Nieuws

23-08-2019

Uitdoving woonbonus en verlaging registratierechten?

De startnota van Bart De Wever ging niet onbesproken voor-bij.  ‘Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en verla- gen we de registratierechten.’ Dat was dé blikvanger.

De fiscale stimulans wordt dus gecentraliseerd op het moment   van aankoop. Dat de transactiekosten verlaagd worden, is positief. Net zoals we als sector niet blind mogen zijn voor enkele terechte kritieken op de woonbonus. Anderzijds is er de vrees dat een verlaging van de registratierechten slechts een gedeeltelijke compensatie zal vormen.

We illustreren met een voorbeeld (een huis aangekocht voor €250.000, met een lening over 20 jaar). Na 20 jaar zal de woonbonus €15.200 opgeleverd hebben. Dat is het equivalent van 6% registratierechten. Het tarief zou dus moeten zakken naar 1%. Zo kampen de regeringsonderhandelaars meteen met twee moeilijkheden. De verlaging van de registratierech -ten vereist een zware budgettaire inspanning, omdat dit meteen minder ontvangsten impliceert, terwijl de niet-uitge-geven middelen voor de woonbonus in de tijd gespreid zijn.

En het voordeel van de woonbonus is gekoppeld aan de   looptijd van de lening, terwijl de registratierechten gekop-peld zijn aan de verkoopprijs: hoe brengt men dit in even-wicht? Bovendien is er nog de rechtenvermindering: wordt die uitgebreid? Wordt de grens van €200.000 aangepakt?

Andere vraag is of we een nieuwe rush op vastgoed krijgen, zoals eind 2014? Die kans is zeer reëel, aangezien de woonbonus  zou uitdoven vanaf 1 januari 2020. Het lijkt quasi ondenkbaar dat men zou morrelen aan de bestaande contracten.

.Wie dus nog voor het jaareinde koopt, heeft een goede kans om van het huidige systeem te genieten. Het is belangrijk dat de regeringsonderhandelaars dat snel bevestigen. Deze kopers doen daar wellicht hun voordeel bij. Want de kans dat men beter af is met de verlaging van de registratierech-ten isj jammer genoeg klein

Bron: CIB Vastgoedflitsen