Sinds zaterdag 6 januari 2024 heeft de zittende huurder in Brussel een voorkeurrecht bij verkoop van de huurwoning. De ordonnantie die dat recht invoert, is immers in het Belgisch Staatsblad verschenen. De eigenaar is verplicht om de woning eerst bij de huurder aan te bieden, die vrij beslist om al dan niet van het voorkeurrecht gebruik te maken. 


Toepassingsgebied.

Het voorkeurrecht geldt enkel bij langlopende huurovereenkomsten. Kortlopende contracten (max. drie jaar) zijn vrijgesteld. De huurdersbonden in Brussel verklaarden in de media bezorgd te zijn dat verhuurders voortaan zullen kiezen voor korte contracten om het voorkeurrecht uit te sluiten. En dat lijkt inderdaad een vrij logische voorspelling.  

Het voorkeurrecht geldt wel als de kortlopende huurovereenkomst niet was opgezegd aan het einde van de duurtijd en dus automatisch werd omgezet naar een langlopend contract. 

Het voorkeurrecht geldt niet bij verkoop aan bloedverwanten, aanverwanten of samenwonenden tot en met de derde graad. Het voorkeurrecht geldt ook niet als enkel de blote eigendom of het vruchtgebruik wordt verkocht. En het is niet van toepassing als er wordt verkocht op lijfrente of als de woning onbewoonbaar is verklaard.