Huren


English version see below.


U bent op zoek naar een huurwoning of een -appartement? Hier kan u uw gegevens en criteria ingeven zodat u op de hoogte wordt gehouden van ons huidige en nieuwe aanbod. Door het ingeven van uw gegevens en criteria, aanvaardt u ons privacy beleid.

Indien u reeds een appartement of woonhuis of een ander onroerend goed bezocht heeft en u wenst het te huren, kan u onderstaande procedure doorlopen:

1. U dient een HUURVERZOEK in te dienen. Dit formulier HUURVERZOEK kan u downloaden door hier te klikken. Gelieve dit document zo volledig mogelijk in te vullen en per e-mail terug door te sturen naar [email protected] samen met een kopie (of foto) van uw identiteitskaart(en). U mag er zeker ook loonfiches of inkomstenbewijzen bij voegen. Uw gegevens worden met de grootste discretie en privacy behandeld. Uw huurverzoek wordt voorgelegd en besproken met de verhuurder. Nadien kan een kennismakingsgesprek volgen met de verhuurder.

2. Indien een overeenkomst wordt bereikt tussen de beide partijen, wordt u een ontwerp van huurovereenkomst overgemaakt om samen te komen met de verhuurder om de huurovereenkomst te ondertekenen. De verplichte registratie van de huurovereenkomst gebeurt door Immobiliën Crevits.

3. Huurwaarborg: deze wordt, overeenkomstig de huurwetgeving, geplaatst op een geblokkeerde huurwaarborgrekening.

4. Brandverzekering: een huurder dient een brandverzekering af te sluiten voor het gehuurde onroerend goed - een bewijs van dekking dient voorgelegd te worden bij de ondertekening. Immobiliën Crevits kan dit voor u regelen en werkt hiervoor samen met erkend Brocom-makelaar Coverrisk uit Gent, zie www.coverrisk.be.

5. Plaatsbeschrijving: bij verhuur van woningen, appartementen en studio's, is het wettelijk verplicht om bij in- en uittrede een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken. Deze kan opgemaakt worden door een onafhankelijk expert op gemeenschappelijke kosten of kan onderling tussen verhuurder en huurder opgemaakt worden. De plaatsbeschrijving beschrijft de toestand van het gehuurde goed bij ontvangst of bij teruggave. De verplichte registratie van de plaatsbeschrijving gebeurt door Immobiliën Crevits.

6. Overdracht: bij intrede van het gehuurde goed dienen de nutsvoorzieningen worden overgenomen: de formulieren die u hiervoor kunt gebruiken, kan u opvragen via e-mail op [email protected]. De activatie of overdracht van telefonie, internet en (digitale) televisie dient door de huurder te gebeuren.

Contacteer ons gerust voor alle vragen en bijkomende toelichting via e-mail of telefoon.

 English version.


If you are interested in renting a property, you have te fill out a document called ‘rental request’, which you can download by clicking here. Please fill this document out as completely as possible and send it by e-mail to [email protected], together with a copy (or photo) of your identity card(s).

You can certainly also enclose pay slips or income certificates. Your data will be treated with the utmost discretion and privacy. Your rental request is presented and discussed with the landlord. Afterwards, an introductory meeting can take place with the landlord.

 If an agreement is reached between you and the landlord, these will be the following steps:

1. You will be sent a draft rental agreement that needs to be signed by both parties. The legally required registration of the lease will be done by Immobiliën Crevits.

2. Rental guarantee: this is placed in a blocked rental guarantee account, in accordance with rental legislation.

3. Fire insurance: as a tenant, fire insurance must be taken out for the rented property - proof of coverage and payment of the premium must be presented at the latest upon receipt of the keys to the property.

4. Location description: when renting out houses, apartments and studios, it is legally required to draw up a detailed location description upon entry and exit. This can be drawn up by an independent expert or can be drawn up between the landlord and the tenant. The tenancy law stipulates that the costs for drawing up the inventory are shared by the landlord and the tenant, each for half. The inventory describes the condition of the rented property upon receipt and return. The mandatory registration of the inventory is done by Immobiliën Crevits.

5. Transfer of utilities: upon entry of the rented property, the utilities must be taken over: the forms that you can use for this will be provided to you. The activation or transfer of telephony, internet and (digital) television must be done by the tenant.

Feel free to contact us for all questions and additional information via [email protected] or telephone on 09 222 27 76.