Naast woorden vooral sterk in daden, al sinds 1960.
Nieuws

Maatregelen huurindexatie ondertussen van kracht.

Lees meer

Net goedgekeurd: de renovatieplicht (!) voor huizen en appartementen.

Lees meer

Asbestattest goedgekeurd. Alles wat u dient te weten.

Lees meer
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 501185 (Erkend in België)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be