Mail disclaimer


Alle e-mailberichten van en naar Immobiliën Crevits inclusief alle bijlagen, zijn strikt vertrouwelijk tussen de afzender en de bestemmeling. De inhoud is louter indicatief en niet-contractueel. Elk aanbod geformuleerd in e-mailberichten worden meegedeeld zonder enige verbintenis vanwege Immobiliën Crevits en kunnen geen enkele koop-, verkoop-, huur- en/of verhuurverplichting opleggen aan Immobiliën Crevits of haar vertegenwoordigers.