Kopen


U wenst vastgoed aan te kopen? Hier kan u uw gegevens en criteria ingeven zodat u op de hoogte wordt gehouden van ons huidige en nieuwe aanbod. Door het ingeven van uw gegevens en criteria, aanvaardt u ons privacy beleid.

Sinds 1 januari 2022 is heel wat veranderd in Vlaanderen op het gebied van de registratierechten. Via deze link kan u heel wat nuttige informatie en tarieven hierover terugvinden.


De aankoop van een onroerend goed verloopt meestal in drie stappen: 

1. De aankoopbelofte of het bod is de eerste stap. Het document om een bod of aankoopbelofte uit te brengen, kan u downloaden door hier te klikken en kan u ons ingevuld bezorgen via e-mail op [email protected]. Indien het bod of de aankoopbelofte aanvaard wordt door de verkoper, wordt overgegaan naar de volgende stap. 

2. Nadien wordt een verkoopovereenkomst (ook wel compromis genaamd) opgemaakt en u bezorgd, dat geverifieerd wordt door zowel uw notaris als de notaris van de verkoper. De verkoopdocumenten (zoals EPC, bodemattest, kadastrale legger, uittreksels, enz.), die downloadbaar zijn op de pandpagina, worden als bijlage erbij gevoegd. Bij die ondertekening dient een voorschot (of garantie) betaald te worden ten belope van 10% onder de vorm van een overschrijving op onze derdenrekening BE96 7370 1963 8705 of op rekening van uw notaris.

3. De ondertekende verkoopovereenkomst wordt tot slot overgemaakt aan uw notaris die het nodige zal doen voor het opmaken van de akte; de termijn tussen de verkoopovereenkomst en de notariële akte mag niet meer dan vier maanden bedragen; bij de verkoopakte dient het saldo van de koopsom betaald te worden, verhoogd met de aankoopkosten (notariskosten/verkooprecht) en wordt de kredietakte verleden - ingeval een woonkrediet of hypotheek wordt afgesloten. Op hetzelfde moment worden de sleutels overhandigd, tenzij anders werd overeengekomen.  

Uiteraard zijn er alternatieve vormen van aankoopprocedures, zoals een aankoop- en verkoopbelofte, maar hiervoor kunt u met ons contact opnemen.