Wie een woning ouder dan 30 jaar verhuurt op het grondgebied Gent, moet voortaan conformiteitsattest voorleggen.

Verhuurders die in Gent een nieuw huurcontract afsluiten voor een woning van 30 jaar of ouder, moeten vanaf 1 oktober 2023 een conformiteitsattest kunnen voorleggen. De Stad Gent wil zo de kwaliteit van huurwoningen vergroten. De woningcontrole en het bijhorende attest zijn gratis.

Op dit moment beschikt ongeveer 21 procent van de huurwoningen in Gent over een geldig conformiteitsattest. Die attesten werden vrijwillig aangevraagd. Om de kwaliteit van de Gentse huurwoningen te vergroten, schakelt de Stad Gent nu een versnelling hoger. Verhuurders die in Gent een nieuw huurcontract afsluiten voor een woning van 30 jaar of ouder, moeten vanaf 1 oktober 2023 verplicht een conformiteitsattest kunnen voorleggen, of een aanvraag voor dat attest. Het attest blijft tien jaar geldig.

Een conformiteitsattest aanvragen kan via de website van de Stad. Een woningcontroleur van de Stad gaat na of de woning aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Wonen. Het gaat bijvoorbeeld om een controle van de elektriciteitskast, verwarmingsketel en watertoevoer. De controleur kijkt ook na of de rookmelders in orde zijn. De controle en het afleveren van het attest zijn volledig gratis.

Het conformiteitsattest is een volgende stap in een reeks beleidsinitiatieven die de Stad Gent de voorbije jaren nam om ook de huurwoningen kwaliteitsvoller te krijgen, zoals de oprichting van het Verhuurderspunt, de renovatiepremie en de ontzorging van verhuurders.

Bron: website stad Gent