Nieuws

11-12-2019

Wat verandert er in 2020?

DAKISOLATIE

Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten alle daken van woningen en huurwoningen vanaf 1 januari 2020 voorzien zijn van isolatie. De verplichte dakisolatie moet voldoen aan de R-waarde of warmteweerstand van minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt). Dat komt ongeveer overeen met een isolatielaag van zo’n 3 à 4cm, afhankelijk van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt. Het gebrek aan voldoende dakisolatie kan resulteren in strafpunten vanwege de overheid en in een ongeschiktheid of onbewoonbaarheid.

RAAMISOLATIE

Vanaf 1 januari 2020 moeten ramen dubbel glas hebben. Het gebrek eraan kan resulteren in strafpunten, die gefaseerd kunnen worden toegekend (norm 2020 en norm 2023).
 
ROOKMELDERS
 
Tegen 2020 moeten ook alle woningen uitgerust zijn met een rookmelder ingevolgen een beslissing van het Vlaams Parlement. Dus niet enkel huurwoningen en -appartementen maar ook de eigen woonst.

VERWARMINGSKETELS

Voortaan dienen er strengere criteria gehanteerd worden bij het onderhoud van uw cv-ketel waarbij bepaalde waarden niet mogen overschreden worden.

EPC VERPLICHT VOOR NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is al meer dan tien jaar verplicht bij de verkoop en verhuur van residentiële gebouwen zoals woningen, appartementen, studio's, ... Vanaf 2020 zal ook bij de verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen verplicht een EPC aanwezig moeten zijn. Voorbeeldgebouwen die vanaf 2020 over dit EPC zullen moeten beschikken zijn kantoren, handelsruimten, horecazaken, praktijkruimten, B&B ’s en andere niet-residentiële bestemmingen. Het certificaat en de aanbevelingen zijn gelijkaardig aan die bij de residentiële gebouwen en kan opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

AFSCHAFFING WOONBONUS EN VERLAGING REGISTRATIERECHTEN TER COMPENSATIE

De nieuwe Vlaamse Regering schaft de woonbonus per 1 januari 2020 af. Door de woonbonus krijgen eigenaars die een lening aangaan voor de aankoop van hun gezinswoning een fiscaal voordeel gedurende de gehele looptijd van hun lening. Dat voordeel kan aardig oplopen, tot bijna 40.000 euro voor een koppel bij een lening van 25 jaar. De Regering beslist ter compensatie om het registratierecht op de gezinswoning te laten zakken, van 7 naar 6%. In 2002 verlaagden de registratierechten van 12,5% naar 10%, vorig jaar werden ze verder verlaagd naar 7% en binnenkort wordt het dus 6%. Dit betekent dat op 18 jaar tijd de registratierechten werden gehalveerd. 

Ter voorbeeld: bij een woning van 325.000 euro wordt vandaag 22.750 euro registratierecht betaald, vanaf 1 januari wordt dat 19.500 euro. Een onmiddellijke korting van 3.250 euro dus. Voor wie een woning van maximaal 200.000 euro koopt (of van max. 220.000 euro in de Vlaamse Rand rond Brussel of in de kernsteden), blijft de korting van 5.600 euro gelden. De korting bij een energetische renovatie blijft tot nader order ook 4.800 euro.  Wie energetisch renoveert betaalt op vandaag 6% registratierecht, maar dat wordt komend jaar verder verlaagd naar 5%. 

Ook wil de Vlaamse Regering inzetten op een verhoging van de renovatiegraad. De premies die gericht zijn op energiebesparing, kwaliteitsverbetering en aanpassing van de woning  worden in één loket gebundeld met het oog op een overkoepelende woningrenovatiepremie. Eigenaars zullen voor het verkrijgen van een substantiële renovatiepremie (min. € 5.000)  of energielening (min. € 7.500) over een EPC moeten beschikken. Naast de verplichte dakisolatie en dubbele beglazing zal gradueel een maximale EPC-score richting 2050 bepaald worden, rekening  houdend met de woningtypologie. De lange termijndoelstelling van gemiddeld 100 kWh/m2 wordt verfijnd.

Er was reeds bekend dat wie een onzuinige woning koopt of erft vanaf 2021 uiterlijk binnen de 5 jaar na notariële overdracht tot een energetische renovatie moet overgaan. Deze eigenaars zullen op een versoepeling van de voorwaarden voor een energielening kunnen rekenen. Daarnaast zullen huurwoningen moeten voldoen aan een steeds verbeterde maximale EPC-score. De mogelijkheid tot het opstellen van een lijst voor malafide huurders en verhuurders wordt onderzocht en op vlak van anti-discriminatie maatregelen op de huurmarkt wil men inzetten op zelfregulering en de versterking van de huidige instrumenten.