Nieuws

31-01-2020

Woonkrediet: vaste of variabele intrestvoet?

Bij de aanvraag van een woonkrediet word je gevraagd of je een vaste of een variabele rentevoet verkiest. Welke keuze maak je best? Het belangrijkste is dat je kiest voor de formule waar jij je het best bij voelt.

Wat is een vaste rentevoet?

Zeer eenvoudig: je geniet dezelfde rentevoet gedurende de volledige looptijd van je hypothecair krediet. Je weet dus vooraf perfect hoeveel je elke maand zult moeten afbetalen gedurende de volledige looptijd van je krediet. Schrik voor een rentzstijging is niet nodig, maar je kan ook niet profiteren van een rentedaling … Zekerheid is dé troef van een vaste rentevoet.

Wat houdt een variabele rentevoet in?

Een variabele rentevoet kan op vooraf vastgelegde tijdstippen wijzigen.

 • De rentevoet kan stijgen, zodat je maandelijkse aflossing de hoogte in gaat.
 • De rentevoet kan ook dalen, zodat je maandelijks minder moet afbetalen.


Wanneer en hoe vaak je rentevoet kan wijzigen, hangt af van de formule die je kiest. Zo kan je opteren voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet, driejaarlijks, vijfjaarlijks, … of voor een combinatie, waarbij de eerste herzieinng bijvoorbeeld volgt na tien jaar en vervolgens elke vijf jaar. Dit wordt uitgedrukt in een cijferformule.

Voorbeelden:

 • 1/1/1: de rentevoet kan elk jaar wijzigen
 • 5/5/5: elke vijf jaar kan de rentevoet aangepast worden
 • 10/5/5: de eerste renteherziening staat gepland na tien jaar, daarna telkens om de vijf jaar

 

Vaste of variabele rentevoet: waarop moet je letten?

Het belangrijkste is dat je kiest voor de formule waar jij je het best bij voelt. Wil je vooral zekerheid, dan is een vaste rentevoet de beste oplossing voor jou. Verkies je een zo laag mogelijke rentevoet, en ben je bereid om het risico te dragen dat die in de toekomst stijgt, dan is een variabele rentevoet voor jou wellicht beter. Op Hypotheek.be kan je een simulatie maken van je maandbedrag. Zo weet je al hoeveel je maandelijks moet terugbetalen en of dit bedrag in je budget past. Nadien kies je zelf nog welke formule je neemt.

Hoeveel kan je rentevoet maximaal stijgen of dalen?

De bank kan de rentevoet van je lening niet onbeperkt verhogen of verlagen.

 • Er wordt steeds een CAP aangeduid: dit is de maximale verhoging die bij een bepaalde kredietformule mogelijk is. Stel dat je kiest voor een formule 10/5/5 met een CAP van 2. Dit betekent dat de rentevoet tijdens de looptijd van je krediet maximaal met 2% kan stijgen of dalen. Bedraagt je rentevoet bij de start 2,1%, dan kan die dus maximaal dalen tot 0,1% en stijgen tot 4,1%.
 • De rentevoet van je lening mag nooit meer dan verdubbelen. Heb je een rentevoet bij de start van 1,5% met een CAP van 3, dan bedraagt de maximale verhoging dus slechts 1,5% (tot 3% dus) in plaats van 3% (tot 4,5%).
 • Kies je voor een rentevoet die elk jaar of elke twee jaar herzien kan worden, dan mag de stijging bij de eerste herziening maximaal 1% bedragen en in het derde jaar maximaal 2% (tegenover de oorspronkelijke rentevoet).
 • Elke maand wordt de referte-index gepubliceerd op de site van de FSMA. Bij elke herziening van de rentevoet van je krediet, past de kredietgever de volgende formule toe:
  nieuwe rentevoet = basisrentevoet + (nieuwe index - aanvangsindex).

 

Bron: Bouwen & Wonen