ook van toepassing op de oude installaties van een wooneenheid waarvan de aanleg is aangevat vóór 1 oktober 1981 en waaraan sedert die datum geen belangrijke wijzigingen of uitbreidingen zijn aangebracht, ofwel in het geval van een verzwaring van de aansluiting op het verdeelnet, ofwel wanneer de wooneenheid het voorwerp uitmaakt van een verkoop.

Verplicht bij verkoop woning

Ook in het nieuwe AREI is een elektrische keuring verplicht bij de verkoop van een woning. 

De keuring van de huishoudelijke elektrische installatie is sinds 1 juli 2008 verplicht bij de verkoop van een woning met een installatie van voor 1 oktober 1981. De verkoper moet de elektriciteitskeuring op zijn kosten laten uitvoeren door een erkend keuringsorganisme. Bij verkoop van een woning met een installatie van na 1 oktober 1981 geldt er geen specifieke keuringsplicht bij verkoop, maar wel een algemene herkeuringsplicht na verval van het attest. Een positief keuringsattest is 25 jaar geldig.

Wijziging gemengde woning privé-beroep

Voor een pand dat een woning, maar ook beroepsactiviteiten bevat (bvb. een artsenpraktijk), was tot nu toe een keuring om de 25 jaar voldoende. In het nieuwe AREI valt het beroepsdeel onder de niet-huishoudelijke installaties. Na de eerste keuring volgens het nieuwe AREI moet de volgende keuring gebeuren binnen de vijf jaar.

Verkoop handelspand: geen verplichting tot keuring

Bij de verkoop van een handelspand is de keuring nog steeds niet verplicht. Wel moet de verkoper beschikken over een dossier van een niet-huishoudelijke elektrische installatie met daarin de schema’s, plannen en documenten in de zin van afdeling 9.1.1. van Boek 1 van het nieuwe AREI. De verkoper zal dit ten laatste bij de ondertekening van de notariële akte aan de koper overhandigen.

Bij verhuur van een handelspand is er evenmin een verplichting tot keuring, maar moet de verhuurder een kopie van het dossier van een niet-huishoudelijke elektrische installatie met daarin de schema’s, plannen en documenten ter beschikking van de huurder stellen.