Huis van vertrouwen. Al sinds 1960.
Nieuws

Conformiteitsattest voortaan verplicht voor huurwoningen in Gent

Lees meer

'Wonen in eigen streek' goedgekeurd

Lees meer

Verlaagd BTW-tarief voor sloop en heropbouw ook in 2024?

Lees meer
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 501185 (Erkend in België)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be